Pierwsze pokolenie

Wojtuś Drożdżeński

Wojtuś Drożdżeński (1948-1948)
             z mamą w Nysie