Rodowody są to „drzewa genealogiczne” obejmujące potomstwo męskie i żeńskie, ale tylko w ramach tego samego nazwiska. Pomija się w nich potomstwo zrodzone z córek, ograniczając się jedynie do wymienienia ich samych wraz z ewentualnymi mężami. (W. Dworzaczek)
Bandrowscy h. Sas
Drożdżeńscy Drożeńscy
(Drożyńscy)
Gospodarczykowie Grabińscy h. Pomian
Grzybowscy
Jordanowie h. Trąby
Karyory'owie Kaweccy
Koniecpolscy h. Pobóg
Koprowscy Działyńscy
Kościeleccy
Kucińscy
h. Ogończyk
Lanckorońscy h. Zadora
Monighetti Muśniccy h. Przyjaciel z odm.
Otwinowscy h. Gryf
Ożarowscy h. Rawicz
Pstrokońscy h. Poraj
Schumannowie Składzińscy Strokowscy
Szumińscy Tęczyńscy h. Topór
Tomiccy h. Łodzia
Wojciechowscy Zielińscy h. Jelita