Uaktualnienia i poprawki


[27.VIII.2005]
Data śmierci Pelagii Drożdżeńskiej z d. Lipińskiej.
Schemat Drożdżeńskich.

[15.IX.2005]
Licznik odwiedzin.

[29.IX.2005]
Usunąłem dopisek o szlachectwie Józefa Drożyńskiego. [137]

[8.XI.2005]
Data i miejsce śmierci o. Bonawentury Drożdżeńskiego.

[16.IV.2006]
Informacje o ponad 60-ciu nowych Bandrowskich.
Drzewo Bandrowskich.

[25.01.2006]
Drzewo Pstrokońskich.
Wstawiłem daty ślubów: Maksymiliana Drożdżeńskiego z Zofią Pstrokońską.
Stanisława Englisza z Marianną Pstrokońską.
Jana Karyory'ego ze Stefanią Pstrokońską.

[19.04.2006]
16 kwietnia uzupełniłem drzewo Bandrowskich o ponad 60 postaci na genealogicznej witrynie www.cyber1.neostrada.pl . Pomocą był herbarz Bonieckiego i dokumenty o represjonowanych Polakach na Wschodzie.

[25.01.2007]
Tym razem drobna aktualizacja, tzn uzupełnienie trzech dat w "drzewie" Pstrokońskich.
Aktualny adres strony http://cyber2.neostrada.pl

[28.01.2007]
Od dziś pod adresem http://www.optyma.za.pl/ działa nieco zmieniona wersja mojej strony genealogicznej. Zasadnicza róznica między tą, a poprzednią na stronie http://cyber2.neostrada.pl jest taka, że na nowej pod wstępem będą się automatycznie pojawiały komunikaty zgodnie z bieżącą datą z tzw. kalendarium naszej rodziny, czyli o rocznicach przypadających danego dnia. Najbliższy konkretny komunikat będzie 28.stycznia. Następne trzeba wyśledzić samemu. W przypadku braku jakiejś rocznicy pojawi się komunikat: "Dziś nie przypada żadna szczególna rocznica związana z naszą rodziną".

[1.02.2007]
Menu główne
Wstawiłem nową pozycję Ciekawostki. Jako pierwsze instrukcje metrykalne.

[5.02.2007]
Wstawiłem do indeksu kilka nazwisk z drzewa Bandrowskich.
Uporządkowałem indeks nazwisk.

[3.03.2007]
Tym razem chyba największa jak dotąd aktualizacja genealogicznej strony http://www.optyma.za.pl
Wykaz osób uzupełniłem o około 103 pozycje i 9 nowych nazwisk krewnych, oraz około 69 nowych osób i 48 nowych nazwisk z rodzin powinowatych. Samo drzewo genealogiczne uaktualnię później. W ten sposób dwie linie: Drożdżeńskich i Pstrokońskich tworzą ciąg 22 pokoleń do roku ok. 1311. Członków naszej rodziny noszących nazwisko Drożdżeński(a) pewnie bardzo zainteresuje fakt, że odnalazłem pierwszą oficjalną wzmiankę o herbie Drożdżeńskich. Wzmianka dotyczy Maksymiliana Drożdżeńskiego, który pieczętował się herbem Sokola.

[9.03.2007]
Dzisiaj kolejna aktualizacja genealogicznej strony http://www.optyma.za.pl Wstawiłem czteropokoleniowe drzewo rodziny Koprowskich. Jest ono słabo udokumentowane i być może w przyszłości stworzę nową kategorię takich drzew. Na razie jest ono zaznaczone innym kolorem.

[13.03.2007]
Uaktualniłem dane Wiktorii Matyldy Drożdżeńskiej.

[16.03.2007]
Ostatnia aktualizacja http://www.optyma.za.pl/ dotyczy:
- korekta danych o Wiktorii Matyldzie Drożdżeńskiej,
- zmieniłem numerację i opis części dokumentów na zgodny z opisem w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
- dodałem w sekcji Ciekawostki drzewo bezpośrednich przodków,
- drobne poprawki indeksu nazwisk,
- poprawiłem i zmienilem nieco wygląd drzewa Pstrokońskich linii kanclerskiej.

[22.03.2007]
Dzisiaj dodałem bardzo ważne (przynajmniej dla mnie) drzewo rodziny Monighettich - 22 osoby, z których przynajmniej 6 jest moimi bezpośrednimi przodkami w 4. 5. i 6. pokoleniu ze strony mojej mamy.

[24.04.2007]
Ostatnio dodałem trzy słabo udokumentowane drzewa: Koprowskich, Gospodarczyków i Strokowskich.
Dodałem też krótkie informacje o Natalii i Jacku, rodzeństwie Drożdżeńskich, od jakiegoś czasu na obczyźnie.

[22.10.2007]
Dziś, tj. w poniedziałek 22.X. umieściłem w drzewie Drożdżeńskich dwie nowe, choć dawno zmarłe osoby. Są to córka i syn Józefa i Józefy z d. Langner, małżonków Drożdżeńskich: Helena Stanisława i Józef Nikodem oboje urodzeni w Koninie. Doszły też trzy nowe dokumenty źródłowe.
W najbliższym czasie będzie następna aktualizacja, jako owoc kwerendy archiwalnej z Płocka i Włocławka.

[24.10.2007]
Dziś umieściłem na stronie czteropokoleniowe drzewo rodziny Kaweckich z Płocka, oraz podstawowe dane o nich.

[styczeń-2008]
Nowe informacje i akta o rodzinach Musznickich, Szumińskich, Jasińskich, Klamińskich i Rutkowskich.

[luty-2008]
Nowe informacje i akta o rodzinach Karyorych i Świerczkowskich.

[kwiecień, maj, czerwiec-2008]
Praca nad nową wersją witryny www.optyma.za.pl

[14. lipica 2008]
Uzupełnienie lub poprawienie danych o:
Pstrokońskich: Maksymilianie synu Józefa, Marii córce Maksymiliana, Stanisławie Kwirynie synu Maksymiliana;
Wojciechowskich: Franciszku synu Aleksego, Karolinie córce Krzysztofa i Zofii, Józefie Zofii córce Aleksego i Karoliny;
Gospodarczyków: Wawrzyńcu synu Tomasza.

[6. sierpnia 2008]
Dodatkowe dane o Józefie Nikodemie Drożdżenskim i jego rodzinie.
Dodałem sześć nowych osób w drzewie Musznickich.

[10 września 2008]
Dwie nowe osoby z Drożdżeńskich (Marianna i Józefa, córki Juliana i Stanisławy), oraz nowe daty dotyczące ich i ich rodziców.

[21. września 2008]
Dodałem dwie nowe osoby z rodziny Wojciechowskich, Pawła i Klarę z Zielińskich,
dane o małżeństwie Franciszka Wojciechowskiego z Heleną Gajewską.
Uzupełniłem tablicę ascendentów o cztery nowe osoby z rodu Lubrańskich.
Dodałem osiem nowych osób z rodu Lubrańskich w wywodzie przodków. Dodałem nową osobę, Tadeusza Wojciechowskiego syna Krzysztofa i Beaty. Nowe informacje o Pstrokońskich z linii kanclerskiej:
czworgu dzieciach i żonie Władysława,
dziewięciu osób z linii Adama Juliana
oraz o czternastu osobach z linii Józefa i Zuzanny z Janta-Połczyńskich.
[22. września 2008]
Dodatkowe informacje o pięćdziesięciu osobach w istniejącym drzewie Bandrowskich.
Poprawiłem drzewo Strokowskich.
Uaktualniłem indeks miejscowości.
Poprawiłem drzewo Bandrowskich.
Dodałem dwie osoby z Gajewskich.
Dodałem kilkanaście osób, przodków Zofii Lubrańskiej.
Uzupełniłem drzewo Pstrokońskich.
Uzupełniłem tablicę ascendentów.

[25. październik 2008]
Dodałem kilka nowych osób z rodziny Schumannów i stworzyłem dla niej drzewo.
Nowa osoba w drzewie Drożdżeńskich.
Osiem nowych osób w drzewie Gospodarczyków.
Dodatkowe informacje o dzieciach Stanisława Pstrokońskiego i jego żony Konstancji, oraz siedem nowych osób w drzewie Pstrokońskich linii kanclerskiej.
Uzupełniłem tablicę ascendentów.
Uzupełniłem indeks nazwisk.
Uzupełniłem indeks osób.
Uzupełniłem indeks miejscowości.
Uzupełniłem spis dokumentów.
Drobne poprawki.

[15. marca 2009]
Dodałem męża Teresie Szumińskiej jako nową osobę.
Dodałem datę śmierci Antoniego D. Pstrokońskiego.
Dodałem nowe informacje i drugą żonę Leonowi Pstrokońskiemu.
Dodałem dwie osoby w drzewie Pstrokońskich linii kanclerskiej.
Dodałem dwanaście osób krewnych i powinowatych Bony Pstrokońskiej w wykazie osób.
Dane urodzin Józefa Pstrokońskiego, syna Leona.
Dane urodzin Jana Aleksandra Karyory'ego.
Dane ślubu Lucjana Składzińskiego z Zofią Karyory.
Dwie nowe osoby i poprawka w drzewie Wojciechowskich.
Trzy nowe osoby i poprawka w drzewie Gospodarczyków.

[4. kwietnia 2009 r.]
Dodałem męża Tekli Pstrokońskiej.
Jedna nowa osoba w drzewie Pstrokońskich.
Dodałem 140 osób, przodków Elżbiety Grabińskiej. Są to wyłącznie bezpośredni przodkowie, w związku z tym musiałem gruntownie przerobić tablicę ascendentów, ponieważ przy tej ilości danych, uaktualnianie tej tablicy w rozsądnym czasie stało się nierealne. Teraz, aby obejrzeć wszystkich moich bezpośrednich przodków, trzeba się trochę "naklikać". Oczywiście poszerzony i pogłębiony został spis nazwisk i osób.

[11. października 2009]
W spisie akt 15 nowych dokumentów dot. Wojciechowskich, Chmielewskich, Gospodarczyków i Koprowskich.
Dodałem kilka osób w rodzinie Gospodarczyków, dwie osoby w rodzinie Koprowskich i jedną w rodzie Bandrowskich.
Dodałem małżeństwo Chmielewskich, poprzez które, rodzina Wojciechowskich jest skoligacona z rodziną książąt (kniaziów) Krzeczowskich.
Dodatkowe informacje o szlachectwie Bandrowskich.

[14. listopada 2009]
13 nowych osób w drzewie Drożdżeńskich ! Z czego siedem osób to moi krewni a pięcioro z nich to osoby żyjące. Z trzema najmłodszymi: Andżeliką (obecnie Turonek), Małgorzatą i Natalią jestem spokrewniony w 10. stopniu, co doskonale widać na schemacie drzewa.
Następni moi krewni to Błażewicze: Klaudiusz i jego synowie Juliusz i Tyberiusz, którzy już nie należą do drzewa Drożdżeńskich według zasad, które ustalilem. Ale nie wykluczam sporządzenia drzewa Błażewiczów, o ile otrzymam odpowiednie dokumenty.

[27. grudnia 2009]
Dziś dalszy ciąg poważnych zmian w drzewie Drożdżeńskich. Spowodowała to "bomba" w postaci znalezienia czterech nowych osób z pokolenia mojego pradziadka, czyli Bronisława. Nowe osoby to jego brat Władysław Kornelli i trzy jego stryjeczne siostry córki Józefa i Józefy: Augusta Helena, Kazimiera Ludwika i Marianna Karolina.

[11. kwietnia 2011]
Nowa osoba w drzewie Bandrowskich.
Dodatkowe informacje o Józefie Koprowskim i jego rodzicach.
Nowa osoba w rodzinie Świerczkowskich.
Trzy nowe osoby w drzewie Pstrokońskich.
Usunąłem Adama z drzewa Wojciechowskich.
Wstawiłem nowy działy galerii fotografii i biogramów, na razie ten drugi bardzo skromny.

[1. maja 2011]
Nowe drzewa Ożarowskich i Jordanów.

[30. maja 2011]
Nowe drzewa Lanckorońskich - 11 pokoleń z lat ok. (1260-1682),
Tęczyńskich - 15 pokoleń z lat ok. (1050-1682)
i Tomickich - 8 pokoleń z lat ok. (1400-1741).
Następna "bomba" w drzewie Drożdżeńskich to sześć nowych osób z pokolenia mojego pradziadka Bronisława, czyli czterch jego braci stryjecznych, jedna siostra stryjeczna i jedn siostra rodzona. Do tego dochodzą małżeństwa jego dwóch stryjów i stryjecznej siostry oraz śmierć jednego stryjecznego brata.
I jak zwykle trochę drobnych poprawek.

[5. sierpnia 2011]
Przeróbka trzech drzew Pstrokońskich - z trzech powstało jedno.
61 (!!!) nowych osób w drzewie Drożdżeńskich w okresie XVII-XIX w. To efekt gruntownego "przeczesania" ksiąg parafii z Krobi tymczasem do roku 1850 z małym wyjątkiem dotyczącym Warszawy. Najnowsza aktualizacja tego drzewa obejmuje poboczności brzmienia nazwiska i krótki opis zmian.

[12. października 2012]
Bliższe dane o ślubie Macieja Pstrokońskiego z Józefą Święcicką.

[31. grudnia 2012]
W sekcji Ciekawostki wprowadziłem w formie tabeli wykaz wszystkich duchownych posługujących w parafii w Irządzach w latach 1616-1846.

[2. lipca 2013]
Dodatkowe informacje o Macieju Pstrokońskim, synu Jana Stanisława.
Nowe osoby w drzewie Pstrokońskich:
Maksymilian i Ludwika Ksawera, dzieci Józefa i Florentyny,
Petronela córka Franciszka i Franciszki z mężem,
Konstancja, Józef i Justyna dzieci Wojciecha i Marianny,
Wiktoria Gorzkowska żona Józefa,
Anna Walczewska żona Wojciecha,
Józef i Juliusz synowie Wojciecha i Anny.
Franciszka Agnieszka córka Ignacego i Franciszki.

[31. sierpnia 2013]
Następne informacje na podstawie akt:
urodzin i chrztu Henryka Józefa Leütemanna,
urodzin i chrztu Edwarda Władysława Leütemanna,
urodzin i chrztu Wacławy Michaliny Drożdżeńskiej,
urodzin i chrztu Wacława Stanisława Wencla,
urodzin i chrztu Wojciecha Pstrokońskiego syna Erazma,
małżeństwa Erazma Wencla z Augustą Heleną Drożdżeńską,
małżeństwa Lucjana Budkiewicza z Pelagią Jasińską,
małżeństwa Józefa Pstrokońskiego z Janiną Przewoską,
małżeństwa Macieja Pstrokońskiego z Katarzyną Jackowską,
zgonu Zofii Drożdżeńskiej,
zgonu Zofii Budkiewicz,
zgonu Michała Pstrokońskiego,
zgonu Aleksandra Pstrokońskiego,
zgonu Józefa Mariana Drożdżeńskiego.
Informacje z ogłoszeń prasowych:
o śmierci Andrzeja Witolda Wojciechowskiego,
o śmierci Hanki Dyszkiewiczowej.

[1. wrzesnia 2013]
Następne informacje na podstawie akt:
zgonu Wacława Stanisława Wencla,
urodzenia i chrztu Janiny Bechcińskiej,
urodzenia i chrztu Zofii Natalii Budkiewicz,
urodzenia i Stanisława Budkiewicza,
urodzenia i chrztu Heleny Józefy Budkiewicz,
urodzenia i chrztu Aleksandra Jerzego Budkiewicza,
urodzenia i chrztu Mieczysława Zdzienickiego,
urodzenia i chrztu Ludwika Jana Krawickiego,
urodzenia i chrztu Bogdana Zdzienickiego,
urodzenia i chrztu Adama Edwarda Krawickiego,
zgonu Jana Krawickiego,
poprawki w drzewie Drożdżeńskich,
uzupełnienie i przebudowa drzewa Bandrowskich.

[10. października 2013]
Przebudowa tablicy ascendentów
Nowe drzewo Koniecplskich h. Pobóg

[20. listopada 2013]
Poprawki na głównej stronie

[28. grudnia 2013]
Zmiany w drzewie Bandrowskich

[8. września 2014]
Następne informacje na podstawie akt
urodzenia i chrztu: Janiny Woyciechowskiej,
Tadeusza Romana Wojciechowskiego,
zgonu: Małgorzaty Wojciechowskiej,
Hanny Krystyny Wojciechowskiej,
Janiny Wojciechowskiej,
Julii Wojciechowskiej,
Wiktora Wojciechowskiego.
Zmiany w poprawki drzewie Wojciechowskich.
Uzupełnienia i poprawki w drzewie Szumińskich.

[18. września 2014]
Poprawione drzewo Bandrowskich.
Poprawione drzewo Drożdżeńskich.

[19. września 2014]
Poprawione drzewo Drożyńskich.

[20. września 2014]
Poprawione drzewo Gospodarczyków.

[22. września 2014]
Poprawione drzewo Jordanów.

[23. września 2014]
Poprawione drzewo Karyory'ch.

[24. września 2014]
Poprawione drzewo Kaweckich.

[25. września 2014]
Poprawione drzewo Koniecpolskich.

Uzupełniony indeks osób.
[26. września 2014]
Poprawione drzewo Koprowskich.
Uzupełniony indeks osób.

[29. września 2014]
Poprawione drzewo Lanckorońskich.

[30. września 2014]
Poprawione drzewo Monighettich.

[1. października 2014]
Poprawione drzewo Musznickich.

[2. października 2014]
Poprawione drzewo Ożarowskich.

[5. października 2014]
Poprawione drzewo Pstrokońskich.

[6. października 2014]
Poprawione drzewo Strokowskich.

[7. października 2014]
Poprawione drzewo Schumannów.

[8. października 2014]
Poprawione drzewo Tęczyńskich.

[9. października 2014]
Poprawione drzewo Tomickich.

[10. października 2014]
Poprawione drzewo Zielińskich.

[12. października 2014]
Poprawiona i uzupełniona tablica ascendentów.

[2. listopada 2014]
Poprawione i uzupełnione drzewo Jordanów.
Cztery nowe drzewa, Działyńskich, Kościeleckich i Kucińskich.
na jednym schemacie i drzewo Otwinowskich.
Uzupełnienie indeksu nazwisk i indeksu osób.

[17. grudnia 2014]
Nowe drzewo Składzińskich.
Uzupełnienie indeksu nazwisk i indeksu osób.

[20 maja 2015]
Nowa osoba w drzewie Drożdżeńskich (Marianna Augusta Czyniowska).
Nowe osoby w drzewie Pstrokońskich (Aleksandra Bibianna, Antoni, Florentyna, Honorata, Mateusz, Stefan i Wojciech Pstrokońscy, Weronika Chlebowska, Józef Gałczyński, Petronela Goyska, Antoni Ligocki, Wacław Łączkowski, Zuzanna Pełczyńska, ).
Poprawione i uzupełnione drzewa Pstrokońskich, Składzińskich i Tomickich.
Poprawka w dziale Varia i w Galerii.
Uzupełnienie i poprawienie indeksów: nazwisk, osób i miejscowości.

[4 grudnia 2015]
Nowe osoby w drzewach: Drożdżeńskich (Maria Romana i Marian Bronisław),
Pstrokońskich (Adam Józef Maciej, Józef Benedykt, Józef Łukasz i Katarzyna Zofia Pstrokońscy ).
Poprawione i uzupełnione drzewa Drożdżeńskich i Pstrokońskich.
Uzupełnienie i poprawienie indeksów: osób i miejscowości.

[18 stycznia 2016]
Poprawiona strona główna.
Nowe osoby w drzewie Pstrokońskich: Józef Stanisław Kostka Bogumił Borzęcki, Waleria Ciechanowska, Władysław Ziemowit Jastrzębski, Jan Nepomucen Johr, Michał Kobierzycki, Antoni Ligocki, Maria i Wanda Felicja Pstrokońskie, Anna Więckowska, Aleksander Wysocki.
Poprawione i uzupełnione drzewo Pstrokońskich.
Uzupełnienie indeksu nazwisk, indeksu osób i indeksu miejscowości.
Uzupełnienie galerii.

[6 marca 2016]
Nowe osoby w drzewie Pstrokońskich (Adam syn Jakuba, Adam syn Konstantego, Aleksander syn Adama, Aleksander syn Jakuba, Anna córka Jakuba, Anna córka Spytka Rogaciana, Antoni Paweł Sebastian, Feliks syn Jana, Franciszka, Franciszka Joanna Nepomucena, Gabriel syn Józefa, Helena z Pszczyny, Honorata córka Józefa, Izydor syn Józefa, Jadwiga córka Spytka Rogaciana, Jan syn Spytka Rogaciana, Joanna córka Antoniego, Józefa córka Antoniego, Katarzyna córka Jana, Kazimierz, Konstancja, Konstanty syn Aleksandra, Krystyna córka Stanisława, Ludwik syn Konstantego, Ludwika córka Jana, Maciej syn Jakuba, Maciej syn Stanisława, Marianna córka Konstantego, Martyna córka Konstantego, Mikołaj syn Jakuba, Placyd syn Józefa, Rogacian syn Spytka, Stanisław syn Wojciecha, Teodozja córka Józefa, Teresa córka Wojciecha, Wawrzyniec, syn Józefa i Wiktoria Pstrokońscy, Franciszek Błeszyński, Marcin Cieński, Franciszek Gajęcki, Katarzyna Gajewska, Marcin Kiedrzyński, Jan Lubstowski, Maksymilian Łączkowski, Franciszka Łykowska, Stanisław Mączyński, Marianna Mikołajewska, Mikołaj Mroczkowski, Edward Siemianowski, Dorota Słonecka, Ludwik Wężyk, Wojciech Wężyk, Aleksander Wyganowski, Jan Zakrzewski, Andrzej Złotnicki).
Nowe osoby w drzewie Koniecpolskich (Stefan Zygmunt, Zofia Koniecpolscy, Piotr Będliński, Stanisław Lasocki, Andrzej Olszowski).
Nowa osoba w drzewie Otwinowskich (Helena Magdalena Otwinowska).
Nowe osoby w drzewie Tomickich (Stanisław Tomicki, Agnieszka Wilkostowska).
Uzupełniony indeks nazwisk i indeks osób.
Uzupełnione drzewa Gospodarczyków, Jordanów, Otwinowskich i Pstrokońskich.
Uzupełniona i poprawiona tablica ascendentów.

[17 kwietnia 2016]
Uzupełniona i poprawiona podstrona Biogramy.
Nowy rodowód Grabińskich.
Uzupełniony i poprawiony rodowód Składzińskich.
Uzupełniony i poprawiony rodowód Koniecpolskich.
Uzupełniona galeria.

[4 sierpnia 2016]
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
Uzupełnienie indeksów nazwisk, osób (nazwiska: Koprowski, Pfeil, Szybak, Wannacke) i miejscowości.
Uzupełnienie galerii.
Uzupełnienie rodowodu Koprowskich.

[8 września 2016]
Uzupełnienie indeksów nazwisk, osób (nazwiska: Budkiewicz, Czyniowski, Drożdżeński, Hermanowski, Koprowski, Muśnicki, Tomaszkiewicz, Jaroszyński, Werner) i miejscowości.
Uzupełnienie i poprawienie rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Koprowskich.
Uzupełnienie rodowodu Muśnickich.
Uzupełnienie galerii.

[11 październik 2916]
Uzupełnienie i poprawienie indeksów osób (nazwiska: Bątkiewicz, Drożdżeński, Drożyński, Gorwecki, Musznicki, Pstrokoński, Sikorski, Sobierajski, Szumiński, Tefelski i innych) i miejscowości.
Uzupełnienie rodowodu Drożyńskich.
Uzupełnienie rodowodu Musznickich.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
Uzupełnienie rodowodu Szumińskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
Poprawienie rodowodu Drożdżeńskich.

[26 listopada 2016]
Uzupełnienie indeksu nazwisk (nazwiska: Drożdżeński, Hibner, Kochański, Kolański, Szumiński, Wilkoszewski, Zaborski), osób i miejscowości.
Uzupełnienie rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Szumińskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.

[30 grudnia 2016]
Uzupełnienie indeksu nazwisk (nazwiska: Budkiewicz, Gołub, Langner, Pstrokoński, Wojciechowski, Wyganowski), osób i miejscowości.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
Uzupełnienie rodowodu Wojciechowskich.

[29 stycznia 2017]
Uzupełnienie i poprawki indeksu osób (nazwiska: Bijasiewicz, Drożdżyński, Kubalewicz, Strokowski), nazwisk i miejscowości.
Uzupełnienie i poprawki rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
Uzupełnienie rodowodu Strokowskich.
Uzupełnienie rodowodu Zielińskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów

[19 kwietnia 2017]
Uzupełnienie i poprawki indeksu osób (nazwiska: Drożdżyński)
Nowa funkcjonalność Webtrees

[16 lipca 2017]
Uzupełnienie i poprawki indeksu nazwisk, osób i miejscowości (nazwiska: Balcerek, Bijasiewicz, Drożdżeński, Drożdżyński, Goćwiński, Kolański, Lipiński, Łagodzki, Monighetti, Ostromęcki, Pluciński, Sobierajski, Szafranowicz, Szumiński, Załuskiewicz, Zgorzewicz)
Poprawki i uzupełnienie rodowodu Drożdżeńskich.
Poprawka rodowodu Monighettich.
Uzupełnienie rodowodu Muśnickich.
Uzupełnienie rodowodu Szumińskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.

[20 sierpnia 2017]
Uzupełnienie indeksu osób i miejscowości (nazwiska: Bijasiewicz, Ciechanowski, Cykowski, Drożeński, Jabłoński, Jasiński, Klamiński, Kozłowski, Langner, Leütemann, Muśnicki, Pakulski, Wencel)
Uzupełnienie rodowodu Drożeńskich.
Uzupełnienie i poprawienie rodowodu Muśnickich.
Uzupełnienie i poprawienie rodowodu Zielińskich.
Zmiany w opisie "Kto ciekaw, niech czyta" przy rodowodzie Drożdżeńskich.

[25 września 2017]
Uzupełnienie indeksu osób i miejscowości (nazwiska: Bruger, Drożdżyński, Drożyński, Jędryczkowski, Kabat, Langner, Lipiński, Pstrokoński, Szafrański, Szczypiński, Tefelski, Tomicki, Trepko)
Poprawki i uzupełnienie rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Drożyńskich.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
Uzupełnienie rodowodu Tomickich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.

[31 maja 2018]
Uzupełnienie indeksu osób (nazwiska: Drożdżeński, Lipiński, Kozłowski, Muśnicki, Rutkowski)
Uzupełnienie indeksu miejscowości.
Uzupełnienie galerii.

[30.06.2018]
Uzupełnienie indeksu osób (nazwiska: Augustowski, Drewnowski, Gajewski, Głuszczyński, Grzybowski, Hulewicz, Koprowski, Lipiński, Łączkowski, Mizgier, Mordziński, Nassalski, Olejniczak, Ożarowski, Papiski, Pstrokoński, Topolski, Wojciechowski)
Uzupełnienie indeksu miejscowości.
Uzupełnienie drzewa Drożdżeńskich
Uzupełnienie drzewa Koprowskich
Uzupełnienie drzewa Ożarowskich
Uzupełnienie drzewa Pstrokońskich
Uzupełnienie drzewa Wojciechowskich

[22.07.2018]
Uzupełnienie indeksu akt
Uzupełnienie i drobne poprawki indeksu osób (nazwiska: Antoszewski, Bukowski, Chmielewski, Daszewski, Dembowski, Drewnowski, Elżanowski, Garbowski, Gumiński, Heltman, Hempel, Higersberger, Jędrzejewski, Juchniewicz, Kostrzembski, Krawicki, Kuczkowski, Maltzahn, Muśnicki, Nowodworski, z Opatkowic i Grodziny, Pfeil, Podkuliński, Rudzki, Skupiński, Stępowski, Strokowski, Tymiński, Weissflog, Wendorff, Wędrychowski, Wyganowski, Załuski, Zapart, Zdzienicki)
Uzupełnienie indeksu miejscowości.
Nowe drzewo Grzybowskich.
Uzupełnienie drzewa Muśnickich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
Uzupełnienie działu Biogramy.
Uzupełnienie działu Galeria.

[26.08.2018]
Począwszy od tej aktualizacji, wprowadzam ujednoliconą pisownię nazwiska Drożdżeński z wszystkimi jego dmianami. Zmiana dotyczy tylko indeksu osób, indeks miejscowości i wygląd drzew genealogicznych pozostaje bez zmian. Zatem wszystkie osoby o tym lub podobnym nazwisku występujące dotychczas w spisie, będą mieć na początku danego rekordu w indeksie osób, wyrażenie: "Drożdżeński" lub "Drożdżeńska". Po przecinku mogą wystąpić formy poboczne występujące dotychczas. Poboczne formy nie mają wpływu na sortowanie, odbywa się ono na zasadzie: nazwisko, imię lub imiona, syn (córka) itd. Zmiana z pewnością ułatwi orientację i przeglądanie spisu.
Drobna zmiana głównej strony.
Uzupełnienie indeksu nazwisk i miejscowości.
Uzupełniene indeksu osób (nazwiska: Alemański, Alzacki, Angielski, Arnulfing, Arpad, Bawarski, Billung, Bizantyński, Bniński, de Bobbio, Brudzewski, Burgundzki, Duński, Ezon, de Fézensac, Frankoński, Friul, Grabski, z Herstalu, Jonsdatter, Karoling, Konradyn, Laon, von Maingau, Meklemburski, Möchental, von Nivelles, Norweski, von Öhningen, de Paris, ks. Piast, Prowansalski, ks. Rurykowicz, Schroppe, Skleros, Sprakalaeg, Supplinburg, Szwedzki, z Thurgau, z Tours, hr. z Tours, de Vermandois, von Vohburg , Westfalski, Włoski, z Wormsgau, Zähringen i inne omyłkowo ominięte)
Poważne zmiany tablicy ascendentów.
Uzupełnienie drzewa Pstrokońskich.
Uzupełniene galerii.

27.XII.2018
Uzupełnienie indeksu nazwisk, osób i miejscowości.
Uzupełnienie wykazu źródeł i dokumentów. Uzupełnienie tablicy ascendentów.
Uzupełnienie rodowodu Bandrowskich.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
Poprawka rodowodu Schumannów.
Uzupełnienie rodowodu Wojciechowskich.
Poprawki, porządki, kosmetyka.

17.I.2019
Uzupełnienie indeksu nazwisk i miejscowości.
Uzupelnienie indeksu osób (nazwiska: Angielski, z Autun, Bawarski, z Bernicji, z Bidgau, Billung, Brunświcki, Burgundzki, de Chalon, z Chalon, Chorwacki, z Dagsbourga, Dagsburg, z Dagsburga, Drożdżeński, de Gellone, Gospodarczyk, de Maasgau, de Mâcon, de Nivelles, de Rennes, de Spolete, Ezon, Flamandzki, Formbach, Francuski, Grisegonelle, Haldensleben, Jerzykowicz, Karoling, Konradyn, Kurpiński, Ludolfing, von Lurngau, Łącki, z Ponthieu, z Reims, Rurykowicz, Nordgau, Northeim, z Northeimu, von Ortenburg, Ostfalski, Raucus, de Rouergue, Saski, Sierpski, Supplinburg, Szwabski, z Tuluzy, Turyński, Wabiełło, Wencel, Włoski).
Uzupełnienie rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Gospodarczyków.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
Uzupełnienie rodowodu Szumińskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.

16.II.2019
Uzupełnienie indeksu nazwisk i miejscowości.
Uzupelnienie indeksu osób (nazwiska: Bal, Bardzki, Bąkiewicz, Bełżecki, Boner, Branicki, Chlewicki, Chwalibóg, Ciołek, Czerlenkowski, Czuryło, z Czyżowa, Dąbrowski, Dembowski, Denowski, Dębiński, Elżanowski, Dunin-Wolski, Gładysz, Gostomski, Grabia, Herburt Odnowski, Herburt, Hlebowicz, Hornostaj, Kłoczewski, Kmita, Koniecpolski, Korniakt, Koryciński, Kossecki, Kostka, Kościelecki, Kowalewski, Krotoski, Lubomirski, Łaski, Łaszcz Tuczapski, Maliszewski, Mielecki, Mosiński, Narajowski, Niszczycki, Odrowąż, Oleśnicki, Opaliński, Piekarski, Przerembski, Przyłęcki, Pukarzewski, Romanowski, Rostworowski, Rupniowski, z Rytwian, Rzeszowski, Schabowicz, Siemiątkowski, Sieniawski, Sienieński, Sierakowski, ze Skrzyńska, Starzechowski, Stokowski, Strzałkowski, Szafraniec, Szczepanowski, Świerczkowski, Tarło, Trzecieski, Wędrychowski, Włodek, Wojciechowski, Zaremba, Żaliński).
Uzupełnienie rodowodu Muśnickich.
Uzupełnienie rodowodu Wojciechowskich.
Nowe rodowody: Drewnowskich, Elżanowskich i Odrowążów.
28.III.2019
Uzupelnienie wykazu osób (nazwiska: Alkiewicz, Bęczkowski, Drewnowski, Hibner, Hryniewicz, Kabat, Korwin-Kochanowski, Ławacz, Olejniczak, Ostrowicki, Pstrokoński, Wojciechowski).
Uzupełnienie wykazu akt i dokumentów.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
Uzupełnienie rodowodu Wojciechowskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
12.V.2019
Uzupelnienie wykazu osób (nazwiska: Bandlewski, Bieczyński, Bniński, Brodzki, Drewnowski, Gołębiowski, Lipiński, Łódzki, Moszyński, Nowomiejski, Opaliński, Pfeil, Rabsztyński, Reh, Sięgniewic, Warszowic, Woszakowski).
Poprawka rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie i poprawki rodowodu Lanckorońskich.
Uzupełnienie i poprawki rodowodu Tęczyńskich.
Nowe rodowody Langnerów, Lipińskich oraz jeden z największych polskich rodowodów dziewięciu rodów h. Łodzia o wspólnym przodku Hugonie: Będlewskich, Baranowskich, Bieczyńskich, Bnińskich, Brodzkich, Łódzkich, Moszyńskich, Nowomiejskich i Opalińskich.
Poprawki tablicy ascendentów.
★★★
15.VI.2019
Uzupelnienie wykazu osób (nazwiska: Dębski, Langner, Lipiński, Rychter, Schumann, Wypych).
Uzupełnienie rodowodu Lipińskich.
Uzupełnienie rodowodu Schumannów.
★★★
30.08.2019
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Jaruzelski, Pstrokoński, Tymieniecki, Zdzienicki).
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
★★★
29.09.2019
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Dąbrowski, Elżanowski, Guranowski, Kobierzycki, Kossobudzki, Kozłowski, Kucharski, Lenartowicz, Łączkowski, Nawrocki, Pstrokoński, Siemianowski, Szusterski, Śmietanka, Turkułł, Tymieniecki, Wencel, Zabłocki).
Uzupełnienie rodowodu Grzybowskich.
Uzupełnienie rodowodu Langnerów.
Uzupełnienie rodowodu Muśnickich.
Uzupełnienie rodowodu Ożarowskich.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
Uzupełnienie rodowodu Szumińskich.
Uzypełnienie działu Biogramy.
★★★
27.10.2019
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Bazo, Chróścielewski, Drożeński, Głębowski, Grzybowski, Koprowski, Maliszewski, Molenda, Ożarowski, Paradowski, Porczyński, Rychter, Zaremba).
Uzupełnienie rodowodu Drożeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Grzybowskich.
Uzupełnienie rodowodu Kaweckich.
Uzupełnienie rodowodu Koprowskich.
Uzupełnienie rodowodu Monighettich.
Uzupełnienie i poprawki rodowodu Ożarowskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
★★★
22.11.2019
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Babłowski, Bańkowski, Drożyński, Jeżewski, Pstrokoński, Symon, Szumiński, Świerczkowski, Trzebiński).
Poprawki w Indeksie osób.
Uzupełnienie i poprawki rodowodu Drożeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Gospodarczyków.
Uzupełnienie rodowodu Koprowskich.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
★★★
27.12.2019
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Hempel, Jagodziński, Kawecki, Konecki, Kozankiewicz, Kozłowski, Ostrowski, Rygocki).
Uzupełnienie rodowodu Jordanów.
Nowy rodowód Kozankiewiczów.
Uzupełnienie rodowodu Otwinowskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
Dopisek w sekcji Kto ciekaw, niech czyta.
★★★
26 I 2020
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Bandrowski, Karkowski, Kowalski, Pstrokoński, Topolski, Waygand, Zubielewicz).
Przebudowa rodowodu Bandrowskich.
Uzupełnienie rodowodu Kozankiewiczów.
Uzupełnienie rodowodu Langnerów.
Uzupełnienie rodowodu Muśnickich.
Uzupełnienie rodowodu Pstrokońskich.
Dopisek w sekcji Kto ciekaw, niech czyta.
Uzupełnienie galerii (pok. IV, V)
★★★
13 XI 2020
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Grębowski, Holtzwig).
Drobne poprawki w wyglądzie niektórych podstron, uwzględniające fakt, że wielu oglądających korzysta z laptopów.
Nie przewiduję ułatwień dla oglądających na smartfonach.
★★★
10 I 2021
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Fuhrman, Grodzicki, Mańkowski, Podziemski, Stankowski, Symon).
Uzupełnienie rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Kozankiewiczów.
Uzupełnienie rodowodu Lipińskich.
Uzupełnienie rodowodu Składzińskich.
Uzupełnienie rodowodu Strokowskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
★★★
2 II 2021
Zmiana numeracji pokoleń w Tablicy ascendentów na zgodną z numeracją w Galerii.
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Axberg, Cronström, Gråsten, Hackson, Klint, Piper, Stråhlman, Törne, Tungel ).
Nowy rodowód Piperów.
Uzupełnienie galerii (pok. III, IV, V, VI).
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
★★★
3 III 2021
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Blix, Juusten, Lilliecreutz, Lindemarck, Sigurdsson, Welt).
Uzupełnienia i poprawki rodowodu Strokowskich.
Nowy rodowód o wspólnym przodku Blixów, Blixencronów, Dunderhake, Landstrømów, Övermanów, Stallvików i Vikströmów.
Nowy rodowód o wspólnym przodku Lilliecreutzów, Stierncrona i Weltów.
Uzupełnienie galerii (pok. IV, V, VI, VII).
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
★★★
27 VI 2021
Zmiana strony głównej, informacje o rocznicach będą teraz w dziale KALENDARIUM.
Uzupełnienie wykazu osób i poprawki (nazwiska: Abel, Angeldorff, Bagge, Borg, Bredberg, Bull, Dahlberg, Dal, Drogsetskjær, Dunderhake, Ekelund, Engelin, Fosshaug, Flyborg, Gjølgali, Harlin, Haugteig, Häggman, Häggström, Hällsten, Hedman, Helsing, Hermstad, Höglund, Høvåg, Hulaas, Husby, Jernström, Johansen, Kämpe, Krabbe, Leijonancker, Liljekvist, Lindeblad, Lodin, Löfvander, Lund, Medin, Naavik, Näsström, Nilsson, Niure, Nordenhäll, Norvik, Nyberg, Olderen, Oldren, Overskaug, Rødsjø, Sandgren, Schale, von Schwerin, Skjervheim, Solbaken, Søtvik, Stallvik, Stjernroos, Tingvall, Törnebohm, Tysboth, Vaagen, Valin, Våbenø, Viggen, Vikman, Werkland, Wikström, Wildhagen).
Uzupełnienie wykazu miekscowości.
Poprawki rodowodu Blixów.
Uzupełnienie rodowodu Grzybowskich.
Uzupełnienie rodowodu Strokowskich.
Uzupełnienie i poprawki galerii (pok. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)
Nowy rodowód Gråstenów.
Nowy rodowód o wspólnym przodku Bakkenów, Bjørkvików, Hulsundów, Sletvoldów, Søtvików, Stallvików, Vabenów.
Nowy rodowód o wspólnym przodku Häggów, Häggmanów, Lundqvistów, Nordów, Övermanów.
★★★
6 grudnia 2021
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Bjodaskalle, Bonde, Cerb, O'Chennselaig, Con Cher, Ó'Dúnlainge, Mac Fearghal, Heimnes, Herse, Járnsíða, Lenz, Loðbrók, Secnaill, Skjervheim, z Sola, Tambarskjelve, Treg).
Uzupełnienie wykazu miejscowości.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
★★★
3 lutego 2022
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Barański, Bordo, Grzybowski, Kamiński, Karyory, Makowski, Młodecki, Pariowski, Stankiewicz, Śmietanka, Świerczkowski, Wojciechowski).
Uzupełnienie wykazu miejscowości.
Uzupełnienie wykazu akt.
Uzupełnienie rodowodu Gospodarczyków.
Uzupełnienie rodowodu Grzybowskich.
Uzupełnienie rodowodu Langnerów.
Uzupełnienie i poprawki rodowodu Wojciechowskich.
Uzupełnienie tablicy ascendentów.
Uzupełnienie galerii (pok. III, IV).
★★★
22 maja 2022
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Drzazga, Gacki, Młodecki).
Uzupełnienie rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie rodowodu Drożyńskich.
Uzupełnienie rodowodu Muśnickich.
Uzupełnienie rodowodu Składzińskich.
Uzupełnienie galerii (pok. I)
★★★
23 września 2022
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Fryde, Furman, Skorko, Stankowski).
Uzupełnienie galerii (pok. II, III,V,XXXV)
Uzupełnienie rodowodu Drewnowskich
Uzupełnienie rodowodu Drożdżeńskich
Uzupełnienie rodowodu Karyorych
Uzupełnienie rodowodu Kozankiewiczów
★★★
15 listopada 2022
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Beźnic, Grabiński, Lanckoroński, Muśnicki, z Przezwodów).
Nowy rodowód Działyńskich
Uzupełnienie rodowodu Grabińskich
Nowy rodowód Grudzińskich
Uzupełnienie rodowodu Jordanów
Uzupełnienie rodowodu Kaweckich
Uzupełnienie rodowodu Koniecpolskich
Uzupełnienie rodowodu Lanckorońskich
Uzupełnienie rodowodu Muśnickich
Uzupełnienie i poprawki rodowodu Ożarowskich
Uzupełnienie rodowodu Strokowskich
Uzupełnienie rodowodu Tomickich
Zmiana organizacji rodowodów h. Łodzia, h. Ogończyk
Uzupełnienie tablicy ascendentów
Uzupełnienie Wykazu źródeł i dokumentów
★★★
21 grudnia 2022
Uzupełnienie wykazu osób (nazwiska: Karyory, przodkowie Pstrokońskich i inni, Tęczyński).
Uzupełnienie rodowodu Karyorych.
Zmiana organizacji rodowodów Blix i dalszych.
Poprawki i uzupełnienia rodowodu Tęczyńskich.
Porządkowanie bazy głównej Webtrees.
★★★
11 marca 2023
Porządkowanie, poprawki i uzupełnienia nowego Wykazu osób (nazwiska: Skrzyszewski).
Uzupełnienie rodowodu Bandrowskich.
Porządkowanie, poprawki i uzupełnienia nowej Tablicy ascendentów.
Porządkowanie bazy głównej Webtrees.
★★★
20 sierpnia 2023
Porządkowanie wykazu miejscowości.
Uzupełnienie Wykazu źródeł i dokumentów.
Uzupełnienie rodowodu Drożdżeńskich.
Uzupełnienie bazy głównej Webtrees.