Ciekawostki


Dla zainteresowanych przedstawiam sfotografowane z jednej z XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych oryginalne instrukcje, jak należało wypełniać poszczególne rubryki w tych księgach. Jest to z pewnością ciekawe dla genealogów amatorów. Instrukcje zawierają ten sam tekst po łacinie i po polsku.


Robert Alexander Schumann

Jako "produkt uboczny" moich poszukiwań udało mi się utworzyć sześciopokoleniowe drzewo tego geniusza muzyki romantycznej. Robiłem to wiele lat temu i dziś już nie potrafię, niestety, przytoczyć źródeł, z których korzystałem. Nie mam żadnych dokumentów dotyczących występujących tu osób, a wszystkie wykorzystane źródła są dostępne w bibliotekach uniwersyteckich.


Duchowni Irządzy