Rodowody są to „drzewa genealogiczne” obejmujące potomstwo męskie i żeńskie, ale tylko w ramach tego samego nazwiska. Pomija się w nich potomstwo zrodzone z córek, ograniczając się jedynie do wymienienia ich samych wraz z ewentualnymi mężami. (W. Dworzaczek)
Bandrowscy h. Sas
Drewnowscy h. Junosza
Drożdżeńscy
Drożeńscy
(Drożyńscy)
Działyńscy
Kościeleccy
Kucińscy
h. Ogończyk
Elżanowscy h. wł.
Gospodarczykowie Grabińscy h. Pomian
Grzybowscy
Jordanowie h. Trąby
Karyory'owie Kaweccy
Koniecpolscy h. Pobóg
Koprowscy Lanckorońscy h. Zadora
Monighetti Muśniccy h. Przyjaciel z odm.
Odrowąże h. wł.
Otwinowscy h. Gryf
Ożarowscy h. Rawicz
Pstrokońscy h. Poraj
Schumannowie Składzińscy Strokowscy
Szumińscy Tęczyńscy h. Topór
Tomiccy h. Łodzia
Wojciechowscy Zielińscy h. Jelita