Wykaz dokumentów
Numeracja poszczególnych akt odpowiada numerom w nawiasach kwadratowych w Indeksie osób i Wykazie miejscowości.

 1. Świadectwo urodzenia i chrztu Jacka Tadeusza Drożdżeńskiego s. Andrzeja i Barbary z Bandrowskich wyd. przez parafię rzym.-kat. Katedralną w Kielcach 16 czerwca 1945 r. - w zbiorach własnych.
 2. Świadectwo chrztu Jacka Tadeusza Drożdżeńskiego syna Andrzeja i Barbary z Bandrowskich wyd. przez rzymskokatolicką parafię katedralną w Kielcach 25.04.2004 r. - w zbiorach własnych.
 3. Odpis zupełny aktu urodzenia Jacka Tadeusza Drożdżeńskiego syna Andrzeja i Barbary z Bandrowskich wyd. przez rzymskokatolicką parafię katedralną w Kielcach 28.05.2004 r. - w zbiorach
 4. Odpis z odpisu świadectwa urodzenia Macieja Jerzego Drożdżeńskiego syna Stanisława i Jadwigi z Wojciechowskich wyd. przez Związek Straży Pożarnych R.P. na zasadzie ksiąg metrycznych parafii Nawiedzenia NMP w Warszawie 1.4.1948 r.; Odpis z odpisu świadectwa urodzenia Andrzeja Zbigniewa Drożdżeńskiego syna Stanisława i Jadwigi z Wojciechowskich wyd. przez Związek Straży Pożarnych na zasadzie ksiąg metrycznych parafii Nawiedzenia NMP w Warszawie 1.4.1948 r. - w zbiorach własnych.
 5. Odpis postanowienia sądu w Bytomiu z dn. 20.IV.1951 o odtworzeniu dokumentu urodzenia Barbary Wandy Drożdżeńskiej; Odpis aktu znania jaki złożyli Stanisław i Jadwiga małż. Drożdżeńscy mieszkańcy Kielc w dniu 7 marca 1947 r. przed proboszczem parafii św. Wojciecha dla swego syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
 6. Odpis aktu zupełnego urodzin i chrztu Barbary Wandy Bandrowskiej córki Ludwika i Łucji z Zielińskich - w zbiorach własnych.
 7. Odpis skrócony aktu małżeństwa Andrzeja Zbigniewa Drożdżeńskiego z Barbarą Wandą Bandrowską - w zbiorach własnych.
 8. Odpis skrócony aktu zgonu Barbary Wandy Drożdżeńskiej z d. Bandrowskiej - w zbiorach własnych.
 9. Odpis skrócony aktu zgonu Andrzeja Zbigniewa Drożdżeńskiego syna Stanisława- w zbiorach własnych.
 10. Odpis skrócony aktu urodzenia Wojciecha Władysława Macieja Drożdżeńskiego syna Andrzeja i Barbary z Bandrowskich - w zbiorach własnych.
 11. Wyciąg aktu urodzenia Anny Marii Drożdżeńskiej córki Andrzeja i Barbary z Bandrowskich - w zbiorach własnych.
 12. Odpis skrócony aktu małżeństwa Jana Krzysztofa Drożdżeńskiego z Jolantą Anną Mazurek - w zbiorach własnych.
 13. Świadectwo urodzenia Jadwigi Cecylii Wojciechowskiej córki Franciszka i Izabeli z Koprowskich - w zbiorach własnych.
 14. Odpis skrócony aktu urodzenia Stanisława Drożdżeńskiego syna Bronisława i Heleny z Kaweckich - w zbiorach własnych.
 15. Odpis skrócony aktu urodzenia Stanisława Drożdżeńskiego syna Bronisława i Heleny z Kaweckich - w zbiorach własnych.
 16. Dowód osobisty Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego z r. 1922 - w zbiorach własnych.
 17. Dowód osobisty Jadwigi Wojciechowskiej (Drożdżeńskiej) - w zbiorach własnych.
 18. Świadectwo ślubu Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego z Jadwigą Cecylią Wojciechowską - w zbiorach własnych.
 19. Notatka Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
 20. Notatka Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
 21. Notatki Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego i Andrzeja Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
 22. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
 23. Odpis skrócony aktu zgonu Jadwigi Cecylii Drożdżeńskiej z d. Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
 24. Wyciąg z ksiąg ludności stałej domu nr 26/222 przy ulicy Targowej okr. XV Policji Państwowej, Warszawa 16 sierpnia 1926 - w zbiorach własnych.
 25. Kopia aktu urodzin i chrztu Bronisława Józefa Drożdżeńskiego syna Władysława i Pelagii z Lipińskich - w zbiorach własnych; oryginał w AD we Włocławku, parafia Kazimierz Biskupi, księga syg. 10 z lat 1863-1876 nr aktu 118 z roku 1869.
 26. Kopia aktu urodzin i chrztu Stefanii Józefy Drożdżeńskiej córki Mariana i Julii z Krawickich - w zbiorach własnych; oryginał w AD we Włocławku, parafia Kazimierz Biskupi, księga syg. 10 z lat 1863-1876 nr aktu 119 z roku 1869.
 27. Kennkarta Heleny Anny Drożdżeńskiej wyd. w Lublinie 20.XI.1942 - w zbiorach własnych.
 28. Kennkarta Bronisława Drożdżeńskiego wyd. w Lublinie 25.III.1942 - w zbiorach własnych.
 29. List Bronisława Drożdżeńskiego do Heleny Kaweckiej z 31.X.1896 r. pisany w Batumie - w zbiorach własnych.
 30. List Bronisława Drożdżeńskiego do Heleny Kaweckiej z 20.XI.1896 r. pisany w Batumie - w zbiorach własnych.
 31. Własnoręczny list A.Wenclowej do brata Bronisława Drożdżeńskiego z 13.I.1938 r. pisany we Włocławku - w zbiorach własnych.
 32. Metryka zgonu Bronisława Drożdżeńskiego syna Władysława, wydana przez rz.-kat. parafię św. Michała w Lublinie 20 września 1942 r. - w zbiorach własnych.
 33. Odpis tekstu funduszu księdza Dionizego Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
 34. Świadectwo urodzenia i chrztu Mariana Sebalda Drożdżeńskiego syna Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych, oryginał w AD w Kielcach Księga Aktów Urodzenia od roku 1813 do 1835, rok 1827 poz. 28.
 35. Świadectwo urodzenia i chrztu Władysława Mikołaja Drożdżeńskiego syna Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych, oryginał w AD w Kielcach Księga Aktów Urodzenia od roku 1813 do 1835 poz. 32.
 36. Świadectwo chrztu Matyldy Wiktorii Drożdżeńskiej córki Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu Rok i numer księgi chrztów parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/5 s. 910/1789.
 37. Świadectwo chrztu Maksymiliana Edwarda Drożdżeńskiego syna Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu, rok i numer księgi chrztów parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/5 s. 966/1792.
 38. Świadectwo zgonu Dionizego Drożdżeńskiego syna Józefa wydane przez AA w Krakowie - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Krakowie Ordo Divini Officii ad usum universi Cleri Dioecesis Cracoviensis --- pro Anno Christi XDCCCXXVIII, str. 136.
 39. Świadectwo zgonu Józefa Drożdżeńskiego syna Macieja, wydane przez AA w Poznaniu 7 września 1983 r. - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu, Rok i numer księgi zmarłych parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/4 s.145/1765/; Świadectwo zgonu Józefa Drożdżeńskiego wydane przez AA w Poznaniu 9 września 2005 r., metryka nr 381 - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu.
 40. Świadectwo chrztu Jana Nepomucena Filipa Neriusza Drożdżeńskiego syna Józefa i Katarzyny, wydane przez AA w Poznaniu - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu, rok i numer księgi chrztów parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/5 s.541/1761/.
 41. Świadectwo chrztu Wojciecha Drożdżeńskiego syna Józefa i Katarzyny, wydane przez AA w Poznaniu - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu, rok i numer księgi chrztów parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/5 s.502/1759/.
 42. Zaświadczenie o uczestnictwie w powstaniu 1863 r. Władysława Walerego Kaweckiego wydane przez AAD w Warszawie z 19 grudnia 1930 r. - w zbiorach własnych; Zaświadczenie o uczestnictwie w powstaniu 1863 r. Władysława Walerego Kaweckiego wydane przez AAD w Warszawie z 5 sierpnia 1926 r. - w zbiorach własnych.
 43. Ostatnia wola Heleny Drożdżeńskiej wdowy po Bronisławie, spisana własnoręcznie 6 lipca 1949 r. w Warszawie - w zbiorach własnych.
 44. Własnoręczny list Emilii Furman z d. Bandrowskiej do brata Władysława pisany 22.XI.1922 r. w Piotrogrodzie - w zbiorach własnych.
 45. Świadectwo ślubu Macieja Jerzego Drożdżeńskiego ze Stefanią Barbarą Maliszewską wydane przez proboszcza rz.-kat. parafii katedralnej w Kielcach 19.X.1946, nr aktu 153 z r. 1946 - w zbiorach własnych.
 46. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Wojciecha Drożdżeńskiego syna Macieja i Barbary z Maliszewskich, wydanego przez USC Łódź-Śródmieście 7 marca 1951; Świadectwo chrztu Wojciecha Drożdżeńskiego wydane przez proboszcza rz.-kat. parafii św. Jadwigi w Milanówku nr aktu 131 z r. 1951 - w zbiorach własnych.
 47. Odpis skrócony aktu urodzenia Natalii Karoliny Drożdżeńskiej córki Jana i Jolanty z Mazurków, wydane 12-12-1983 r. przez USC w Lublinie - w zbiorach własnych.
 48. Świadectwo chrztu Marcina Piotra Drożdżeńskiego syna Wojciecha i Urszuli z Kowalczyków, wydane przez proboszcza parafii M.B.Różańcowej w Łodzi, nr aktu 58 z r. 1980 - w zbiorach własnych.
 49. Świadectwo chrztu Stefanii Barbary Maliszewskiej córki Stefana i Anieli z Góreckich, wydane 28 września 1983 r. w Warszawie przez rzymsko-katolicką parafię św. Jakuba - w zbiorach własnych.
 50. Świadectwo urodzenia Izabeli Walerii Koprowskiej córki Józefa i Izabeli z Gełtów, na zasadzie ksiąg metrycznych rz.-kat. parafi św. Andrzeja przy kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie, nr aktu 373 z r. 1870 - w zbiorach własnych.
 51. Świadectwo ślubu Franciszka Wojciechowskiego z Izabellą Walerią Koprowską wydane na zasadzie ksiąg metrycznych przez proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie, nr aktu 96 z r. 1895 - w zbiorach własnych.
 52. Świadectwo zgonu Franciszka Wojciechowskiego syna Aleksego, wydane na zasadzie ksiąg metrycznych przez proboszcza rzym.-kat. parafii Narodzenia N.M.P. w Warszawie, nr aktu 463 z r. 1941 - w zbiorach własnych.
 53. Karta meldunkowa Izabeli Walerii Wojciechowskiej wydana przez sołtysa gromady Międzylesie 31.III.1951 - w zbiorach własnych.
 54. Odpis skrócony aktu zejścia Izabelli Walerii Wojciechowskiej wdowy po Franciszku, wydane 4.XI.1955 r. przez USC w Warszawie Wawer - w zbiorach własnych.
 55. Dowód osobisty Franciszka Wojciechowskiego wydany przez Komisariat Rządu m.st. Warszawy 21.VIII.1928 - w zbiorach własnych.
 56. Dowód osobisty Izabeli Walerii Wojciechowskiej wydany przez Komisariat Rządu m.st. Warszawy 21.VIII.1928 - w zbiorach własnych.
 57. Kopia aktu ślubu Daniela Wojciechowskiego z Karoliną Schumann - w zbiorach własnych, oryginał w parafii św. Stanisława Bp. w Cerekwi, Akta ślubne 1849-1873 akt nr 22 z r. 1857.
 58. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Wojciechowskiej córki Aleksego i Anny z Schumannów - w zbiorach własnych, oryginał w parafii św. Stanisława Bp. w Cerekwi, Akta urodzonych 1857-1861 akt nr 3 z r. 1859.
 59. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefy Zofii Wojciechowskiej córki Aleksego i Anny z Schumannów - w zbiorach własnych, oryginał w parafii św. Stanisława Bp. w Cerekwi, Akta urodzonych 1857-1861 akt nr 55 z r. 1860.
 60. Kserokopia aktu urodzin i chrztu Pawła Wojciechowskiego syna Aleksego i Anny z Schumannów - w zbiorach własnych, oryginał w parafii św. Stanisława Bp. w Cerekwi, Unikat urodzonych 1862-1870 akt nr 18 z r. 1862.
 61. Świadectwo urodzenia Heleny Wojciechowskiej córki Franciszka i Izabeli z Koprowskich, wydane 23 lutego 1946 r. przez rz.-kat. parafię św. Jana Chrzciciela w Warszawie - w zbiorach własnych.
 62. Świadectwo zgonu Janiny Wojciechowskiej córki Franciszka, wydane 15 października 1945 r. przez rz.-kat. parafię św. Krzyża w Warszawie - w zbiorach własnych.
 63. Dowód osobisty Janiny Wojciechowskiej wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy 27 lutego 1936 r. - w zbiorach własnych.
 64. Dowód osobisty Jerzego Henryka Bandrowskiego wydany przez Urząd Miasta Nowogródka 1 lutego 1937 r. - w zbiorach własnych.
 65. Kopia aktu urodzenia Piotra Kaweckiego syna Józefa i Rozalii z Szafrańskich, - w zbiorach własnych, oryginał w AD w Płocku, nr aktu 43.
 66. Kopia aktu urodzenia Władysława Walerego Kaweckiego syna Piotra i Weroniki z Jagodzińskich - w zbiorach własnych, oryginał w AD w Płocku, nr aktu 262.
 67. List - wspomnienie Tadeusza Michała Bijasiewicza do mnie pisany w San Diego 1.I.2003 r. - w zbiorach własnych.
 68. Kopia aktu chrztu Tadeusza Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 69. Kopia aktu urodzin Stefanii Pstrokońskiej córki Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn 29 - AP w Jędrzejowie.
 70. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Józefa Karyory'ego syna Michała i Julianny z Galczewskich - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Białaczów sygn. 27 - AP w Kielcach.
 71. Kopia aktu zgonu Rozalii Pstrokońskiej wdowy po Józefie - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa sygn. 89 - AP w Kielcach.
 72. Kopia aktu zaślubin Juliana Drożdżeńskiego ze Stanisławą Langner - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa sygn. 68 - AP w Kielcach.
 73. Kopia aktu zgonu Mariana Drożdżeńskiego syna Józefa - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa sygn. 69 - AP w Kielcach.
 74. Kopia aktu urodzin Józefa Michała Korneliusza Pstrokońskiego syna Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 17 - AP w Jędrzejowie.
 75. Kopia aktu zaślubin Stanisława Englisza z Marią Józefą Pstrokońską - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 39 - AP w Jędrzejowie.
 76. Kopia aktu urodzenia Marianny Józefy Pstrokońskiej córki Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Księga Urodzeń parafii Lelów, rok 1828, akt nr 22 - AD w Kielcach.
 77. Kopia aktu urodzenia Tekli Konstancji Dionizji Pstrokońskiej córki Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnuch; oryginał - Księga Urodzeń parafii Irządze, rok 1816, akt nr 111 - AD w Kielcach.
 78. Odpis i kopia aktu urodzenia Aleksego Daniela Wojciechowskiego syna Franciszka i Heleny z Gajewskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga Urodzeń parafii Goryń, lata 1826-1830, akt 41.
 79. Kopia aktu urodzenia Nepomuceny Emilii Pstrokońskiej córki Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga Urodzeń parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1818, akt 61.
 80. Kopia aktu zaślubin Maksymiliana Edwarda Drożdżeńskiego z Zofią Pstrokońską - w zbiorach własnych, oryginał - Księga zaślubin parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1821, akt 23.
 81. Kopia aktu urodzenia Aleksandra Józefa Macieja Pstrokońskiego syna Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga urodzeń parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1821, akt 148.
 82. Kopia aktu urodzenia Edwarda Błażeja Macieja Pstrokońskiego syna Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga urodzeń parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1823, akt 16
 83. Kopia aktu urodzenia Mariana Sebalda Drożdżeńskiego syna Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga urodzeń parafii Lelów w AD w Kielcach, rok 1827, akt 28.
 84. Kopia aktu urodzenia Władysława Mikołaja Drożdżeńskiego syna Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga urodzeń parafii Lelów w AD w Kielcach, rok 1829, akt 32.
 85. Kopia aktu zgonu Walerego Ożarowskiego wdowca po Katarzynie - w zbiorach własnych, oryginał - Księga zmarłych parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1809, akt 3.
 86. Kopia aktu zgonu Katarzyny Ożarowskiej - w zbiorach własnych, oryginał - Księga zmarłych parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1809, akt 93.
 87. Zaświadczenie o rejestracji cudzoziemca dla Władysława Ludwika Bandrowskiego z 13 kwietnia 1951- w zbiorach własnych.
 88. Kopia aktu zgonu Reginy Drożdżak c. Macieja - w zbiorach własnych.
 89. Kopia aktu małżeństwa Leona Piotra Zdzienickiego z Marianną Karoliną Drożdżeńską - w zbiorach własnych.
 90. Kopia aktu małżeństwa Macieja Pstrokońskiego z Józefą Święcicką - w zbiorach własnych.
 91. Kopia aktu urodzin i chrztu Stanisława Bandrowskiego, syna Józefa i Petroneli z Żółkiewskich. - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
 92. Kopia aktu zgonu Marianny Drożyńskiej z d. Drożdżyńskiej w zbiorach własnych, oryginał - księga zgonów nr 140/04, (rok 1786) parafii w Krobi, AA Poznań.
 93. Kopia aktu urodzin i chrztu Anny Karoliny Schumann córki Krzysztofa i Rozalii z Withinów - w zbiorach własnych, oryginały w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 i w księdze urodzeń par. rzym.-kat. w Końskowoli, rok 1829, akt 75.
 94. Ród Poraitów-Pstrokońskich comesów z Bużenina, zebrał i opracował Aleksander Włodarski kustosz Archiwum Głównego, Warszawa 1928 - kopia w zbiorach własnych.
 95. Kopia świadectwa urodzenia Wandy Jadwigi Jedyńskiej córki Józefa i Janiny z Chmieleckich - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
 96. Kopia wyciągu z aktu zgonu Władysława Bandrowskiego syna Ludwika - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
 97. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Jerzego Wiktora Bandrowskiego syna Władysława i Wandy z Jedyńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
 98. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Krystyny Barbary Bandrowskiej córki Władysława i Wandy z Jedyńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
 99. Kopia odpisu zupełnego aktu małżeństwa Władysława Bandrowskiego z Wandą Jadwigą Jedyńską - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
 100. Kopia odpisu aktu zgonu Wandy Jadwigi Bandrowskiej wdowy po Władyslawie - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
 101. Kopia aktu zgonu Katarzyny 1 v. Drożdżeńskiej, 2 v. Wleklińskiej - w zbiorach własnych, oryginał - w księdze zgonów parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Krobi, nr 140/04, rok 1786, AA w Poznaniu.
 102. Odpis aktu urodzin Marianny Muśnickiej córki Łukasza i Anny z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych, oryginał - akt nr 12 w księdze urodzeń parafii rzymskokatolickiej w Niedośpielinie, AP Łodzi rok 1818, mkr 359561.
 103. Odpis aktu chrztu Pelagii Kozankiewicz córki Konstantego i Urszuli z Rygockich - w zbiorach własnych, oryginał - akt nr 142 w księdze chrztów parafii rzymskokatolickiej w Pleszewie w AA Gnieżnie syg. AP 93/8.
 104. Kopia drzewa genealogicznego rodziny Monighettich wykonanego przez Controllo Abitanti Biasca w Szwajcarii 27 lutego 1990 r. w zbiorach własnych.
 105. Kopia świadectwa chrztu Natalii Karoliny Drożdżeńskiej córki Jana i Jolanty z Mazurków, wydanego przez parafię św. Józefa w Lublinie, rok 1983 nr 313 - w zbiorach własnych.
 106. Kopia świadectwa chrztu Jacka Drożdżeńskiego syna Jana i Jolanty z Mazurków, wydanego przez parafię św. Józefa w Lublinie, rok 1986 nr 217 - w zbiorach własnych.
 107. Zawiadomienie o zgonu Doktora Władysława Bandrowskiego wydane przez Polish Citizens' Committee for Refugees (Komitet Obywatelski Pomocy Uchodźcom Polskim) 33,Weymouth Street, London, W.I. z dnia 29 sierpnia 1961 - w zbiorach własnych.
 108. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Stanisławy Drożdżeńskiej c. Józefa i Józefy z Langnerów. Oryginał w księdze urodzeń KM 7 z lat 1866-1871 AD we Włocławku, parafia Konin r. 1868, akt 22.
 109. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Nikodema Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów. Oryginał w księdze urodzeń KM 7 z lat 1866-1871 AD we Włocławku, parafia Konin r. 1868, akt 217.
 110. Lista Stanu Służby Maksymiliana Drożdżeńskiego - odpis we fragmentach w zbiorach własnych. Oryginał AP w Radomiu, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1222.
 111. Kopia aktu małżeństwa Józefa Kaweckiego i Rozalii Szafrańskiej - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga zaślubionych 1760-1817.
 112. Kopia aktu chrztu Floriana Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 113. Kopia aktu chrztu Marianny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 114. Kopia aktu chrztu Andrzeja Wojciecha Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 115. Kopia aktu urodzin i chrztu Petroneli Antoniny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 116. Kopia aktu urodzin i chrztu Piotra Pawła Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 117. Kopia aktu urodzin i chrztu Antoniny Joanny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 118. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 119. Kopia aktu urodzin i chrztu Julianny Katarzyny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 120. Kopia aktu urodzin i chrztu Joanny Magdaleny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 121. Kopia aktu urodzin i chrztu Franciszki Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 122. Kopia aktu urodzin i chrztu Piotra Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
 123. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Józefa Karyory'ego - w zbiorach własnych. Oryginał Księga Urodzeń Parafii Białaczew, rok 1837, akt nr 25 - AP w Kielcach.
 124. Kopia we fragmencie Rocznika Wojskowego Królestwa Polskiego na rok 1830, str. 182 dot. Michała Karyory'ego podporucznika 3-ej Kompanii Batalionów Weteranów Czynnych.
 125. Kopia Wykazu mieszkańców domu nr 222 w Radomiu z 21.X.1925 r. - rodziny Stefana Jana Karyory'ego - w zbiorach własnych. Oryginał - Akta miasta Radomia, AP w Radomiu. sygn. arch. 9821,9827.
 126. Kopia Wykazu mieszkańców domu nr 222 w Radomiu - rodziny Jana Aleksandra Karyory'ego - w zbiorach własnych. Oryginał - Oryginał Akta miasta Radomia, AP w Radomiu. sygn. arch. 9821,9827.
 127. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Nepomuceny Karyory c. Jana i Stefanii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych. Oryginał Księga Urodzeń Parafii Baćkowice, rok 1867, akt nr 39.
 128. Kopia Wykazu mieszkańców domu nr 222 w Radomiu - rodziny Stefanii Karyory z d. Pstrokońskiej - w zbiorach własnych. Oryginał - Akta miasta Radomia, AP w Radomiu. sygn. arch. 9821,9827.
 129. Kopia Wykazu mieszkańców domu nr 97 w Radomiu - rodziny Aleksandra Józefa Macieja Pstrokońskiego - w zbiorach własnych. Oryginał - Akta miasta Radomia, AP w Radomiu sygn. arch. 9821,9827.
 130. Kopia Metryki urodzenia i chrztu Ireny Wieńczysławy Karyory c. Stefana i Marianny z Malczewskich z 7.VI.1932 r. - w zbiorach własnych. Oryginał - parafia w Białaczowie r. 1908.
 131. Kopia Metryki chrztu Marianny Bolesławy Malczewskiej c. Jana i Teodory z Wrześniewskich z 17.I.1952 r.- w zbiorach własnych. Oryginał - parafia w Rzeczniowie r. 1884.
 132. Kopia Wyciągu aktu małżeństwa Stefana Jana Karyory'ego i Marii Bolesławy Malczewskiej z 10.IV.1951 r.- w zbiorach własnych. Oryginał - USC w Kunowie nr 44/1904.
 133. Kopia aktu zaślubin Jana Józefa Karyory'ego ze Stefanią Pstrokońską - w zbiorach własnych; oryginał - Księga Zaślubionych Parafii Skarżysko-Kościelne, rok 1866, akt nr 35 - AP w Kielcach.
 134. Odpis we fragmentach Reskryptu Cara Mikołaja I-go z 20 lipca 1844 w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego....Maksymiliana Drożdżeńskiego.... w zbiorach własnych, oryginał - AP w Kielcach, RGR, Acta Specialia Kommissyi Województwa Krakowskiego t.s. Wójta Gminy Pieskowa Skała 1827-1866, sygn 727.
 135. Robert Bielecki - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego t. II, wyd. I 1996, str. 253.
 136. Odpis aktu urodzenia i chrztu Michaliny Hieronimy Muśnickiej c. Łukasza i Anny z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 26/1816, sygn. 721.
 137. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Bolesława Szumińskiego s. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 14/1820, sygn. 721.
 138. Odpis aktu urodzenia i chrztu Marianny Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ...[1816-1866], AA w Częstochowie, akt 16/1823, sygn. 721.
 139. Odpis aktu urodzenia i chrztu Antoniego Muśnickiego s. Łukasza i Anny z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ...[1816-1866], AA w Częstochowie, akt 20/1823, sygn. 721.
 140. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Kalasantego Gutkowskiego s. Błażeja i Antoniny z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ....[1816-1866], AA w Częstochowie, akt 18/1824, sygn. 721.
 141. Kopia aktu urodzenia i chrztu Joanny Florentyny Muśnickiej - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ...[1816-1866], AA w Częstochowie, akt 18/1825, sygn. 721.
 142. Odpis aktu urodzenia i chrztu Julianny Marii Nepomuceny Anny Muśnickiej c. Jana i Doroty z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 13/1842, sygn. 721.
 143. Kopia aktu zgonu Michaliny Muśnickiej c. Łukasza - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 17/1816, sygn. 721.
 144. Kopia aktu zgonu Antoniego Muśnickiego s. Łukasza - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 40/1823, sygn. 721.
 145. Kopia aktu zgonu Joanny Muśnickiej c. Łukasza - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 24/1826, sygn. 721.
 146. Kopia aktu zgonu ks. Dionizego Drożdżeńskiego s. Jana - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 14/1827, sygn. 721.
 147. Odpis aktu zgonu Antoniny Muśnickiej c. Łukasza - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 15/1834, sygn. 721.
 148. Odpis aktu zgonu Łukasza Korwin Muśnickiego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 21/1840, sygn. 721.
 149. Odpis aktu zgonu Leokadii Muśnickiej c. Jana i Doroty z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 3/1847, sygn. 721.
 150. Kopia aktu zaślubin Mateusza Macieja Jasińskiego z Marianną Muśnicką - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 5/1839, sygn. 721.
 151. Kopia aktu zaślubin Mateusza Jasińskiego z Honoratą Otocką - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 7/1849, sygn. 721.
 152. Kopia aktu zaślubin Bonifacego Otockiego z Wincentyną Jasińską - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 4/1850, sygn. 721.
 153. Odpis aktu urodzenia i chrztu Leokadii Marii Antoniny Muśnickiej c. Jana i Doroty z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 2/1845, sygn. 724.
 154. Odpis aktu urodzenia i chrztu Władysława Henryka Muśnickiego s. Jana i Doroty z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 4/1847, sygn. 724.
 155. Odpis aktu urodzenia i chrztu Emilii Leokadii Kozłowskiej c. Michała i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 10/1847, sygn. 724.
 156. Odpis aktu urodzenia i chrztu Melanii Eleonory Klamińskiej c. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 22/1849, sygn. 724.
 157. Odpis aktu urodzenia i chrztu Alfonsa Aleksandra Alberta Klamińskiego s. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 20/1850, sygn. 724.
 158. Odpis aktu urodzenia i chrztu Alicji Henryki Marii Klamińskiej c. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 13/1852, sygn. 724.
 159. Odpis aktu urodzenia i chrztu Achillesa Eneasza Ryszarda Klamińskiego s. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 16/1853, sygn. 724.
 160. Odpis aktu urodzenia i chrztu Aleksandry Agnieszki Marii Klamińskiej c. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 1/1855, sygn. 724.
 161. Odpis aktu urodzenia i chrztu Aleksego Cezara Napoleona Alfonsa Klamińskiego s. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 10/1856, sygn. 724.
 162. Kopia aktu zgonu Alfonsa Aleksandra Alberta Klamińskiego s. Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 22/1850, sygn. 724.
 163. Odpis aktu zgonu Alicji Henryki Marii Klamińskiej c. Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 21/1852, sygn. 724.
 164. Kopia aktu zgonu Aleksego Klamińskiego s. Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 11/1857, sygn. 724.
 165. Odpis aktu zgonu Agnieszki Klamińskiej żona Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 2/1859, sygn. 724.
 166. Kopia aktu zgonu Honoraty Szumińskiej wdowy po Tadeuszu - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 15/1860, sygn. 724.
 167. Odpis aktu zgonu Melanii Eleonory Klamińskiej c. Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 21/1864, sygn. 724.
 168. Kopia aktu zgonu Anny Muśnickiej wdowy po Łukaszu - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 1/1870, sygn. 724.
 169. Odpis aktu zgonu Marcina Klamińskiego s. Józefa - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 15/1871, sygn. 724.
 170. Odpis aktu zgonu Wiktorii Kolańskiej wdowy po Grzegorzu - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 61/1878, sygn. 724.
 171. Kopia aktu urodzenia Marianny Musznickiej c. Łukasza i Anny z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Akta parafii Niedośpielin AA w Częstochowie, akt 12/1818, sygn. 2174.
 172. Kopia aktu urodzenia Antoniego Musznickiego s. Łukasza i Anny z Drozdzińskich - w zbiorach własnych; oryginał - Akta parafii Niedośpielin AA w Częstochowie, akt 22/1823, sygn. 2181.
 173. Kopia aktu zgonu Antoniego Musznickiego s. Łukasza i Anny z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Akta parafii Niedośpielin AA w Częstochowie, akt 43/1823, sygn. 2181.
 174. Kopia aktu urodzin Marianny Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty i z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Akta parafii Niedośpielin AA w Częstochowie, akt 18/1823, sygn. 2181.
 175. Kopia aktu zgonu Marianny Świerczkowskiej c. Tomasza i Nepomuceny z Pstrokońskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 46 AP w Jędrzejowie.
 176. Kopia aktu zgonu Nepomuceny Świerczkowskiej żony Tomasza - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 44 AP w Jędrzejowie.
 177. Kopia aktu urodzin Ludwiki Marianny Świerczkowskiej c. Tomasza i Nepomuceny z Pstrokońskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 38 AP w Jędrzejowie.
 178. Kopia aktu zaślubin Tomasza Świerczkowskiego z Nepomuceną Emilią Pstrokońską - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 30 AP w Jędrzejowie.
 179. Odpis aktu chrztu Romualda Dionizego Juliana Drożdżeńskiego s. Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa, sygn. 68a AP w Kielcach.
 180. Odpis aktu urodzin i chrztu Małgorzaty Stanisławy Langner c. Tomasza i Małgorzaty z Lipińskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa, sygn. 68a AP w Kielcach.
 181. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Rozalii Wandy Pstrokońskiej c. Aleksandra i Emmy z Ciechanowskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Skarżysko-Kościela, sygn. 90 AP w Starachowicach.
 182. Kopia skróconego odpisu aktu małżeństwa Piotra Krzysztofa Drożdżeńskiego z Moniką Kos - w zbiorach własnych.
 183. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Maji Anny Drożdżeńskiej c. Piotra i Moniki z Kosów - w zbiorach własnych.
 184. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Leny Anny Drożdżeńskiej c. Piotra i Moniki z Kosów - w zbiorach własnych.
 185. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Aleksandry Weroniki Drożdżeńskiej c. Marcina i Marty z Biernackich wydanego przez USC Łódź-Górna 11. marca 2008 r.- w zbiorach własnych.
 186. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Karoliny Magdaleny Drożdżeńskiej c. Wojciecha i Urszuli z Kowalczyków wydanego przez USC Łódź-Śródmieście 4.4.1984 r. - w zbiorach własnych.
 187. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Marty Joanny Biernackiej c. Aleksandra i Wiesławy z Banaszków, wydanego przez USC Łódź-Bałuty 2. stycznia 1975 r.; kopia świadectwa chrztu Marty Joanny Biernackiej wydanego przez rzymskokatolicką parafię p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła 8 maja 2007 r. - w zbiorach własnych.
 188. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Urszuli Kowalczyk c. Stanisława i Marianny z Kubiaków, wydanego przez USC Łódź-Bałuty 27.10.1971 - w zbiorach własnych.
 189. Kopia aktu małżeństwa Jana Gajewskiego i Marii Pstrokońskiej - w zbiorach własnych; oryginał AP w Kaliszu, akta małżeństw parafii św. Mikołaja z Kalisza, rok 1880.
 190. Skrócony odpis aktu urodzin i chrztu Stanisława Kwiryna Pstrokońskiego s. Maksymiliana i Karoliny z Bogusławskich - w zbiorach własnych.
 191. Kopia aktu urodzin i chrztu Franciszka Wojciechowskiego s. Aleksego i Karoliny z Schumanów - w zbiorach własnych.
 192. Kopia aktu zgonu Karoliny Wojciechowskiej żony Aleksego - w zbiorach własnych.
 193. Kopia aktu ślubu Wawrzyńca Gospodarczyka i Józefy Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
 194. Kopia nekrologu Józefa Nikodema Drożdżeńskiego r. 1936 - w zbiorach własnych.
 195. Kopia aktu ślubu Jana Nepomucena Musznickiego z Dorotą Konstancją Rutkowską - w zbiorach własnych.
 196. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Drożdżeńskiej, c. Juliana i Stanisławy z Langnerów - w zbiorach własnych; oryginał w księdze urodzeń 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
 197. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefy Drożdżeńskiej, c. Juliana i Stanisławy z Langnerów - w zbiorach własnych; oryginał w księdze urodzeń 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
 198. Kopia aktu zgonu Józefy Drożdżeńskiej, c. Juliana - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zejść 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
 199. Kopia aktu zgonu Marianny Drożdżeńskiej, c. Juliana - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zejść 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
 200. Kopia aktu zgonu Stanisławy Małgorzaty Drożdżeńskiej, wdowy po Julianie - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zejść 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
 201. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Wojciechowskiego z Heleną Gajewską - w zbiorach własnych; oryginał w księdze małżeństw 1826-1831 parafii w Goryniu.
 202. Herbarz polski. Uzupełnienie i sprostowanie do części I. Adam Boniecki, Warszawa 1901, str. 69-71 .
 203. Uwierzytelniona przez USC w Żabiej Woli kopia aktu ślubu Michała Maleszewskiego z Marianną Biegańską - w zbiorach własnych.
 204. Kopia aktu ślubu (Licence and Certyficate of Marriage) wydanego przez County of San Mateo, Redwood City, California Lance'a Dagana Parkera z Bandrowską Anitą - w zbiorach własnych.
 205. Kopia aktu urodzenia Antoniny Józefy Marcjanny Musznickiej c. Łukasza i Anny Drozdzińskiej - w zbiorach własnych; oryginał w księdze urodzeń parafii Lelów 1813-1825, rok 1821, akt 37 - AD Kielce.
 206. Kopia aktu małżeństwa Krzysztofa Schumanna z Zofią Within - w zbiorach własnych; oryginał i dwie zapowiedzi w księdze małżeństw parafii Końskowola, rok 1823, akt 81.
 207. Kopia aktu chrztu Anny Marianny Schumann c. Krzysztofa i Zofii Within - w zbiorach własnych; oryginał w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 parafii Końskowola, rok 1824, akt 19.
 208. Kopia aktu zgonu Anny Marii Schumann c. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1824, akt 32.
 209. Kopia aktu chrztu Andrzeja Schumanna s. Krzysztofa i Zofii Within - w zbiorach własnych; oryginał w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 parafii Końskowola, rok 1824, akt 240.
 210. Kopia aktu zgonu Andrzeja Schumanna s. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1826, akt 40.
 211. Kopia aktu urodzin i chrztu Anny Julianny Schumanna c. Krzysztofa i Zofii Within - w zbiorach własnych; oryginały w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 i w księdze urodzin parafii Końskowola, rok 1827, akt 17.
 212. Kopia aktu chrztu Justyny Schumann c. Krzysztofa i Zofii Within - w zbiorach własnych; oryginał w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 parafii Końskowola, rok 1831, akt 60.
 213. Kopia aktu zgonu Jana Krzysztofa Schumanna s. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1830, akt 172.
 214. Kopia aktu zgonu Justyny Schumanna c. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1832, akt 189.
 215. Kopia akt zgonu Krzysztofa Schumanna s. Michała - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1838, akt 110.
 216. Kopia aktu zgonu Michała Schumanna s. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1840, akt 73.
 217. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ignacego Kajetana Drożdżeńskiego s. Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze urodzeń parafii Żarki 1826-1834, rok 1832, akt 78, AA w Częstochowie.
 218. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zygmunta Felicjana Ławacza - w zbiorach własnych.
 219. Kopia aktu urodzenia Wawrzyńca Gospodarczyka s. Tomasz i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1856, akt 44.
 220. Kopia aktu urodzenia Kazimierza Gospodarczyka s. Tomasza i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1854, akt 12.
 221. Kopia aktu urodzenia Karola Gospodarczyka s. Tomasza i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1852, akt 55.
 222. Kopia aktu urodzenia Wiktorii Gospodarczyk s. Tomasza i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1850, akt 2.
 223. Kopia aktu urodzenia Antoniego Idziego Gospodarczyka s. Tomasza i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1846, akt 46.
 224. Kopia aktu urodzenia Józefa Bednarskiego s. Jana i Barbary z Grabczyńskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1846, akt 78.
 225. Kopia aktu urodzenia Szczepana Bednarskiego s. Jana i Barbary z Grabczyńskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1846, akt 78.
 226. Kopia aktu urodzenia Józefa Bednarskiego s. Jana i Barbary z Grabczyńskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1849, akt 16.
 227. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Gospodarczyka z Antoniną Bednarską - w zbiorach własnych; oryginał w księdze małżeństw parafii Wsola, rok 1845, akt 5.
 228. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Gospodarczyka z Marianną Masłowską - w zbiorach własnych; oryginał w księdze małżeństw parafii Wsola, rok 1864, akt 15.
 229. Kopia aktu małżeństwa Jana Strumiły z Teresą Szumińską - w zbiorach własnych; oryginał w księdze małżeństw parafii Niedośpielin 1858-1909, rok 1869, akt 5.
 230. Nekrologi "Kuriara Warszawskiego" - Andrzej T. Tyszko
 231. Teki Dworzaczka > Metrykalia
 232. Teki Dworzaczka > Grodzkie i ziemskie
 233. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Aleksandra Karyory'ego s. Jana i Stefanii z Pstrokońskich w zbiorach własnych - oryginał w parafii Mirzec.
 234. Kopia aktu ślubu Lucjana Składzińsiego z Zofią Nepomuceną Karyory w zbiorach własnych - oryginał w parafii Mirzec
 235. Kopia aktu urodzenia Tomasza Świerczkowskiego s. Antoniego i Mariany z Dobińskich w zbiorach własnych - oryginał w księdze urodzeń parafii Szczekociny w AD w Kielcach, rok 1815, nr 35
 236. Odpis aktu małżeństwa Henryka Edwarda Leütemanna z Teklą Konstancją Dionizją Pstrokońską w zbiorach własnych.
 237. Teki Dworzaczka > Zapiski Trybunału Piotrkowskiego
 238. Teki Dworzaczka > Monografie
 239. Kopia zawiadomienia o zgonu (klepsydry) Janiny Karjory w zbiorach własnych.
 240. Kopia aktu urodzin i chrztu Walerii Karoliny Wojciechowskiej c. Daniela i Karoliny z Schumannów w zbiorach własnych.
 241. Kopia aktu zgonu Władysława Gospodarczyka s. Wawrzyńca w zbiorach własnych.
 242. Kopia aktu zgonu Marii Janiny Józefy Gospodarczyk c. Wawrzyńca w zbiorach własnych.
 243. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Augustyny Gospodarczyk c. Wawrzyńca i Józefy z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
 244. Kopia aktu małżeństwa Adama Chmielewskiego z Walerią Karoliną Wojciechowską w zbiorach własnych.
 245. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Emilii Wandy Chielewskiej c. Adama i Walerii z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
 246. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Kostki Filipa Gospodarczyka s. Wawrzyńca i Józefy z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
 247. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ireny Jadwigi Gospodarczyk c. Wawrzyńca i Józefy z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
 248. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Gospodarczyk c. Wawrzyńca i Józefy z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
 249. Kopia aktu zgonu Marii Gospodarczyk c. Wawrzyńca w zbiorach własnych.
 250. Kopia aktu zgonu Józefy Zofii Gospodarczyk żony Wawrzyńca w zbiorach własnych.
 251. Kopia aktu urodzenia i chrztu Doroty Kontancji Rutkowskiej c. Jacka i Florentyny z Zalewskich w zbiorach własnych.
 252. Kopia aktu zgonu Florentyny Anieli Rutkowskiej żony Jacka w zbiorach własnych.
 253. Kopia aktu urodzin i chrztu Łucji Wiktorii Rutkowskiej c. Jacka i Florentyny z Zalewskich w zbiorach własnych.
 254. Kopia aktu urodzin i chrztu Karola Leonarda Hiacynta Rutkowskiego s. Jacka i Florentyny z Zalewskich w zbiorach własnych.
 255. Kopia aktu ślubu Józefa Koprowskiego z Izabelą Gełt w zbiorach własnych.
 256. Kopia aktu zgonu Józefa Koprowskiego syna Józefa w zbiorach własnych.
 257. Kopia aktu urodzin i chrztu Marcelli Koprowskiej c. Józefa i Izabeli z Gełdtów w zbiorach własnych.
 258. Kopia aktu urodzin i chrztu Izabelli Koprowskiej c. Józefa i Izabeli z Gełdtów w zbiorach własnych.
 259. Odpis kopii aktu urodzin i chrztu Franciszka Borgiasza Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów sporządzony przez proboszcza parafii łęczyckiej 24.V.1933 r. w zbiorach własnych.
 260. Kopia aktu urodzin i chrztu Aleksandra Ferdynanda Drożdżeńskiego s. Franciszka i Janiny z Waygandów w zbiorach własnych.
 261. Kopia aktu zgonu Aleksandra Ferdynanda Drożdżeńskiego s. Franciszka w zbiorach własnych.
 262. Kopia aktu urodzin i chrztu Augusty Heleny Zofii Drożdżeńskiej c. Józefa i Józefy z Langnerów w zbiorach własnych.
 263. Kopia aktu urodzin i chrztu Władysława Korenellego Drożdżeńskiego s. Władysława i Pelagii z Lipińskich w zbiorach własnych.
 264. Kopia aktu urodzin i chrztu Kazimiery Ludwiki Drożdżeńskiej c. Józefa i Józefy z Langnerów w zbiorach własnych.
 265. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Karoliny Drożdżeńskiej c. Józefa i Józefy z Langnerów w zbiorach własnych.
 266. Kopia zgłoszenia do aktu zgonu Czesławy Chmielnickiej w zbiorach własnych.
 267. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Koprowskiego syna Antoniego w zbiorach własnych.
 268. Kopia aktu urodzin i chrztu Ignacego Jakuba Świerczkowskiego syna Tomasza i Nepomuceny z Pstrokońskich w zbiorach własnych.
 269. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Franciszka Pstrokońskiego syna Ignacego i Franciszki z Kaduków w zbiorach własnych.
 270. Kopia aktu urodzin Marianny Pstrokońskiej córki Ignacego i Franciszki z Kaduków w zbiorach własnych.
 271. Kopia aktu chrztu Walentego Konstantego Józefa Świerczkowskiego s. Antoniego i Marianny w zbiorach własnych.
 272. Kopia aktu chrztu Nepomuceny Emilii Józefy Pstrokońskiej c. Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich w zbiorach własnych.
 273. Kopia aktu chrztu Edwarda Błażeja Macieja Pstrokońskiego s. Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga ochrzczonych parafii Irządze w AD w Kielcach, lata 1822-1846.
 274. Kopia aktu chrztu Aleksandra Józefa Macieja Pstrokońskiego s. Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych.
 275. Kopia aktu urodzin Józefa Drożdżeńskiego syna Mariana i Julii z Krawickich - w zbiorach własnych.
 276. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Błażeja Józefa Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów - w zbiorach własnych.
 277. Kopia aktu urodzenia i chrztu Maksymiliana Józefa Kazimierza Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów - w zbiorach własnych.
 278. Kopia aktu małżeństwa Mariana Drożdżeńskiego z Julią Krawicką - w zbiorach własnych.
 279. Kopia aktu małżeństwa Józefa Drożdżeńskiego z Józefą Langner - w zbiorach własnych.
 280. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Budkiewicza z Kazimierą Drożdżeńską - w zbiorach własnych.
 281. Kopia aktu zgonu Adama Drożdżeńskiego s. Józefa - w zbiorach własnych.
 282. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Marii Drożdżeńskiej s. Mariana i Julii z Krawickich - w zbiorach własnych.
 283. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Mariana Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów - w zbiorach własnych.
 284. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Cezaryny Tekli Drożdżeńskiej c. Władysława i Pelagii z Lipińskich - w zbiorach własnych.
 285. Kopia aktu zgonu Doroty Drożdżaczki wdowy po Macieju - w zbiorach własnych.
 286. Kopia aktu zgonu Reginy Drożdżaczki wdowy po Albercie - w zbiorach własnych.
 287. Kopia aktu chrztu Adama Drożdżaczyka s. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 288. Kopia aktu chrztu Agnieszki Drożdżak c. Kazimierza i Anny - w zbiorach własnych.
 289. Kopia aktu chrztu Jakuba Drożdżaczyka s. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 290. Kopia aktu ślubu Jakuba Drożdżaczyka z Jadwigą Kłyszczaną - w zbiorach własnych.
 291. Kopia aktu zgonu Jakuba Drożdżaczyka męża Jadwigi - w zbiorach własnych.
 292. Kopia aktu chrztu Jana Drożdżaczyka s. Jakuba i Jadwigi Kłysz - w zbiorach własnych.
 293. Kopia aktu chrztu Macieja Drożdżaczyka s. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 294. Kopia aktu chrztu Wawrzyńca Drożdżaczyka s. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 295. Kopia aktu zgonu Agnieszki Drożdżak c. Macieja - w zbiorach własnych.
 296. Kopia aktu chrztu Alberta Drożdżaka s. Alberta i Agnieszki - w zbiorach własnych.
 297. Kopia aktu chrztu Anny Drożdżak c. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 298. Kopia aktu chrztu Anny Drożdżak c. Alberta i Reginy - w zbiorach własnych.
 299. Kopia aktu chrztu Antoniego Drożdżaka s. Kazimierza i Anny - w zbiorach własnych.
 300. Kopia aktu chrztu Apolonii Drożdżak c. Alberta i Reginy - w zbiorach własnych.
 301. Kopia aktu chrztu Franciszka Drożdżaka s. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
 302. Kopia aktu chrztu Józefa Drożdżaka s. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
 303. Kopia aktu chrztu Justyny Drożdżak c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 304. Kopia aktu chrztu Kazimierza Drożdżaka s. Alberta i Agnieszki - w zbiorach własnych.
 305. Kopia aktu chrztu Wawrzyńca Drożdżaka - w zbiorach własnych.
 306. Kopia aktu chrztu Macieja Drożdżaka s. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
 307. Kopia aktu chrztu Marcina Drożdżaka s. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
 308. Kopia aktu chrztu Reginy Drożdżak c. Kazimierza i Anny (1695) - w zbiorach własnych.
 309. Kopia aktu urodzin i chrztu Reginy Drożdżak c. Kazimierza i Anny (1698) - w zbiorach własnych.
 310. Kopia aktu zgonu Teresy Drożdżak c. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
 311. Kopia aktu urodzin i chrztu Walentego Drożdżaka s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 312. Kopia aktu chrztu Zofii Drożdżak c. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 313. Kopia aktu chrztu Agnieszki Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 314. Kopia aktu chrztu Anny Marty Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 315. Kopia aktu i urodzenia i chrztu Antoniny Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 316. Kopia aktu chrztu Franciszki Drożdżyńskiej c. Jana i Katarzyny z Kłyszków - w zbiorach własnych.
 317. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Julianny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 318. Kopia aktu zgonu Heleny Drożdżyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
 319. Kopia aktu chrztu Honoraty Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 320. Kopia aktu chrztu Jadwigi Teresy Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 321. Kopia aktu urodzin i chrztu Katarzyny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 322. Kopia aktu chrztu Magdaleny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 323. Kopia aktu chrztu Marianny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 324. Kopia aktu chrztu Matyldy Wiktorii Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 325. Kopia aktu chrztu Rozalii Marianny Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 326. Kopia aktu chrztu Teresy Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 327. Kopia aktu zgonu Teresy Drożdżyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
 328. Kopia aktu chrztu Wiktorii Matyldy Franciszki Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 329. Kopia aktu zgonu Zofii Magdaleny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 330. Kopia aktu zgonu Zofii Drożdżyńskiej c. Jana - w zbiorach własnych.
 331. Kopia aktu urodzin i chrztu Antoniego Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 332. Kopia aktu chrztu Franciszka Drożdżyńskiego s. Jana i Katarzyny z Kłyszków - w zbiorach własnych.
 333. Kopia aktu chrztu Gracjana Tomasza Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 334. Kopia aktu chrztu Hieronima Emiliana Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 335. Kopia aktu chrztu Jana Nepomucena Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 336. Kopia aktu chrztu Józefa Kalasantego Bonawentury Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 337. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Sebastiana Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 338. Kopia aktu zgonu Józefa Drożdżyńskiego s. Macieja - w zbiorach własnych.
 339. Kopia aktu chrztu Maksymiliana Edwarda Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 340. Kopia aktu urodzenia i chrztu Michała Franciszka Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 341. Kopia aktu chrztu Mikołaja z Tolentino Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 342. Kopia aktu urodzin i chrztu Tomasza Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 343. Kopia aktu zgonu Tomasza Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
 344. Kopia aktu chrztu Wawrzyńca Drożdżyńskiego s. Jana i Katarzyny z Kłyszków - w zbiorach własnych.
 345. Kopia aktu chrztu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 346. Kopia aktu chrztu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
 347. Kopia aktu chrztu Grzegorza Kolańskiego s. Macieja i Apolonii z Rydzewskich - w zbiorach własnych.
 348. Kopia aktu ślubu Grzegorza Kolańskiego z Wiktorią Drozdżyńską - w zbiorach własnych.
 349. Kopia aktu ślubu Tadeusza Szumińskiego z Honoratą Drożdżyńską - w zbiorach własnych.
 350. Kopia aktu zgonu Jana Drożdżyńskiego v. Kłyszka wdowca po Katarzynie - w zbiorach własnych.
 351. Kopia aktu chrztu Agnieszki Drożdżak c. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
 352. Kopia aktu zgonu Marcina Drożdżaka s. Macieja - w zbiorach własnych.
 353. Kopia aktu zgonu Dominika Drożdżyńskiego s. Jana - w zbiorach własnych.
 354. Kopia aktu chrztu Dominika Drożdżyńskiego s. Jana i Katarzyny z Kłyszków - w zbiorach własnych.
 355. Kopia aktu urodzenia Dionizego Drożyńskiego s. Józefa i Marianny z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
 356. Kopia aktu urodzenia i chrztu Remigiusza Ludwika Drożeńskiego s. Józefa i Marianny z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
 357. Kopia aktu chrztu Felicji Małgorzaty Drożyńskiej c. Józefa i Marianny z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
 358. Kopia aktu chrztu Alberta (Wojciecha) Drożdżyńskiego s. Jakuba i Jadwigi z Kłyszów - w zbiorach własnych.
 359. Kopia aktu chrztu Kazimierza Drożdżyńskiego s. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
 360. Kopia aktu chrztu Zofii Drożdżyńskiej c. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
 361. Kopia aktu chrztu Bartłomieja Drożdżyńskiego s. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
 362. Kopia aktu chrztu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
 363. Kopia aktu chrztu Franciszka Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
 364. Kopia aktu chrztu Katarzyny Drożdżyńskiej c. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
 365. Kopia aktu chrztu Heleny Drożdżyńskiej. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
 366. Kopia aktu chrztu Szymona Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
 367. Kopia aktu chrztu Franciszka Salezego Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
 368. Kopia aktu chrztu Franciszka Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
 369. Kopia aktu chrztu Salomei Drożdżyńskiej c. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
 370. Kopia aktu zgonu Kazimierza Drożdżyńskiego s. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
 371. Kopia aktu zgonu Ludwika Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
 372. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwiki Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich. - w zbiorach własnych.
 373. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich. - w zbiorach własnych.
 374. Kopia aktu zgonu Reginy Drożdżyńskiej z d. Ryczkowskiej. - w zbiorach własnych.
 375. Kopia aktu urodzenia i chrztu Macieja Drożdżyńskiego syna Franciszka i Reginy z Ryczkowskich. - w zbiorach własnych.
 376. Kopia aktu urodzenia i chrztu Nepomuceny Szumińskiej córki Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich. - w zbiorach własnych.
 377. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
 378. Kopia aktu urodzenia i chrztu Amalii Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych.
 379. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teresy Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych.
 380. Kopia aktu urodzenia i chrztu Florentyny Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
 381. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Szumińskiego s. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
 382. Kopia aktu urodzenia i chrztu Cecylii Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
 383. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
 384. Kopia aktu zgonu Joanny Drożdżyńskiej z d. Kolańskiej - w zbiorach własnych.
 385. Kopia aktu zgonu Łukasza Molińskiego s. Walentego i Franciszki z Kwaśniewskich - w zbiorach własnych.
 386. Kopia aktu zgonu Wawrzyńca Drożdżyńskiego s. Jana i Katarzyny z Kłyszów - w zbiorach własnych.
 387. Kopia aktu zgonu Ludwiki Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
 388. Kopia aktu zgonu Rozalii Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
 389. Kopia aktu zgonu Macieja Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
 390. Kopia aktu zgonu Jana Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
 391. Kopia aktu zgonu Nepomuceny Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
 392. Kopia aktu zgonu Zofii Drożdżyńskiej z d. Ofierzyńskiej - w zbiorach własnych.
 393. Kopia aktu zgonu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
 394. Kopia aktu zgonu Jadwigi Drożdżyńskiej z d. Kłysz - w zbiorach własnych.
 395. Kopia aktu zgonu Macieja Drożdżaka s. Kazimierza - w zbiorach własnych.
 396. Kopia aktu zgonu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Jakuba - w zbiorach własnych.
 397. Kopia aktu zgonu Justyny Drożdżyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
 398. Kopia aktu zgonu Agnieszki Drożdżyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
 399. Kopia aktu zgonu Katarzyny Drożdżyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
 400. Kopia aktu chrztu Zofii Kłysz c. Jana i Katarzyny - w zbiorach własnych.
 401. Kopia aktu urodzenia, chrztu i zgonu dziecka płci żeńskiej bez imienia, córki Jana i Zofii z Ofierzyńskich- w zbiorach własnych.
 402. Kopia aktu zgonu Szymona Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca- w zbiorach własnych.
 403. Kopia aktu zgonu Franciszka Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca- w zbiorach własnych.
 404. Kopia aktu ślubu Franciszka Drożdżyńskiego z Reginą Ryczkowską- w zbiorach własnych.
 405. Kopia aktu ślubu Łukasza Molińskiego z Salomeą Drożdżyńską- w zbiorach własnych.
 406. Kopia aktu ślubu Wojciecha Drożdżyńskiego z Agnieszką Sikorską- w zbiorach własnych.
 407. Kopia aktu śmierci Jadwigi Drożdżyńskiej c. Jana - w zbiorach własnych.
 408. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszka Bandrowskiego, syna Józefa i Petroneli z Źółkiewskich - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
 409. Kopia aktu zgonu Felicji Drożyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
 410. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Bandrowskiej, córki Ignacego i Marii z Zamłyńskich - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
 411. Kopia aktu chrztu Wiktorii Marianny Drożyńskiej c. Józefa i Marianny - w zbiorach własnych.
 412. Kopia aktu chrztu Doroty Drożyńskiej c. Józefa i Marianny z Hibnerów - w zbiorach własnych.
 413. Kopia aktu zgonu Jana Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy - w zbiorach własnych.
 414. Kopia aktu urodzin i chrztu Wojciecha Bandrowskiego - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
 415. Kopia paszportu Marii Aleksandry Barańskiej z d. Zielińskiej 2v. Bilińskiej - w zbiorach własnych.
 416. Kopia aktu zgonu Wojciecha Pstrokońskiego syna Jana Stanisława. - w zbiorach własnych.
 417. Kopia aktu chrztu Konstancji Salomei Pstrokońskiej córki Wojciecha i Marianny. - w zbiorach własnych.
 418. Kopia aktu chrztu Józefa Antoniego Pstrokońskiego syna Wojciecha i Marianny. - w zbiorach własnych.
 419. Kopia aktu chrztu Justyny Katarzyny Pstrokońskiej córki Wojciecha i Marianny. - w zbiorach własnych.
 420. Kopia aktu urodzenia Maksymiliana Ignacego Pstrokońskiego syna Józefa i Forentyny Łączkowskiej. - w zbiorach własnych.
 421. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Majorowicza z Petronelą Pstrokońską . - w zbiorach własnych.
 422. Kopia aktu śmierci Antoniego Bandrowskiego, męża Brygidy - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
 423. Kopia aktu małżeństwa Piotra Bandrowskiego z Rozalią Jerzykowską - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
 424. Kopia aktu urodzin Ludwika Ihnatowskiego, syna Leona i Rozalii z Wolskich - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
 425. Kopia aktu małżeństwa Ignacego Bandrowskiego z Marią Zamłyńską - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
 426. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Bandrowskiego z Apolonią Dabrowską - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
 427. Kopia aktu chrztu Juliusza Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 428. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Macieja Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 429. Kopia aktu małżeństwa Erazma Pstrokońskiego z Wiktorią Piątkowską - w zbiorach własnych.
 430. Kopia aktu urodzenia Ludwiki Ksawery Aleksandry Katarzyny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 431. Kopia aktu małżeństwa Józefa Kuczkowskiego z Franciszką Dworzańską - w zbiorach własnych.
 432. Kopia aktu urodzin i chrztu Franciszki Agnieszki Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 433. Kopia aktu urodzin i chrztu Wacławy Michaliny Drożdżeńskiej - w zbiorach własnych.
 434. Kopia aktu zgonu Zofii Drożdżeńskiej - w zbiorach własnych.
 435. Kopia aktu zgonu Józefa Mariana Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
 436. Kopia aktu małżeństwa Erazma Wencla z Augustą Heleną Drożdżeńską - w zbiorach własnych.
 437. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Stanisława Wencla - w zbiorach własnych.
 438. Kopia aktu zgonu Zofii Budkiewicz - w zbiorach własnych.
 439. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Kazimierza Budkiewicza z Pelagią Jasińską - w zbiorach własnych.
 440. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edwarda Władysława Leütemanna - w zbiorach własnych.
 441. Kopia aktu urodzenia i chrztu Henryka Józefa Leütemanna - w zbiorach własnych.
 442. Kopia aktu zgonu Aleksandra Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 443. Kopia aktu małżeństwa Józefa Pstrokońskiego z Janiną Heleną Jadwigą Przewoską - w zbiorach własnych.
 444. Kopia aktu zgonu Michała Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 445. Ogłoszenie prasowe o śmierci Andrzeja Witolda Wojciechowskiego - w zbiorach własnych.
 446. Ogłoszenie prasowe o śmierci Hanki Dyszkiewicz - w zbiorach własnych.
 447. Kopia aktu ślubu Macieja Aleksandra Pstrokońskiego z Katarzyną Jackowską - w zbiorach własnych.
 448. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wojciecha Pstrokońskiego syna Erazma - w zbiorach własnych.
 449. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Edwarda Krawickiego - w zbiorach własnych.
 450. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Jana Krawickiego - w zbiorach własnych.
 451. Kopia aktu zgonu Jana Krawickiego - w zbiorach własnych.
 452. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bogdana Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
 453. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
 454. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandra Jerzego Budkiewicza - w zbiorach własnych.
 455. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Józefy Budkiewicz - w zbiorach własnych.
 456. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Budkiewicza - w zbiorach własnych.
 457. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Natalii Budkiewicz - w zbiorach własnych.
 458. Kopia aktu małżeństwa Jakuba Grzybowskiego z Anastazją Wojciechowską - w zbiorach własnych.
 459. Kopia aktu zgonu Wacława Stanisława Wencla - w zbiorach własnych.
 460. Wypis z aktu urodzin i chrztu Henryka Jerzego, Zofii Emilii i Władysława Ludwika Bandrowskich - w zbiorach własnych.
 461. Kopia aktu urodzin i chrztu Janiny Woyciechowskiej - w zbiorach własnych.
 462. Kopia aktu zgonu Małgorzaty Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
 463. Kopia aktu urodzin i chrztu Tadeusza Romana Wojciechowskiego - w zbiorach własnych.
 464. Kopia aktu zgonu Hanny Krystyny Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
 465. Kopia aktu zgonu Janiny Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
 466. Kopia aktu zgonu Wiktora Antoniego Wojciechowskiego - w zbiorach własnych.
 467. Kopia aktu zgonu Julii Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
 468. Kopia aktu małżeństwa Ergüna Buluta z Joanną Drożdżeńską - w zbiorach własnych.
 469. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Adama Langnera z Małgorzatą Dorotą Lipińską - w zbiorach własnych.
 470. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Mariana Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
 471. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wojciecha Władysława Ignacego Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 472. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Pstrokońskiego z Anielą Czarnecką - w zbiorach własnych.
 473. Kopia aktu małżeństwa Józefa Pstrokońskiego z Florentyną Łączkowską - w zbiorach własnych.
 474. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefy Rozali Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 475. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Pstrokońskiego syna Franciszka i Anieli - w zbiorach własnych.
 476. Kopia aktu urodzin i chrztu Aleksandra Adama Michała Pstrokońskiego syna Aleksandra i Emmy z Ciechanowskich - w zbiorach własnych.
 477. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Dezyderiusza Pstrokońskiego z Joanną Jelnicką - w zbiorach własnych.
 478. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Piotra Perzanowskiego z Marią Budkiewicz - w zbiorach własnych.
 479. Kopia aktu urodzenia i chrztu Róży Zofii Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
 480. Kopia aktu zgonu Ludmiły Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
 481. Kopia aktu zgonu Piotra Langnera - w zbiorach własnych.
 482. Kopia aktu zgonu Franciszka Langnera - w zbiorach własnych.
 483. Kopia aktu zgonu Adama Langnera - w zbiorach własnych.
 484. Kopia aktu zgonu Jana Langnera - w zbiorach własnych.
 485. Kopia aktu zgonu Katarzyny Langner - w zbiorach własnych.
 486. Kopia aktu zgonu Matyldy Langner - w zbiorach własnych.
 487. Kopia aktu zgonu Tekli Langner - w zbiorach własnych.
 488. Kopia aktu zgonu Tomasza Langnera syna Tomasza i Małgorzaty - w zbiorach własnych.
 489. Kopia aktu zgonu Tomasza Langnera syna Tomasza i Tekli - w zbiorach własnych.
 490. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Langnera z Teklą Trzaską - w zbiorach własnych.
 491. Kopia aktu zgonu Małgorzaty Langner - w zbiorach własnych.
 492. Kopia aktu małżeństwa Bonawentury Langnera z Marianną Katarzyną Pomorską - w zbiorach własnych.
 493. Kopia aktu urodzin i chrztu Anieli Marii Muśnickiej - w zbiorach własnych.
 494. Kopia aktu urodzin i chrztu Tekli Zofii Muśnickiej - w zbiorach własnych.
 495. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Cykowskiego z Zofią Marią Muśnicką - w zbiorach własnych.
 496. Kopia aktu małżeństwa Kazimierza Cykowskiego z Marią Weiss - w zbiorach własnych.
 497. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Składzińskiego z Zofią Nepomuceną Karyory - w zbiorach własnych.
 498. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Jerzego Ławacza - w zbiorach własnych.
 499. Kopia aktu małżeństwa Józefa Chmurskiego z Zofią Składzińską - w zbiorach własnych.
 500. Kopia aktu zgonu Janiny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 501. Kopia aktu urodzin i chrztu Janiny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 502. Kopia aktu urodzin i chrztu Franciszki Marianny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 503. Kopia aktu zgonu Franciszki Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 504. Kopia aktu urodzin i chrztu Julianny Heleny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 505. Kopia aktu zgonu Julii Heleny Kamińskiej z d. Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 506. Kopia aktu urodzin i chrztu Klementyny Józefy Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 507. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Anieli Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 508. Kopia aktu zgonu Marianny Anieli Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 509. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 510. Kopia aktu zgonu Marianny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 511. Kopia aktu urodzin i chrztu Teodozji Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 512. Kopia aktu zgonu Teodozji Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 513. Kopia aktu urodzin i chrztu Teofili Heleny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 514. Kopia aktu zgonu Wiktorii Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 515. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Składzińskiej - w zbiorach własnych.
 516. Kopia aktu małżeństwa Piotra Ławacza z Heleną Składzińską - w zbiorach własnych.
 517. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Nepomucena Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 518. Kopia aktu zgonu Jana Nepomucena Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 519. Kopia aktu urodzin i chrztu Jerzego Lucjana Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 520. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Antoniego Franciszka Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 521. Kopia aktu zgonu Józefa Franciszka Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 522. Kopia aktu urodzin i chrztu Juliana Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 523. Kopia aktu urodzin i chrztu Karola Teodora Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 524. Kopia aktu zgonu Karola Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 525. Kopia aktu urodzin i chrztu Lucjana Adama Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 526. Kopia aktu urodzin i chrztu Lucjana Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 527. Kopia aktu małżeństwa Józefa Nikodema Drożdżyńskiego z Marianną Augustą Czyniowską - w zbiorach własnych.
 528. Kopia aktu małżeństwa Jana Piotrowskiego z Marianną Łączkowską - w zbiorach własnych.
 529. Kopia aktu małżeństwa Hilarego Prackiego z Justyną Łączkowską - w zbiorach własnych.
 530. Kopia aktu urodzin i chrztu Stefana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 531. Kopia aktu zgonu Petroneli Majorowicz - w zbiorach własnych.
 532. Kopia aktu zgonu Józefa Pstrokońskiego syna Józefa i Florentyny - w zbiorach własnych.
 533. Kopia aktu zgonu Józefa Pstrokońskiego syna Ksawerego Franciszka i Franciszki - w zbiorach własnych.
 534. Kopia aktu zgonu Józefa Pstrokońskiego syna Macieja i Józefy - w zbiorach własnych.
 535. Kopia aktu zgonu Wojciecha Pstrokońskiego syna Józefa i Florentyny - w zbiorach własnych.
 536. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Pstrokońskiego z Bogusławą Pstrokońską - w zbiorach własnych.
 537. Kopia aktu małżeństwa Ignacego Pstrokońskiego z Zuzanną Scholastyką Pełczyńską - w zbiorach własnych.
 538. Kopia aktu urodzin i chrztu Marcellego Waleriana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 539. Kopia aktu małżeństwa Maksymiliana Franciszka Pstrokońskiego z Karoliną Bogusławską - w zbiorach własnych.
 540. Kopia aktu małżeństwa Ludwika Filipowicza z Julią Składzińską - w zbiorach własnych.
 541. Kopia aktu małżeństwa Michała Firkowskiego z Klementyną Składzińską - w zbiorach własnych.
 542. Kopia aktu zgonu Jana Firkowskiego - w zbiorach własnych.
 543. Kopia aktu urodzin i chrztu Bolesława Firkowskiego - w zbiorach własnych.
 544. Kopia aktu zgonu Aleksandry Firkowskiej - w zbiorach własnych.
 545. Kopia aktu zgonu Marianny Firkowskiej - w zbiorach własnych.
 546. Kopia aktu zgonu Jana Firkowskiego - w zbiorach własnych.
 547. Kopia aktu zgonu Jana Składzińskiego - w zbiorach własnych.
 548. Kopia aktu urodzin i chrztu Antoniego Michała Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 549. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Łukasza Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 550. Kopia aktu urodzin i chrztu Leona Jana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 551. Kopia aktu urodzin i chrztu Adama Józefa Macieja Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 552. Kopia aktu zgonu Józefa Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 553. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Tymoteusza Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 554. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Benedykta Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 555. Kopia aktu chrztu Katarzyny Zofii Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 556. Kopia aktu zgonu Józefa Kobierzyckiego - w zbiorach własnych.
 557. Kopia aktu zgonu Teodora Otto Trąmpczyńskiego - w zbiorach własnych.
 558. Kopia aktu małżeństwa Józefa Stanisława Kostki Bogumiła Borzęckiego z Honoratą Ignacją Pstrokońską - w zbiorach własnych.
 559. Kopia aktu małżeństwa Władysława Ziemowita Jastrzębskiego z Józefą Rozalią Pstrokońską - w zbiorach własnych.
 560. Kopia aktu małżeństwa Jana Nepomucena Johra z Antoniną Ptaczkowską - w zbiorach własnych.
 561. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Ligockiego z Marianną Teofilą Rozalią Pstrokońską - w zbiorach własnych.
 562. Kopia aktu małżeństwa Adama Pstrokońskiego z Walerią Ciechanowską - w zbiorach własnych.
 563. Kopia aktu małżeństwa Aleksandra Pstrokońskiego z Emmą Ciechanowską - w zbiorach własnych.
 564. Kopia aktu zgonu Wandy Felicji Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 565. Kopia aktu małżeństwa Marcina Ciechanowskiego z Julianną Krystyną Petronelą Bartel - w zbiorach własnych.
 566. Kopia aktu małżeństwa Marcina Ciechanowskiego z Agnieszką Chlebowską - w zbiorach własnych.
 567. Kopia aktu małżeństwa Marcina Ciechanowskiego z Franciszką Anastazją Teofilą Krzeczkowską - w zbiorach własnych.
 568. Kopia aktu rozwodu Marcina Ciechanowskiego z Franciszką Anastazją Teofilą Krzeczkowską - w zbiorach własnych.
 569. Kopia aktu urodzin i chrztu Bolesława Budkiewicza - w zbiorach własnych.
 570. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Budkiewicza z Bronisławą Zielińską - w zbiorach własnych.
 571. Kopia aktu zgonu Bronisławy Budkiewicz - w zbiorach własnych.
 572. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Nikodema Józefa Borzęckiego - w zbiorach własnych.
 573. Kopia aktu zgonu Marcelego Święcickiego - w zbiorach własnych.
 574. Kopia aktu chrztu Stanisława Sąpolińskiego - w zbiorach własnych.
 575. Kopia aktu chrztu Macieja Pstrokońskiego syna Jakuba i Jadwigi - w zbiorach własnych.
 576. Kopia aktu chrztu Heleny Magdaleny Krystyny Otwinowskiej - w zbiorach własnych.
 577. Kopia aktu chrztu Marcina Andrzeja Wężyka - w zbiorach własnych.
 578. Kopia aktu chrztu Gertrudy Franciszki Święcickiej - w zbiorach własnych.
 579. Kopia aktu chrztu Botwiny Agnieszki Święcickiej - w zbiorach własnych.
 580. Kopia aktu chrztu n. im. Święcickiej - w zbiorach własnych.
 581. Kopia aktu chrztu Maksymiliana Mikołaja Święcickiego - w zbiorach własnych.
 582. Kopia aktu chrztu Antoniego Pawła Sebastiana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 583. Kopia aktu zgonu Kazimierza Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 584. Kopia aktu chrztu Antoniny Justyny Święcickiej - w zbiorach własnych.
 585. Kopia aktu chrztu Elżbiety Nieniewskiej - w zbiorach własnych.
 586. Kopia aktu małżeństwa Walentego Nieniewskiego z Anną Wolicką - w zbiorach własnych.
 587. Kopia aktu zgonu Franciszka Pstrokońskiego syna Feliksa i Rozalii - w zbiorach własnych.
 588. Kopia aktu chrztu Anny Olszowskiej - w zbiorach własnych.
 589. Kopia aktu chrztu Zygmunta Olszowskiego - w zbiorach własnych.
 590. Kopia aktu chrztu Stanisława Olszowskiego - w zbiorach własnych.
 591. Kopia aktu chrztu Aleksandra Olszowskiego - w zbiorach własnych.
 592. Kopia aktu małżeństwa Gabriela Trzcińskiego z Zofią Olszowską - w zbiorach własnych.
 593. Kopia aktu chrztu Franciszka Olszowskiego - w zbiorach własnych.
 594. Kopia aktu małżeństwa Kazimierza Otwinowskiego z Antoniną Kraszkowską - w zbiorach własnych.
 595. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Pstrokońskiego z Petronelą Gojską - w zbiorach własnych.
 596. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mariany Teofili Rozalii Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 597. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Joanny Nepomuceny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 598. Kopia aktu chrztu Eufrozyny Rozalii Święcickiej - w zbiorach własnych.
 599. Kopia aktu chrztu Marianny Święcickiej - w zbiorach własnych.
 600. Kopia aktu chrztu Wiktorii Ewy Święcickiej - w zbiorach własnych.
 601. Kopia aktu chrztu Damazego Aleksandra Jana Święcickiego - w zbiorach własnych.
 602. Kopia aktu zgonu Franciszka Święcickiego - w zbiorach własnych.
 603. Kopia aktu chrztu n. im. Święcickiego(ej) - w zbiorach własnych.
 604. Kopia aktu małżeństwa Kazimierza Zabłockiego i Agnieszką Święcicką - w zbiorach własnych.
 605. Kopia aktu chrztu Andrzeja Wojciecha Zabłockiego - w zbiorach własnych.
 606. Kopia aktu chrztu Mateusza Michała Zabłockiego - w zbiorach własnych.
 607. Kopia aktu zgonu Honoraty Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 608. Kopia aktu zgonu Teodozji Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 609. Kopia aktu urodzin i chrztu Izydora Wojciecha Wincentego Ferariusza Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 610. Kopia aktu urodzin i chrztu Gabriela Ignacego Antoniego Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 611. Kopia aktu urodzin i chrztu Placyda Brunona Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 612. Kopia aktu urodzin i chrztu Florentyny Pauliny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 613. Kopia aktu urodzin i chrztu Ignacego Franciszka Salezego Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 614. Kopia aktu zgonu Wojciecha Bogusławskiego - w zbiorach własnych.
 615. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Langnera z Teklą Trzaską - w zbiorach własnych.
 616. Kopia aktu zgonu Bronisławy Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
 617. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisławy Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
 618. Kopia aktu urodzin i chrztu Walentyny Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
 619. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Mikołaja Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
 620. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
 621. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
 622. Kopia aktu urodzin i chrztu Zenona Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
 623. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bogdana Artura Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
 624. Kopia aktu urodzin i chrztu Jadwigi Sabiny Emilii Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
 625. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefana Innocentego Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
 626. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Juliana Karola Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
 627. Kopia aktu małżeństwa Kazimierza Elżanowskiego z Emilią Wendorff - w zbiorach własnych.
 628. Kopia aktu urodzin i chrztu Zygmunta Teofila Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
 629. Kopia aktu urodzin i chrztu Stanisława Józefa Kwiryna Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
 630. Kopia aktu zgonu Kazimierza Stanisława Mariana Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
 631. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Józefa Kwiryna Elżanowskiego z Jadwigą Niwińską - w zbiorach własnych.
 632. Kopia aktu zgonu Władysława Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
 633. Kopia aktu urodzin Eufrozyny Józefy - w zbiorach własnych.
 634. Kopia aktu zgonu Joanny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 635. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Konstantego Budkiewicza - w zbiorach własnych.
 636. Kopia aktu małżeństwa Ignacego Łączkowskiego z Apolonią Krynkowską - w zbiorach własnych.
 637. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Dominika Zenona Łączkowskiego - w zbiorach własnych.
 638. Kopia aktu urodzin i chrztu Tekli Róży Łączkowskiej - w zbiorach własnych.
 639. Kopia aktu urodzin i chrztu Anny Julii Pudencjanny Łączkowskiej - w zbiorach własnych.
 640. Kopia aktu urodzin i chrztu Leopolda Edmunda Łączkowskiego - w zbiorach własnych.
 641. Kopia aktu urodzin i chrztu Ignacego Józefa Jana Nepomucena Łączkowskiego - w zbiorach własnych.
 642. Kopia aktu małżeństwa Edmunda Augustowskiego z Teodorą Walerią Koprowską - w zbiorach własnych.
 643. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Antoniego Koprowskiego z Cecylią Gajewską - w zbiorach własnych.
 644. Kopia aktu małżeństwa Henryka Jana Pfeila z Zofią Koprowską - w zbiorach własnych.
 645. Kopia aktu małżeństwa Karola Teodora Pfeila z Marianną Szybak - w zbiorach własnych.
 646. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisławy Pfeil - w zbiorach własnych.
 647. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ireny Pfeil - w zbiorach własnych.
 648. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edmunda Pfeila - w zbiorach własnych.
 649. Kopia aktu urodzenia i chrztu Janiny Pfeil - w zbiorach własnych.
 650. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Pfeila - w zbiorach własnych.
 651. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefanii Stanisławy Pfeil - w zbiorach własnych.
 652. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Pfeila - w zbiorach własnych.
 653. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edwarda Józefa Pfeila - w zbiorach własnych.
 654. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksy Emilii Koprowskiej - w zbiorach własnych.
 655. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Izabelli Koprowskiej - w zbiorach własnych.
 656. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bazylego Władysława Langnera - w zbiorach własnych.
 657. Kopia aktu małżeństwa Władysława Henryka Ignacego Muśnickiego z Leokadią Bibianną Jaroszyńską - w zbiorach własnych.
 658. Kopia aktu zgonu Zdzisława Aleksandra Muśnickiego - w zbiorach własnych.
 659. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Augusty Czyniowskiej - w zbiorach własnych.
 660. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teresy Zenajdy Budkiewicz - w zbiorach własnych.
 661. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Bronisławy Koprowskiej - w zbiorach własnych.
 662. Kopia aktu zgonu Marii Koprowskiej - w zbiorach własnych.
 663. Kopia aktu urodzenia i chrztu Leonarda Henryka Wernera - w zbiorach własnych.
 664. Kopia aktu małżeństwa Józefa Wernera z Amelią Łepkowską - w zbiorach własnych.
 665. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefanii Werner - w zbiorach własnych.
 666. Kopia aktu urodzenia i chrztu Sabiny Józefy Werner - w zbiorach własnych.
 667. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcelli Felicji Werner - w zbiorach własnych.
 668. Kopia aktu urodzenia i chrztu Henryka Fabiana Wernera - w zbiorach własnych.
 669. Kopia aktu małżeństwa Henryka Musiałkowskiego z Marcellą Felicją Werner - w zbiorach własnych.
 670. Kopia aktu małżeństwa Wacława Hermanowskiego z Józefą Justyną Werner - w zbiorach własnych.
 671. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Justyny Werner - w zbiorach własnych.
 672. Kopia aktu zgonu Henryka Wernera - w zbiorach własnych.
 673. Kopia aktu zgonu Stefanii Werner - w zbiorach własnych.
 674. Kopia aktu urodzenia i chrztu Eufemii Anny Hermanowskiej - w zbiorach własnych.
 675. Kopia aktu małżeństwa Józefa Ciesielskiego z Eufemią Anną Hermanowską - w zbiorach własnych.
 676. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Hermanowskiego - w zbiorach własnych.
 677. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Włodzimierza Hermanowskiego - w zbiorach własnych.
 678. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefanii Radosławy Hermanowskiej - w zbiorach własnych.
 679. Kopia aktu urodzenia i chrztu Amelii Weroniki Hermanowskiej - w zbiorach własnych.
 680. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Sylwestra Hermanowskiego - w zbiorach własnych.
 681. Kopia aktu urodzenia i chrztu Włodzimierza Marcellego Hermanowskiego - w zbiorach własnych.
 682. Kopia aktu zgonu Józefy Koprowskiej - w zbiorach własnych.
 683. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mariana Adriana Tomasza Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
 684. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Nepomucena Kępczyńskiego - w zbiorach własnych.
 685. Kopia aktu chrztu Katarzyny Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 686. Kopia aktu chrztu Antoniego Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 687. Kopia aktu chrztu Jana Napomucena Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 688. Kopia aktu urodzenia i chrztu Katarzyny Drożyńskiej - w zbiorach własnych.
 689. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Drożyńskiego - w zbiorach własnych.
 690. Kopia aktu chrztu Jakuba Ignacego Wincentego Drożyńskiego - w zbiorach własnych.
 691. Kopia aktu chrztu Anny Weroniki Hibner - w zbiorach własnych.
 692. Kopia aktu chrztu Anny Zuzanny Hibner - w zbiorach własnych.
 693. Kopia aktu chrztu Anny Barbary Hibner - w zbiorach własnych.
 694. Kopia aktu chrztu Reginy Hibner - w zbiorach własnych.
 695. Kopia aktu chrztu Reginy Hibner - w zbiorach własnych.
 696. Kopia aktu chrztu Ignacego Hibnera - w zbiorach własnych.
 697. Kopia aktu chrztu Rozalii Gorweckiej - w zbiorach własnych.
 698. Kopia aktu małżeństwa Walentego Bątkiewicza z Rozalią Szumińską - w zbiorach własnych.
 699. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Szumińskiego z Urszulą Sobierajską - w zbiorach własnych.
 700. Kopia aktu małżeństwa Jana Szumińskiego z Rozalią Ciesielską - w zbiorach własnych.
 701. Kopia aktu małżeństwa Józefa Reksińskiego z Franciszką Szumińską - w zbiorach własnych.
 702. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Tefelskiego z Dorotą Drożeńską - w zbiorach własnych.
 703. Kopia aktu chrztu Jana Kłysza v. Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
 704. Kopia aktu zgonu Walentego Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
 705. Kopia aktu zgonu Zofii Drożdżyńskiej - w zbiorach własnych.
 706. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Ślęciechowicz- w zbiorach własnych.
 707. Kopia aktu urodzenia i chrztu Konstancji Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 708. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 709. Kopia aktu urodzenia i chrztu Agnieszki Reginy Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 710. Kopia aktu chrztu Katarzyny Kunegundy Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 711. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jakuba Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 712. Kopia aktu chrztu Zofii Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 713. Kopia aktu chrztu Józefa Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 714. Kopia aktu zgonu Pawła Szumińskiego (1764) - w zbiorach własnych.
 715. Kopia aktu zgonu Pawła Szumińskiego (1767) - w zbiorach własnych.
 716. Kopia aktu chrztu Jadwigi Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 717. Kopia aktu zgonu Agnieszki Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 718. Kopia aktu zgonu Wawrzyńca Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 719. Kopia aktu zgonu Bartłomieja Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
 720. Kopia aktu zgonu Jakuba Drożyńskiego - w zbiorach własnych.
 721. Kopia aktu zgonu Katarzyny Drożdżyńskiej - w zbiorach własnych.
 722. Kopia aktu zgonu Reginy Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 723. Kopia aktu zgonu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Jana - w zbiorach własnych.
 724. Kopia aktu zgonu Rozalii Drożdżyńskiej - w zbiorach własnych.
 725. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Drozdżyńskiego, syna Wojciecha i Anny - w zbiorach własnych.
 726. Kopia aktu chrztu Józefa Drożdżyńskiego, syna Wojciecha i Anny - w zbiorach własnych.
 727. Kopia aktu chrztu Marcina Drozdżyńskiego, syna Wojciecha i Anny - w zbiorach własnych.
 728. Kopia aktu chrztu Anny Drożdżyńskiej, córki Wojciecha i Anny - w zbiorach własnych.
 729. Kopia aktu zgonu Anny Drożdżyńskiej z Kajerskich, żony Wojciecha- w zbiorach własnych.
 730. Kopia aktu zgonu Anny Drożdżyńskiej z Leciejów, żony Wojciecha - w zbiorach własnych.
 731. Kopia aktu chrztu Joanny Kolańskiej - w zbiorach własnych.
 732. Kopia aktu chrztu Antoniego Kochańskiego - w zbiorach własnych.
 733. Kopia aktu ślubu Antoniego Kochańskiego z Franciszką Reksińską - w zbiorach własnych.
 734. Kopia aktu ślubu Antoniego Kochańskiego z Katarzyną Drożdżyńską- w zbiorach własnych.
 735. Kopia aktu zgonu Franciszki Kochańskiej - w zbiorach własnych.
 736. Kopia aktu zgonu Jana Kochańskiego - w zbiorach własnych.
 737. Kopia aktu zgonu Antoniego Kochańskiego - w zbiorach własnych.
 738. Kopia aktu chrztu Franciszka Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 739. Kopia aktu małżeństwa Józefa Drożyńskiego z Marianną Hibner - w zbiorach własnych.
 740. Kopia aktu zgonu Beaty (Reginy) Hibner - w zbiorach własnych.
 741. Kopia aktu zgonu Katarzyny Kochańskiej - w zbiorach własnych.
 742. Kopia aktu małżeństwa Jana Antoniego Drożdżyńskiego z Marcjanną Goćwińską - w zbiorach własnych.
 743. Kopia aktu chrztu Anny Konstancji Zaborskiej - w zbiorach własnych.
 744. Kopia aktu chrztu Anny Marianny Wilkoszewskiej - w zbiorach własnych.
 745. Kopia aktu chrztu małżeństwa Andrzeja Wilkoszowskiego z Anną z Białej - w zbiorach własnych.
 746. Kopia aktu chrztu Felicjana Święcickiego - w zbiorach własnych.
 747. Kopia aktu chrztu Andrzeja Antoniego Zaborskiego - w zbiorach własnych.
 748. Kopia aktu chrztu Heleny Salomei Zaborskiej - w zbiorach własnych.
 749. Kopia aktu chrztu Józefa Jakuba Zaborskiego - w zbiorach własnych.
 750. Kopia aktu chrztu Karola Jakuba Zaborskiego - w zbiorach własnych.
 751. Kopia aktu chrztu Marianny Joanny Zaborskiej - w zbiorach własnych.
 752. Kopia aktu chrztu Kunegundy Bogumiły Zaborskiej - w zbiorach własnych.
 753. Kopia aktu chrztu Hieronima Zaborskiego - w zbiorach własnych.
 754. Kopia aktu chrztu małżenstwa Franciszka Zaborskiego z Katarzyną Święcicką - w zbiorach własnych.
 755. Kopia aktu urodzin i chrztu Mikołaja Szumińskiego (1810) - w zbiorach własnych.
 756. Kopia aktu zgonu Antoniego Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 757. Kopia aktu urodzin i chrztu Ludwika Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 758. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 759. Kopia aktu urodzin i chrztu Anny Szumińskiej- w zbiorach własnych.
 760. Kopia aktu zgonu Mikołaja Szumińskiego (1810) - w zbiorach własnych.
 761. Kopia aktu zgonu Mikołaja Szumińskiego (1811) - w zbiorach własnych.
 762. Kopia aktu urodzin i chrztu Jadwigi Marii Budkiewicz - w zbiorach własnych.
 763. Kopia aktu zgonu Weroniki Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 764. Kopia aktu zgonu Stefana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
 765. Kopia aktu zgonu Edmundy Wyganowskiej - w zbiorach własnych.
 766. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszka Borgiasza Jana Kantego Langnera - w zbiorach własnych.
 767. Kopia aktu urodzenia i chrztu Małgorzaty Stanisławy Langner - w zbiorach własnych.
 768. Kopia aktu urodzenia i chrztu Matyldy Izabeli Wiktorii Langner - w zbiorach własnych.
 769. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Tomasza Langnera - w zbiorach własnych.
 770. Kopia aktu zgonu Tomasza Langnera - w zbiorach własnych.
 771. Kopia aktu zgonu Bonawentury Langnera - w zbiorach własnych.
 772. Kopia aktu zgonu Zofii Bijasiewicz - w zbiorach własnych.
 773. Kopia aktu małżeństwa Pawła Kubalewicza z Anną Drożdżyńską - w zbiorach własnych.
 774. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Kubalewicz - w zbiorach własnych.
 775. Kopia aktu chrztu Mikołaja Kubalewicza - w zbiorach własnych.
 776. Kopia aktu zgonu Pawła Kubalewicza - w zbiorach własnych.
 777. Kopia aktu zgonu Katarzyny Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 778. Kopia aktu małżeństwa Macieja Szumińskiego z Agnieszką Konieczną - w zbiorach własnych.
 779. Kopia aktu urodzenia Marianny Szumińskiej - w zbiorach własnych.
 780. Kopia aktu małżeństwa Ludwika Karola Strokowskiego z Zofią Natalią Wędrychowską - w zbiorach własnych.
 781. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edmunda Andrzeja Czyniowskiego - w zbiorach własnych.
 782. Kopia aktu urodzenia i chrztu Hanny Marii Czyniowskiej - w zbiorach własnych.
 783. Kopia aktu zgonu Jana Szumińskiego - w zbiorach własnych.
 784. Kopia aktu chrztu Cecylii Szumińskiej córki Jana - w zbiorach własnych.
 785. Kopia aktu chrztu Katarzyny Szumińskiej córki Jana - w zbiorach własnych.
 786. Kopia aktu chrztu Franciszka Antoniego Szumińskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
 787. Kopia aktu chrztu Józefa Kalasantego Szumińskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
 788. Kopia aktu chrztu Klary Szumińskiej córki Jana - w zbiorach własnych.
 789. Kopia aktu małżeństwa Jakuba Szumińskiego z Brygidą Kępczyńską - w zbiorach własnych.
 790. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Józefy Szumińskiej córki Jakuba - w zbiorach własnych.
 791. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Szumińskiego syna Antoniego (1810) - w zbiorach własnych.
 792. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Szumińskiego syna Antoniego (1811) - w zbiorach własnych.
 793. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Szumińskiego syna Antoniego - w zbiorach własnych.
 794. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Szumińskiej córki Antoniego - w zbiorach własnych.
 795. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Szumińskiej córki Antoniego - w zbiorach własnych.
 796. Kopia aktu zgonu Antoniego Szumińskiego syna Antoniego - w zbiorach własnych.
 797. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Szumińskiego z Marianną Balcerek - w zbiorach własnych.
 798. Kopia aktu małżeństwa Mateusza Łagodzkiego z Cecylią Szumińską - w zbiorach własnych.
 799. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Załuskiewicza z Katarzyną Szumińską - w zbiorach własnych.
 800. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Szumińskiego syna Franciszka Antoniego - w zbiorach własnych.
 801. Kopia aktu urodzenia i chrztu Michała Łagodzkiego syna Mateusza - w zbiorach własnych.
 802. Kopia aktu urodzenia i chrztu Honoraty Reksińskiej córki Józefa - w zbiorach własnych.
 803. Kopia aktu urodzenia i chrztu Andrzeja Reksińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
 804. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksa Reksińskiego syna Józefa- w zbiorach własnych.
 805. Kopia aktu urodzenia i chrztu Elżbiety Reksińskiej córki Józefa - w zbiorach własnych.
 806. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Reksińskiej córki Józefa - w zbiorach własnych.
 807. Kopia aktu urodzenia i chrztu Agnieszki Reksińskiej córki Józefa - w zbiorach własnych.
 808. Kopia aktu urodzenia i chrztu Łukasza Reksińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
 809. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Reksińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
 810. Kopia aktu urodzenia i chrztu Walentego Reksińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
 811. Kopia aktu urodzenia i chrztu Martyny Brygidy Plucińskiej córki Kazimierza - w zbiorach własnych.
 812. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Justyny Plucińskiej córki Kazimierza - w zbiorach własnych.
 813. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Plucińskiego syna Kazimierza - w zbiorach własnych.
 814. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Nepomucena Plucińskiego syna Kazimierza - w zbiorach własnych.
 815. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcjanny Plucińskiej córki Kazimierza - w zbiorach własnych.
 816. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Józefy Załuskiewicz córki Stanisława - w zbiorach własnych.
 817. Kopia aktu urodzenia i chrztu Barbary Załuskiewicz córki Stanisława - w zbiorach własnych.
 818. Kopia aktu urodzenia i chrztu Andrzeja Załuskiewicza syna Stanisława - w zbiorach własnych.
 819. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Załuskiewicza syna Stanisława - w zbiorach własnych.
 820. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Załuskiewicz córki Stanisława - w zbiorach własnych.
 821. Kopia aktu urodzenia i chrztu Agnieszki Załuskiewicz córki Stanisława - w zbiorach własnych.
 822. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Wincentego Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
 823. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
 824. Kopia aktu urodzenia i chrztu Pawła Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
 825. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tadeusza Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
 826. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcina Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
 827. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Bątkiewicza córki Walentego - w zbiorach własnych.
 828. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kacpra Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
 829. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ignacego Zgorzewicza syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
 830. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Drożdżyńsiego z Marcjanną Goćwińską - w zbiorach własnych.
 831. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Drożdżyńskiego syna Antoniego i Marcjanny - w zbiorach własnych.
 832. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mateusz Michała Drożdżyńsiego syna Antoniego i Marcjanny - w zbiorach własnych.
 833. Kopia aktu małżeństwa Mateusza Drożdżyńskiego z Julianną Sobierajską - w zbiorach własnych.
 834. Kopia aktu zgonu Jana Lipińskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
 835. Kopia aktu małżeństwa Jana Andrzeja Lipińskiego z Bronisławą Marią Królikiewicz - w zbiorach własnych.
 836. Kopia aktu małżeństwa Sławomira Lipińskiego z Ludwiką Jaźwińską - w zbiorach własnych.
 837. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Stanisława Lipińskiego - w zbiorach własnych.
 838. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Izydora Lipińskiego - w zbiorach własnych.
 839. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Izydora Lipińskiego z Józefą Strzyszko - w zbiorach własnych.
 840. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Izydora Lipińskiego z Marcjanną Wypych - w zbiorach własnych.
 841. Kopia aktu zgonu Feliksa Lipińskiego, syna Antoniego Izydora - w zbiorach własnych.
 842. Kopia aktu zgonu Józefy Lipińskiej - w zbiorach własnych.
 843. Kopia aktu urodzenia i chrztu Leonarda Antoniego Lipińskiego, syna Antoniego Izydora - w zbiorach własnych.
 844. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Lipińskiego syna Antoniego Izydora - w zbiorach własnych.
 845. Kopia aktu małżeństwa Tadeusza Józefa Muśnickiego z Marią Wandą Chróścielewską - w zbiorach własnych.
 846. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksy Ludwiki Lipińskiej, córki Sławomira i Ludwiki - w zbiorach własnych.
 847. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Joanny Lipińskiej córki Sławomira i Ludwiki - w zbiorach własnych.
 848. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Karola Muśnickiego - w zbiorach własnych.
 849. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zygmunta Wojciecha Muśnickiego - w zbiorach własnych.
 850. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Cykowskiego - w zbiorach własnych.
 851. Kopia aktu zgonu Wacława Karola Muśnickiego - w zbiorach własnych.
 852. Kopia aktu zgonu Łukasza Korwin Muśnickiego - w zbiorach własnych.
 853. Kopia aktu zgonu Agnieszki Wencel - w zbiorach własnych.
 854. Kopia aktu urodzenia i chrztu Prota Ludwika Muśnickiego - w zbiorach własnych.
 855. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Ciechanowskiego - w zbiorach własnych.
 856. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Ciechanowskiego - w zbiorach własnych.
 857. Kopia aktu małżeństwa Bronisława Ciechanowskiego z Anielą Pakulską - w zbiorach własnych.
 858. Kopia notatki ks. Kajetana Ungiera o Komisji Duchownej z 17 listopada 1819 w sprawie "obrony Dobra Kościelnego z dziedzicami ks. Dionizym Drożdżyńskim i W. Stanisławem Kozłowskim". - w zbiorach własnych.
 859. Kopia fragmentu aktu "z dziedzicem Niedośpielina" - w zbiorach własnych.
 860. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tekli Emilii Rutkowskiej - w zbiorach własnych.
 861. Kopia aktu zgonu Wiktorii Rutkowskiej - w zbiorach własnych
 862. Kopia aktu zgonu Henryka Leütemanna - w zbiorach własnych.
 863. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Katarzyny Jasińskiej - w zbiorach własnych
 864. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Zygmunta Antoniego Otockiego - w zbiorach własnych.
 865. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Klary Otockiej - w zbiorach własnych
 866. Kopia aktu zgonu Wincentyny Otockiej - w zbiorach własnych.
 867. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Józefy Otockiej - w zbiorach własnych
 868. Kopia aktu urodzenia i chrztu Lucjana Telesfora Jasińskiego - w zbiorach własnych.
 869. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bolesława Kazimierza Karola Otockiego - w zbiorach własnych
 870. Kopia aktu małżeństwa Aleksego Klamińskiego z Agnieszką Kozłowską - w zbiorach własnych.
 871. Kopia aktu zgonu Eleonory Konstancji Klamińskiej - w zbiorach własnych
 872. Kopia aktu zgonu Aleksego Klamińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
 873. Kopia aktu zgonu Anny Kozłowskiej - w zbiorach własnych
 874. Kopia aktu zgonu Józefa Kozłowskiego - w zbiorach własnych.
 875. Kopia aktu małżeństwa Michała Kozłowskiego z Agnieszką Franciszką Rutkowską - w zbiorach własnych
 876. Kopia aktu zgonu Michała Kozłowskiego - w zbiorach własnych.
 877. Kopia aktu zgonu Stanisława Kozłowskiego - w zbiorach własnych
 878. Kopia aktu małżeństwa Mikołaja Drożyńskiego z Jadwigą Salomeą Jabłońską - w zbiorach własnych.
 879. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandra Jacka Drożyńskiego - w zbiorach własnych
 880. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Stanisława Franciszka Langnera syna Tomasza i Małgorzaty - w zbiorach własnych.
 881. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tomasza Rudolfa Langnera syna Tomasza i Małgorzaty - w zbiorach własnych
 882. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Kabata z Pelagią Justyną Pstrokońską - w zbiorach własnych.
 883. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Tomasza Langnera syna Tomasza i Małgorzaty - w zbiorach własnych
 884. Kopia aktu zgonu Tomasza Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
 885. Kopia aktu małżeństwa Jana Lipińskiego z Zuzanną Truszkowską - w zbiorach własnych
 886. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Aleksandra Lipińskiego - w zbiorach własnych.
 887. Kopia wyd. "Z historii parafii Samogoszcz" aut. Michał Kurach (frag.) - w zbiorach własnych
 888. Kopia aktu zgonu Antoniego Drożdżyńskiego syna Franciszka i Reginy - w zbiorach własnych.
 889. Kopia aktu zgonu Franciszka Tefelskiego - w zbiorach własnych
 890. Kopia aktu zgonu Jana Drożdżyńskiego syna Antoniego i Marcjanny - w zbiorach własnych.
 891. Kopia aktu małżenstwa Teodora Jędryczkowskiego z Jozafatą Drożyńską - w zbiorach własnych
 892. Kopia aktu chrztu Karola Teodora Jędryczkowskiego - w zbiorach własnych.
 893. Kopia aktu zgonu Doroty Tefelskiej - w zbiorach własnych
 894. Kopia aktu zgonu Józefy Drożdżeńskiej z d. Langner - w zbiorach własnych.
 895. Kopia aktu urodzin i chrztu Karola Michała Langnera - w zbiorach własnych
 896. Kopia aktu urodzin i chrztu Krystyny Langner - w zbiorach własnych.
 897. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Nepomucena Antoniego Langnera - w zbiorach własnych
 898. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Katarzyny Langner - w zbiorach własnych.
 899. Kopia aktu urodzin i chrztu Tomasza Adama Langnera - w zbiorach własnych
 900. Kopia aktu urodzin i chrztu Piotra Ignacego Langnera - w zbiorach własnych
 901. Kopia fragmentu skorowidza księgi urodzin parafii Chełmno (1772) - w zbiorach własnych.
 902. Kopia aktu małżeństwa Marcina Szafrańskiego z Anną Szczypińską - w zbiorach własnych
 903. Kopia aktu małżeństwa Jakuba Brugera z Anną Szafrańską - w zbiorach własnych.
 904. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ignacego Szafrańskiego - w zbiorach własnych
 905. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Szafrańskiego - w zbiorach własnych.
 906. Kopia aktu zgonu Marcina Szafrańskiego - w zbiorach własnych
 907. Kopia aktu zgonu Zofii Olszowskiej - w zbiorach własnych.
 908. Kopia aktu małżenstwa Felicjana Tomickiego z Zofią Trepko - w zbiorach własnych
 909. Kopia aktu zgonu Anny Drożdżyńskiej córki Kazimierza i Anny - w zbiorach własnych.
 910. Kopia aktu zgonu Pawła Kubalewicza - w zbiorach własnych
 911. Kopia aktu zgonu Anny Drożdżyńskiej (Kubalewicz) - w zbiorach własnych.
 912. Kopia aktu chrztu Mikołaja Kubalewicza - w zbiorach własnych
 913. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Kubalewicz - w zbiorach własnych.
 914. Kopia aktu chrztu Joanny Kolańskiej - w zbiorach własnych
 915. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Kolańskiego z Katarzyną Goćwińską - w zbiorach własnych.
 916. Kopia aktu urodzenia i chrztu Felicjanny Lipińskiej - w zbiorach własnych
 917. Kopia aktu urodzenia i chrztu Włodzimierzy Marianny Rutkowskiej - w zbiorach własnych.
 918. Kopia aktu zgonu Franciszka Ksawerego Pstrokońskiego - w zbiorach własnych
 919. Kopia aktu zgonu Franciszki z Mlickiech Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 920. Kopia aktu zgonu Katarzyny z Pstrokońskich Hulewicz - w zbiorach własnych
 921. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Maksymiliana Gajewskiego - w zbiorach własnych.
 922. Kopia aktu urodzin i chrztu Mariana Tadeusza Gajewskiego - w zbiorach własnych
 923. Kopia aktu urodzin i chrztu Anieli Marii Emmy Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 924. Kopia aktu urodzin i chrztu Aleksandra Marcina Józefa Pstrokońskiego - w zbiorach własnych
 925. Kopia aktu zgonu Emmy Joanny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
 926. Kopia aktu małżeństwa Janusza Wacława Pstrokońskiego z Zofią Anną Jabłonowską - w zbiorach własnych
 927. Kopia aktu zgonu Józefy Pstrokońskiej. - w zbiorach własnych
 928. Kopia aktu małżeństwa Macieja Pstrokońskiego z Józefą Święcicką - w zbiorach własnych.
 929. Kopia aktu małżeństwa Onufrego Ożarowskiego z Emilią Komorowską - w zbiorach własnych
 930. Kopia aktu zgonu Felicji Ożarowskiej - w zbiorach własnych.
 931. Kopia aktu małżeństwa Marcina Olejniczaka z Elżbietą Teodorą Branicką - w zbiorach własnych
 932. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Łączkowskiego z Józefą Topolską - w zbiorach własnych.
 933. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Jana Mizgiera z Felicją Stanisławą Nassalską - w zbiorach własnych
 934. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Wojciechowskiego z Izabellą Walerią Koprowską - w zbiorach własnych.
 935. Kopia aktu małżeństwa Jana Lipińskiego z Ewą Głuską - w zbiorach własnych
 936. Kopia aktu urodzin Józefa Jana Lipińskiego - w zbiorach własnych.
 937. Kopia aktu chrztu Małgorzaty Doroty Lipińskiej - w zbiorach własnych
 938. Kopia aktu chrztu Jana Antoniego Lipińskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
 939. Kopia aktu chrztu Jadwigi Teresy Lipińskiej - w zbiorach własnych
 940. Kopia aktu chrztu Marianny Felicjanny Lipińskiej - w zbiorach własnych.
 941. Kopia aktu urodzenia Teodory Walerii Koprowskiej - w zbiorach własnych
 942. Kopia Świadectwa przejścia do Kościoła Ewangelicko Reformowanego Artura Juliana Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
 943. Kopia aktu urodzenia Aleksandry Grzybowskiej - w zbiorach własnych
 944. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teofili Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
 945. Kopia aktu urodzenia Jakuba Grzybowskiego - w zbiorach własnych
 946. Kopia aktu urodzenia Adama Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
 947. Kopia aktu urodzenia Andrzeja Grzybowskiego - w zbiorach własnych
 948. Kopia aktu urodzenia Walentego Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
 949. Kopia aktu urodzenia Jana Wincentego Grzybowskiego - w zbiorach własnych
 950. Kopia aktu urodzenia Kornelii Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
 951. Kopia aktu urodzenia Joanny Grzybowskiej - w zbiorach własnych
 952. Kopia aktu urodzenia Anny Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
 953. Kopia aktu urodzenia i chrztu Agaty Grzybowskiej - w zbiorach własnych
 954. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mateusza Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
 955. Kopia aktu małżeństwa Andrzeja Grzybowskiego z Jadwigą Brzozowską - w zbiorach własnych
 956. Kopia aktu małżenstwa Walentego Grzybowskiego z Franciszką Markiewicz - w zbiorach własnych.
 957. Kopia aktu małżeństwa Jana Grzybowskiego z Marianną Kwapisiewicz - w zbiorach własnych
 958. Kopia aktu małżenstwa Teofila Dobrzyckiego z Anną Grzybowską - w zbiorach własnych.
 959. Kopia aktu małżeństwa Jakuba Kowalczyka z Agatą Grzybowską - w zbiorach własnych
 960. Kopia aktu małżenstwa Mateusza Grzybowskiego z Marianną Musielewicz - w zbiorach własnych.
 961. Kopia aktu zgonu Adama Grzybowskiego - w zbiorach własnych
 962. Kopia aktu zgonu Kornelii Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
 963. Kopia aktu zgonu Joanny Grzybowskiej - w zbiorach własnych
 964. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tomasza Grzybowskiego syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
 965. Kopia aktu urodzenia i chrztu Michała Grzybowskiego - w zbiorach własnych
 966. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszka Grzybowskiego syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
 967. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Grzybowskiej - w zbiorach własnych
 968. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Grzybowskiego córki Andrzeja - w zbiorach własnych.
 969. Kopia aktu urodzenia i chrztu Hipolita Grzybowskiego - w zbiorach własnych
 970. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Grzybowskiego syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
 971. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Grzybowskiego syna Walentego - w zbiorach własnych
 972. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jacentego Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
 973. Kopia aktu urodzenia i chrztu Katarzyny Grzybowskiej córki Walentego - w zbiorach własnych
 974. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Grzybowskiej córki Walentego - w zbiorach własnych.
 975. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Grzybowskiego syna Walentego - w zbiorach własnych
 976. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wiktorii Grzybowskiej córki Walentego - w zbiorach własnych.
 977. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Grzybowskiej córki Walentego - w zbiorach własnych
 978. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Grzybowskiego syna Walentego - w zbiorach własnych.
 979. Kopia aktu urodzenia i chrztu Klementyny Grzybowskiej - w zbiorach własnych
 980. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
 981. Kopia aktu urodzenia i chrztu Walentego Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych
 982. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
 983. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tomasza Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych
 984. Kopia aktu urodzenia i chrztu Pawła Stanisława Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
 985. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszka Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych
 986. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcjanny Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
 987. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Andrzeja Dobrzyckiego - w zbiorach własnych
 988. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Dobrzyckiej - w zbiorach własnych.
 989. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Dobrzyckiego - w zbiorach własnych
 990. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Grzybowskiej córki Mateusza - w zbiorach własnych.
 991. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych
 992. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych.
 993. Kopia aktu urodzenia i chrztu Katarzyny Grzybowskiej córki Mateusza - w zbiorach własnych
 994. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych.
 995. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jakuba Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych
 996. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bronisławy Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
 997. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Grzybowskiego z Marcjanną Mordzińską - w zbiorach własnych
 998. Kopia aktu chrztu Katarzyny Grzybowskiej córki Tomasza (1786) - w zbiorach własnych.
 999. Kopia aktu chrztu Katarzyny Grzybowskiej córki Tomasza (1797) - w zbiorach własnych
 1000. Kopia aktu małżeństwa Mikołaja Papiskiego z Katarzyną Grzybowską - w zbiorach własnych.
 1001. Kopia aktu zgonu Jakuba Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych
 1002. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Michała Andrzeja Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
 1003. Kopia aktu małżeństwa Klemensa Elżanowskiego z Teodozją Skupińską - w zbiorach własnych
 1004. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Chmielewskiego z Emilią Skupińską - w zbiorach własnych.
 1005. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Eustachego Elżanowskiego - w zbiorach własnych
 1006. Kopia aktu małżeństwa Wojciecha Juliana Cyryla Antoszewskiego z Marią Martą Felicją Elżanowską - w zbiorach własnych.
 1007. Kopia zaświadczenia Kolegium Wileńskiego Ewangielicko Reformowanego po zatwierdzeniu Kolegium Większego zamiast Synodu o uznaniu rozwodu Artura Juliana Drewnowskiego z Jadwigą Sabiną Emilią Elżanowską - w zbiorach własnych
 1008. Kopia aktu małżeństwa Artura Juliana Drewnowskiego z Jadwigą Sabiną Emilią Elżanowską - w zbiorach własnych.
 1009. Kopia aktu zgonu Stanisława Elżanowskiego syna Pawła i Kunegundy - w zbiorach własnych
 1010. Kopia aktu zgonu Konstancji Elżanowskiej córki Stanisława i Honoraty - w zbiorach własnych.
 1011. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Elżanowskiego z Honoratą Juchniewicz - w zbiorach własnych
 1012. Kopia aktu małżeństwa Bonifacego Romualda Daszewskiego z Aleksandrą Kunegundą Elżanowską - w zbiorach własnych.
 1013. Kopia aktu małżeństwa Edwarda Kostrzembskiego z Heleną Elżanowską - w zbiorach własnych
 1014. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wiktorii Dembowskiej, córki Wiktora - w zbiorach własnych.
 1015. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Stefana Elżanowskiego z Emilią Julią Heltman - w zbiorach własnych
 1016. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Zaparta z Elżbietą Elżanowską - w zbiorach własnych.
 1017. Kopia aktu zgonu Józefy Elżanowskiej z Bukowskich - w zbiorach własnych
 1018. Kopia aktu małżeństwa Władysława Elżanowskiego z Eugenią Salomeą Tymińską - w zbiorach własnych.
 1019. Kopia aktu zgonu Anny Bukowskiej - w zbiorach własnych
 1020. Kopia aktu małżeństwa Michała Konstantego Jana Nowodworskiego z Karoliną Emilią Bukowską - w zbiorach własnych.
 1021. Kopia aktu urodzenia i chrztu Karoliny Amilii Bukowskiej - w zbiorach własnych
 1022. Kopia aktu zgonu Karoliny Emilii Lucyny Nowodworskiej - w zbiorach własnych.
 1023. Kopia aktu urodzenia i chrztu Szarlotty Joanny Weissflog - w zbiorach własnych
 1024. Kopia aktu małżeństwa Karola Ludwika Weissfloga z Józefiną Dąbrowską - w zbiorach własnych.
 1025. Kopia aktu zgonu Aleksandry Nowodworskiej - w zbiorach własnych
 1026. Kopia aktu zgonu Karoliny Nowodworskiej - w zbiorach własnych.
 1027. Kopia aktu zgonu Antoniny Aleksandry Karoliny Nowodworskiej - w zbiorach własnych
 1028. Kopia aktu zgonu Franciszki Karoliny Aleksandry Nowodworskiej - w zbiorach własnych.
 1029. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwiki Eleonory Karoliny Nowodworskiej - w zbiorach własnych
 1030. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandry i Karoliny Nowodworskich - w zbiorach własnych.
 1031. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Karoliny Aleksandy Nowodworskiej - w zbiorach własnych
 1032. Kopia aktu urodzenia i chrztu Walerii Aleksandry Karoliny Nowodworskiej - w zbiorach własnych.
 1033. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teresy Zofii Nowodworskiej - w zbiorach własnych
 1034. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Fortunata Nowodworskiego - w zbiorach własnych.
 1035. Kopia aktu zgonu Ryszarda Drewnowskiego - w zbiorach własnych
 1036. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Stanisława Mariana Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
 1037. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Tomasza Edwarda Elżanowskiego - w zbiorach własnych
 1038. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Augustyna Elżanowskiego z Anną Barbarą Ludwiką Załuską - w zbiorach własnych.
 1039. Kopia aktu urodzenia Franciszka Joachima Załuskiego - w zbiorach własnych
 1040. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandry Kunegundy Anny Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
 1041. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ksawery Anny Leokadii Elżanowskiej - w zbiorach własnych
 1042. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimiery Marii Pauliny Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
 1043. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Elżanowskiego - w zbiorach własnych
 1044. Kopia aktu zgonu Władysława Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
 1045. Kopia aktu małżeństwa Józefa Nowodworskiego z Marianną Błaszkowską - w zbiorach własnych
 1046. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tomasza Stefana Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
 1047. Kopia aktu zgonu Pauliny Wendorff - w zbiorach własnych
 1048. Kopia aktu urodzenia i chrztu Julii Katarzyny Anieli Higersberger - w zbiorach własnych.
 1049. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Wandy Stefanii Higersberger - w zbiorach własnych
 1050. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisławy Seweryny Muśnickiej - w zbiorach własnych.
 1051. Kopia aktu małżeństwa Henryka Jana Pfeila z Natalią Moniką Maltzahn - w zbiorach własnych
 1052. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anieli Natalii Pfeil - w zbiorach własnych.
 1053. Kopia aktu małżeństwa Jana Mariana Hempela z Józefą Kuczkowską z Weissflogów - w zbiorach własnych
 1054. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Anny Karoliny Bukowskiej - w zbiorach własnych.
 1055. Kopia aktu urodzenia Władysława Piotra Pawła Krawickiego - w zbiorach własnych
 1056. Kopia aktu małżeństwa Jana Krawickiego z Katarzyną Jędrzejewską - w zbiorach własnych.
 1057. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Zdzienickiej córki Józefa - w zbiorach własnych
 1058. Kopia aktu małżeństwa Leonarda Rudzkiego z Franciszką Nowodworską - w zbiorach własnych.
 1059. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edmundy Tekli Anny Wyganowskiej - w zbiorach własnych
 1060. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Wyganowskiego z Anastazją Podkulińską - w zbiorach własnych.