Galeria

Wszystkie osoby występujące w galerii wizerunków spełniają dwa kryteria: są to osoby już nieżyjące i znajdują się w którymś z drzew genealogicznych lub w tablicy ascendentów.