Varia


Poniższe poszukiwane przeze mnie nazwiska:
Nizio
Orłożeński
Ratajski
Sypniewski

- są związane z Lucjanem v. Lucjuszem Budkiewiczem h. Trzaska (1840-1920) pułkownikiem piechoty pochowanym w Kijowie. Jego synowa z pierwszego małżeństwa, Józefa z d. Karyory jest moją krewną w ósmym stopniu pokrewieństwa. A jego drugą żoną była Kazimiera Ludwika z d. Drożdżeńska rodzona siostra Augusty Heleny, moja krewna w siódmym stopniu. Obie siostry, jak widać ze schematu drzewa, były jednymi z dziesięciorga dzieci Józefa i Józefy. Jakby idąc za przykładem rodziców, Kazimiera z mężem Lucjanem mieli też dziesięcioro dzieci. Z tegoż to małżeństwa urodziły się m.in.:
Wanda wyszła za mąż za Zbigniewa Ratajskiego, oficera saperów, z którym miała czworo dzieci: Macieja, Hannę, Krystynę i Ludwikę.
Helena wyszła za mąż za (?)Orłożeńskiego,
Jan lub Władysław (1894-1971 Łowicz) ożeniony najpierw z Kazimierą a potem z Marią Stefanią Nizio (1904-1971 Kraków). Z M.S. Nizio miał pięcioro dzieci: Lucjan, Eugeniusz, bliźnieta Antoni i Szczepan i Kazimierz.