Drugie pokolenie

Andrzej Drożdżeński

Andrzej Drożdżeński (1924-1996)
Nowogródek 1932

Andrzej Drożdżeński

Andrzej Drożdżeński (1924-1996)
Warszawa 1940

Barbara Bandrowska

Barbara Bandrowska
Warszawa 1940

Barbara Drożdżeńska z d. Bandrowska

Barbara Drożdżeńska z d. Bandrowska (1922-1996)
1952

Barbara Drożdżeńska z d. Bandrowska

Barbara Drożdżeńska z d. Bandrowska (1922-1996)
1968

Jerzy Bandrowski

Jerzy Bandrowski (1912-1941)

Jerzy Bandrowski

Jerzy Bandrowski (1912-1941)

Władysław Bandrowski

Władysław Bandrowski (1915-1972)

Władysław Bandrowski

Władysław Bandrowski (1915-1972)

Władysław i Wanda Bandrowscy

Wanda Bandrowska (1921-1990) z mężem Władysławem

Władysław i Wanda Bandrowscy

Wanda Bandrowska (1921-1990) z mężem Władysławem

> Andrzej Wojciechowski

Andrzej Wojciechowski pierwszy z prawej (1937-1972)
Międzylesie 1950

> Stefania Barbara Drożdżeńska

Stefania Barbara Drożdżeńska (1924-2012)

Maciej Jerzy Drożdżeński

Maciej Jerzy Drożdżeński (1924-2018)