Wykaz miejscowości
Większość nazw jest podana w brzmieniu współczesnym i spolszczonym. Bliższa lokalizacja uwzględnia obecny podział administracyjny krajów. Niektóre miejscowości nie zostały, jak dotąd, zidentyfikowane (ozn. - nzid.). Liczby w nawiasach kwadratowych oznaczają numery akt w spisie dokumentów lub skrócone nazwy źródeł.

[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [Ś] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z] [Ż]