Varia


Wśród nazwisk szczególnie przeze mnie poszukiwanych, dwa z nich: Karp i Wencel są związane z córką Józefa Edmunda Drożdżeńskiego (p. drzewo Drożdżeńskich). Córka ta o imionach Augusta Helena wyszła za mąż za Erazma Wencla, z którym miała przynajmniej dwóch synów, pierwszy z nich miał na imię Wacław Stanisław. Jeden z jej synów miał córkę Wiesławę (o innych dzieciach nic nie wiem), która wyszła za mąż za człowieka o nazwisku Karp. I ci Karpowie mieli córkę (tu też o innych dzieciach nic nie wiem) o imieniu Barbara. W styczniu 1938 r. Augusta Wenclowa mieszkała prawdopodobnie we Włocławku i jej prawnuczka Barbara była już na świecie.


Poniższe poszukiwane przeze mnie nazwiska:
Nizio
Orłożeński
Ratajski
Sypniewski

- są związane z Lucjanem v. Lucjuszem Budkiewiczem h. Trzaska (1840-1920) pułkownikiem piechoty pochowanym w Kijowie. Jego synowa z pierwszego małżeństwa, Józefa z d. Karyory jest moją krewną w ósmym stopniu pokrewieństwa. A jego drugą żoną była Kazimiera Ludwika z d. Drożdżeńska rodzona siostra Augusty Heleny (p.wyżej), moja krewna w siódmym stopniu. Obie siostry, jak widac ze schematu drzewa, były jednymi z dziesięciorga dzieci Józefa i Józefy. Jakby idąc za przykładem rodziców, Kazimiera z mężem Lucjanem mieli też dziesięcioro dzieci. Z tegoż to małżeństwa urodziły się m.in.:
Wanda wyszła za mąż za Zbigniewa Ratajskiego, oficera saperów, z którym miała czworo dzieci: Macieja, Hannę, Krystynę i Ludwikę.
Helena wyszła za mąż za (?)Orłożeńskiego,
Jan lub Władysław (1894-1971 Łowicz) ożeniony najpierw z Kazimierą a potem z Marią Stefanią Nizio (1904-1971 Kraków). Z M.S. Nizio miał pięcioro dzieci: Lucjan, Eugeniusz, bliźnieta Antoni i Szczepan i Kazimierz.