Ciekawostki

Duchowni Irządzy
Poniższy wykaz obejmuje wszystkich duchownych posługujących w parafii irządzkiej w latach 1616-1846, o których widnieją adnotacje w księgach ochrzczonych .
Abcdefg - proboszczowie


Lp. Imię i nazwisko Pełnione funkcje Data pierwszego wpisu Data ostatniego wpisu
1 Jan z Przyrowa proboszcz irządzki, prepozyt parafii irządzkiej 24.VIII.1616 15.IV.1645
2 Jan Kaliński wikariusz kościoła irządzkiego 8.VIII.1630 17.XI.1630
3 Melchior Spodarkowius wikariusz irządzki 20.II.1632 30.IV.1632
4 Jan Drozdowicz wikariusz irządzki 4.III.1633 8.VII.1633
5 Jan Schaderus wikariusz irządzki 24.III.1633 9.V.1636
6 Grzegorz Kowalicius wikariusz irządzki 20.VII.1636 7.III.1644
7 Stanisław Żarnowiec wikariusz nakleński 30.V.1638
8 Jan Kotowicz Żarnowiecki wikariusz irządzki 28.VI.1638 26.I.1639
9 Jan Leski mansjonarz irządzki, zarządca kościoła irządzkiego 9.II.1640 5.I.1665
10 Jan Fumka mansjonarz irządzki 5.VI.1640
11 Stanisław Przedboroniy wikariusz irządzki 14.VIII.1640 18.IV.1641
12 Piotr Żarski proboszcz rokitniański, dziekan lelowski 17.VII.1641 20.XI.1646
13 Grzegorz Wycisłowicz mansjonarz irządzki 28.IX.1642 22.XI.1643
14 Andrzej Koczelski mansjonarz irządzki 1.IV.1644 6.XII.1644
15 Grzegorz C[z]udnicius mansjonarz irządzki 11.V.1644 14.III.1647
16 Aleksander Stanisławski mansjonarz irządzki 8.II.1645 8.IV.1646
17 Marcin Sobicki mansjonarz irządzki, zarządca irządzki 21.VII.1646 ?.IX.1647
18 Tomasz Marianowicz mansjonarz irządzki 1.IV.1647 22.XII.1648
19 Marcin Stradomski proboszcz nakielski, pleban nakielski 13.II.1648 8.XII.1665
20 Jan Gutman 21.III.1648 14.XII.1648
21 Kacper Skotnicki 21.VI.1653 29.IX.1654
22 Tomasz Sadlowic zarządca irządzki 17.XII.1648
23 Jan Kazimierz Sadłowski (Sadłowic) zarządca irządzki 1.I.1655 17.III.1655
24 łukasz Zboinowicz wikary irządzki 6.X.1655 ?4.X.1655
25 Jakub Sczytnicki 2.III.1658 27.I.1659
26 Tomasz Pakosowicz 27.VII.1661 10.X.1662
27 Jan Franciszek Lesniowic magister sztuk i doktor filozofii, prepozyt irządzki, oficjał pilecki, sądecki, prepozyt pilecki, sądecki 29.IX.1662 30.XI.1695
28 Maciej Kabziński mansjonarz irządzki, zarządca irządzki 6.X.1662 3.XI.1670
29 Franciszek Mielżyński prowincjał zakonu Braci Mniejszych prowincji polskiej 27.X.1662
30 Albert Kozerkowic mansjonarz irządzki 30.III.1665 7.IX.1667
31 Tomasz Fabianowic 22.III.1668 9.XII.1668
32 Błażej Cieskowic (Cieskowski, Cieścikowic) 27.I.1669 25.X.1673
33 Maciej Krupski zarządca kościoła irządzkiego 6.II.1670 19.V.1670
34 Marcin Stopciński (Stopczyński) bakałarz filozofii, zarządca w Irządzach 10.IX.1670 15.XII.1671
35 Szymon Dygwałowicz zarządca kościoła irządzkiego 1.I.1672 1.III.1676
36 Bonawentura ojciec z zakonu św. Franciszka 14.I.1673
37 Łukasz Skowronkowic mansjonarz irządzki 20.X.1673 1.II.1695
38 Marian Kempski zarządca kościoła irządzkiego 2.IV.1676 20.III.1678
39 Adam Wielgosz mansjonarz irządzki 15.V.1678 18.IX.1680
40 Stanisław Twardzik mansjonarz irządzki, prepozyt irządzki 20.IV.1680 7.I.1682
41 Tomasz Rogowic zarządca kościoła irządzkiego 12.X.1678 28.II.1690
42 Andrzej Meteczki 27.X.1680 18.VIII.1681
43 Jakub Dumanowski zarządca kościoła irządzkiego 2.XI.1681 3.VIII.1682
44 Michał Włośniowski 7.II.1681 20.III.1682
45 Kacper Sulerowicz 11.II.1682
46 Marcin Sowiński mansjonarz irządzki, zarządca kościoła irządzkiego 10.IV.1682 25.II.1703
47 Marcin Antoni Franciszek Czechowicz mansjonarz irządzki 31.XII.1682 3.VIII.1683
48 Szymon Dutkowski (Dutkowic) mansjonarz irządzki, zarzadca nakleński 23.III.1685 13.X.1695
49 Stanisław Rigliński (Rygwiński) mansjonarz kościoła irządzkiego 28.XII.1687 1.III.1688
50 Andrzej Chełpiński (Chełpowic) mansjonarz 20.VII.1688 30.I.1689
51 Władysław (Wacław) Dworski mansjonarz 6.IV.1689 19.VII.1689
52 Andrzej Czetner (Cetner) mansjonarz irządzki, zarządca kościoła irządzkiego 2.I.1690 27.VII.1695
53 Grzegorz Ścisłowicz zarządca kościoła irządzkiego 21.VII.1691 17.IX.1691
54 Jan Franciszek Kopciński (Kopcieński) mansjonarz, zarządca, wikary kościoła irządzkiego 28.IX.1691 5.III.1724
55 Jan Duzowski (Dużowski) zarządca 9.XI.1694 24.XI.1698
56 Albert Otrębowski zarządca 13.VI.1695 31.VIII.1695
57 Baltazar Kazimierz Gajoszowicz altarysta kościoła lelowskiego, wikary 1.X.1695 14.III.1723
58 Jan Stanowicz przełożony szpitala lelowskiego, wikary irządzki 15.X.1695 15.III.1696
59 Jan Zbyczyński mansjonarz irządzki 1.IV.1696
60 Jan Iczakowic mansjonarz irządzki 11.IV.1696 4.VI.1697
61 Szymon Miedziński mansjonarz kościoła irządzkiego 6.VI.1696 21.V.1697
62 Łukasz Garnkowski zarządca nakleński 27.VII.1699
63 Kazimierz Wachowicz wikary i mansjonarz kościoła irządzkiego 13.VI.1702 16.II.1703
64 Albert Pawlikowicz 17.III.1703 22.XII.1705
65 Jan Franciszek Świerkliński prepozyt kościoła irządzkiego, sekretarz JKM 10.I.1705 26.X.1726
66 Michał Jarocki wikary i mansjonarz kościoła irządzkiego 20.III.1706 18.XI.1711
67 Stanisław Ilkiewicz dziedzic Wygiełzowa z licencją prepozyta 27.XI.1707
68 Józef Kątski kapłan z Dzierzgowa 6.I.1709
69 Bazyli Narburt kapłan Towarzystwa Jezusowego 6.II.1709
70 Kazimierz Świerkliński kapłan, zakonnik świętego zakonu cystersów sulejowskich 5.VI.1712 12.VIII.I714
71 Tomasz Wierzbicki proboszcz Podlesia 13.VII.1712
72 Łukasz ?jowicz proboszcz w obojgu Lelowach 13.VII.1712
73 Jan Kazimierz Krzystakowicz wikary kościoła irządzkiego 8.IX.1712 8.XI.1712
74 Eligiusz Piekarski przełożony zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka, rezydent w konwencie lelowskim 3.VI.1716 4.IV.1721
75 Jan Biechowski wikary i mansjonarz kościoła irządzkiego 2.V.1717 4.VI.1717
76 Andrzej Olesiewicz wikary i mansjonarz kościoła irządzkiego 17.IX.1717 ?.VIII.1721
77 Sebastian Józef Bobikiewic (Bobikowic) wikary irządzki 20.IV.1720 30.I.1721
78 Bonifacy ojciec pilskiego konwentu św. Augustyna 8.XI.1720
79 Jan Dymuchowski zarządca nakleński 29.V.1721
80 Antoni Gawroński brat OFM (zakonu Braci Mniejszych - franciszkanów) 10.IX.1721 25.IX.1721
81 Jan Kapestyński wikary i ? kościoła irządzkiego 13.XII.1721
82 Szymon Krzyżecki prebendariusz w Starym Lelowie i zarządca irządzki 25.IV.1723 14.VI.1723
83 Józef (Jan) Pluciński mansjonarz i wikary kościoła irządzkiego 26.IX.1723 15.XII.1724
84 Mateusz Mazeński (Morzeński) z zakonu Braci Mniejszych w Lelowie 19.III.1724 25.X.1726
85 Jan Szwander prebendariusz, altarysta Przemienienia Pana Naszego Chrystusa i NMP w koronie w Krakowie, zarządca i mansjonarz kościoła irządzkiego 25.XII.1724 6.V.1725
86 Józef Sadłuski wikary irządzki 25.II.1725
87 Wawrzyniec Cetejowicz kanonik regularny, zarządca kościoła irządzkiego 25.V.1725 14.XII.1725
88 Kazimierz Dobrakowski doktor protonotariusz apostolski, prepozyt i oficjał pilski 31.VII.1725
89 Wojciech Antoni Zgarda zarzadca kościoła irządzkiego 16.I.1726 23.IV.1732
90 Antoni Gałczyński zarzadca kościoła irządzkiego 14.VII.1726 15.VIII.1728
91 Tomasz Erazm SOM z Lelowa (zakon Braci Mniejszych - franciszkanów) 28.X.1728 4.II.1729
92 Albert Małecki prebendariusz ze Starego Lelowa 24.II.1729 13.X.1733
93 Jan Cybulski mansjonarz, zarządca i wikary kościoła irządzkiego, promotor Towarzystwa św. Różańca 24.VIII.1729 9.IX.1739
94 Franciszek Antoni Siłakowski mansjonarz kościoła irządzkiego, wikary 12.V.1732 1.VI.1733
95 Dydak Słoński z konwentu Braci Mniejszych 23.III.1733 15.III.1734
96 Józef z Bystrzanowic Bystrzanowski kanonik lwowski, prepozyt irządzki 15.VII.1733 23.VII.1734
97 Franciszek Piotr Jaskierski ze Zgromadzenia Braci Mniejszych św. Franciszka 21.IV.1734
98 Adrian Karbiński franciszkanin 28.X.1734 28.XII.1734
99 Franciszek Bystrowski zarządca kościoła irządzkiego, wikary 21.II.1735 22.VI.1749
100 Franciszek Pacynowski prepozyt irządzki i niedźwiedzki, kanonik katedralny kijowski 20.VII.1735 2.IV.1757
101 Kazimierz Jaromin wikary irządzki 6.V.1736 31.III.1755
102 Józef Łukasiewicz 31.XII.1737
103 Józef Cybulski pleban koziegłowski 17.IX.1739 22.III.1740
104 Antoni Biernacki promotor Towarzystwa św. Różańca kościoła irządzkiego 27.VII.1740 13.XII.1741
105 Łukasz Filowski (Filiowski) promotor Towarzystwa św. Różańca, zarządca irządzki 25.XI.1743 22.IX.1763
106 Jan Grzybowski wikary Starego Lelowa, zarządca ?.X.1744 27.IX.1749
107 Wojciech Czyżowski wikary, zarządca nakleński, prepozyt przyrowski 14.XI.1745 27.I.1761
108 Jan Żarski (Rzarski) wikary irządzki 26.VI.1751 24.X.1751
109 Antoni Niepsujski wikary 3.I.1755 20.VI.1755
110 Jakub Skołupski wikary irządzki 23.XII.1756 28.XII.1756
111 Józef Jelitowski wikary irządzki, mansjonarz 26.VI.1757 16.VI.1761
112 Kazimierz (Koziński) wikary Rokitna 30.IX.1759 4.X.1764
113 Feliks reformat, wikary konwentu pilskiego 28.IV.1760
114 Liborius Gromli gwardian lelowski 18.VII.1762
115 Goido Gartner kapelan zakonu Braci Mniejszych 12.V.1763 6.XI.1763
116 Leonard Stawski z zakonu Braci Mniejszych 11.VIII.1763 1.IX.1763
117 Franciszek Chmielowski promotor Tow. św. Różańca, zarządca kościoła irządzkiego 11.XI.1763 27.X.1777
118 Leon Kruzlicki ze Zgromadzenia Braci Mniejszych Obserwantów (bernardyni) 19.XII.1763 23.XII.1763
119 Sebastian Szulc franciszkanin 15.IV.1764 29.VII.1764
120 Duklanus Bernardinus 6.VI.1764
121 Accursius Wojtyński franciszkanin (Ordo MCSP) 23.VI.1764 5.VII.1764
122 Grzegorz Poński promotor Towarzystwa św. Różańca kościoła mrzygłodzkiego 19.VII.1764
123 Marcin Koźlicki sekretarz dekanatu lelowskiego, duszpasterz w Żurawiu 7.X.1764
124 Jakub Redziowski franciszkanin 15.X.1764
125 Franciszek Sztymarowicz kanonik kolegiaty pilskiej, duszpasterz Giebła 19.XII.1766
126 Tomasz Mistalski duszpasterz kościoła w Kroczycach 22.II.1767
127 Andrzej Chrustowski franciszkanin 22.III.1767
128 Jan Kanty Majkrzycki wikary, mansjonarz irządzki 13.IV.1767 28.X.1775
129 Tomasz Rokitowski w zastępstwie 6.X.1772
130 Wojciech (Łukasz) Wybranowski kanonik sandomierski, prepozyt irządzki 26.VI.1775 11.IX.1782
131 Stefan Jarochowski franciszkanin ze Zgromadzenia Braci Mniejszych Konwentualnych 24.IX.1775 15.IV.1797
132 Jan Domasławski zarządca kościoła irządzkiego, mansjonarz 1.XI.1775 1.VII.1776
133 Grzegorz Otffinowski wikary 10.III.1756 24.IV.1776
134 Franciszek Cybulski prepozyt z Przyrowa 18.VIII.1776 1.IX.1776
135 Reginald Demolinow reformat 6.X.1776
136 Relagatus reformat 30.XI.1776
137 Szymon Sikorski franciszkanin 15.XII.1776 1.IV.1777
138 Piotr Jabłoński franciszkanin 4.II.1777 11.IX.1777
139 Szymon Kantorowicz wikary, mansjonarz irządzki, zarządca 23.II.1777 15.II.1781
140 Władysław Fabiański franciszkanin 8.X.1777 4.VII.1780
141 Stefan Minkiewicz wikary i mansjonarz irządzki, prepozyt Kroczyc 22.XI.1777 17.XI.1780
142 Wojciech Kopiński wikary z Nakła 30.III.1778
143 Jan Kanty Morawicki promotor Towarzystwa św. Różańca 5.XI.1780 22.III.1782
144 Łukasz Wojciech Poraj prepozyt miejscowy 17.XII.1780 1.I.1781
145 Karol Targoński franciszkanin 20.II.1781 4.III.1781
146 Antoni Tomicki franciszkanin 9.III.1781 29.V.1781
147 Nepomucen Adrian Morawicki kanonik regularny, norbertan w kościele irządzkim 17.VI.1781 30.XI.1783
148 Wojciech Bednarski wikary 3.III.1782 18.III.1782
149 Stefan Strzeszyński franciszkanin Braci Mniejszych Konwentualnych 1.IV.1782 22.XII.1787
150 Dominik Morawski prezbiter świecki 17.IX.1782 20.III.1783
151 Krzysztof Brzozowski franciszkani Braci Mniejszych Konwentualnych 24.IV.1783 10.VII.1783
152 Jan Giemziński kanonik laterański 18.VII.1783 22.VII.1783
153 Wincenty Rędarski franciszkanin, lektor teologii 24.VIII.1783 12.IX.1783
154 Tomasz z Rosic Pągowski zarządca kościoła, prepozyt irządzki 10.IX.1783 13.IV.1805
155 Jan Śmietanka prezbiter świecki 2.X.1783
156 Jan Kapistran Sobieski zakonnik Braci Mniejszych Konwentualnych 30.XI.1783 9.VIII.1785
157 Be? Janicki kanonik regularny kongregacji kłobuckiej 27.II.1784
158 Wiktor Jagielski zakonnik Braci Mniejszych z Przyrowa 1.III.1784 12.III.1784
159 Jan Kanty Sławiński franciszkanin Braci Mniejszych Konwentualnych 14.III.1784
160 Andrzej Molęcki wikary irządzki 21.III.1784 25.IV.1784
161 Wojciech Rapiński wikary kościoła w Przemykowie 21.IV.1784
162 Józef Zaremba prezbiter świecki 16.V.1784 5.XII.1784
163 Ksawery Bandecki z zakonu Braci Mniejszych Reformatów 25.IX.1784
164 Piotr Poborski wikary irządzki 21.X.1784 5.II.1785
165 Fortunat Biedroński z zakonu Braci Mniejszych 15.II.1785 12.IV.1785
166 Solanus Gromnicki z zakonu Braci Mniejszych Reformatów 22.III.1785
167 Benon Janicki kanonik regularny laterański kongregacji kłobuckiej 15.VIII.1785 20.IX.1785
168 Antoni Cabalski mansjonarz irządzki 23.IX.1785 25.VII.1786
169 Szymon Kozielski 7.XII.1785 10.IX.1787
170 Feliks Kaliński wikary kidowski 10.II.1786
171 Mateusz Kopiński wikary z Niegocina 1.X.1786 21.X.1794
172 Karol Binkowski 15.X.1787 16.XI.1787
173 Antoni v. Michał Kurucki mansjonarz irządzki, wikary, promotor, zarządca 10.XII.1787 30.III.1808
174 Paweł Dwornicki wikary krzcięcicki, kroczycki 25.VIII.1788 24.VI.1795
175 Aleksander Stanek zarządca kościoła w Kroczycach 20.I.1789 16.IV.1792
176 Apolinary Trzycin? kanonik 15.III.1789
177 Marcin Franatka? wikary kościoła nakleńskiego 3.XI.1789
178 Baltazar Kozłowski wikary szczekociński 29.VI.1791
179 Stefan reformat 2.IV.1792
180 Sebastian Pawłowski wikary niegociński 18.XI.1794 10.I.1795
181 Wojciech Nowobilski wikary niegociński 7.XII.1794 11.XII.1794
182 Antoni Bożęcki (Borzęcki) mansjonarz irządzki 19.V.1795 11.IV.1810
183 Salwin Trubecki reformat 29.X.1798
184 Walenty Ordowski 5.XI.1798
185 Andrzej Starczewski kapłan przybynowski 1.III.1799
186 Antoni Kasczewicz? wikary sędziszowski 28.IX.1800
187 Alojzy z Szymanowic paulin 4.II.1801
188 Sebastian Urbański kapelan Braci Mniejszych z Rokitna 4.III.1801 15.I.1802
189 Walenty Raygniewicz kapelan z Kroczyc 9.V.1802
190 Wawrzyniec Gładyszewski kanonik regularny 15.VI.1802
191 Aleksander Kamieński prebendarz przyrowski 1.IX.1802
192 Wojciech Michowski proboszcz Rokitna 19.X.1802
193 Stefan Lux franciszkanin Braci Mniejszych, kapelan Rokitna 18.XI.1802 19.IV.1804
194 Jan Maciej Kurczak zarządca kościoła w Skarżysku, mansjonarz irządzki, promotor 18.VII.1804 29.VI.1816
195 Józef Mastalski (Mastelski) administrator nakleński, prepozyt 30.I.1805 17.IX.1813
196 Kordian Franke paulin, kapelan rokitniański 22.IV.1806
197 Antoni Rachucki kapelan zakonu Braci Mniejszych z Rokitna, wikary 24.X.1806 19.XII.1814
198 Jan Nepomucen Pattin prepozyt kościoła irządzkiego 9.VI.1808 21.V.1813
199 Jan Twardowski kapelan 8.IX.1808 20.I.1810
200 Feliks Rączkowski mansjonarz irządzki 27.II.1810 5.VIII.1810
201 Michał Tarnowski ojciec z zakonu [Braci Mniejszych] konwentualnych z Lelowa 16.IV.1810
202 Wincenty Wittmann mansjonarz irządzki 10.IX.1810 23.III.1812
203 Franciszek Ksawery Lademann z zakonu Kartuzów, mansjonarz, wikary 20.IX.1812 24.X.1821
204 Jan Rosner kapelan nakleński 30.III.1814
205 Józef Szewczykowski wikary irządzki 2.IX.1814 6.X.1814
206 Łukasz Widawski zakonnik św. Franciszka, reformat 28.I.1815 9.IV.1815
207 Wincenty Raffałowski kapłan rokitniański 14.V.1815
208 Józef Karpiński prepozyt irządzki 29.IX.1815 20.XII.1825
209 Baltazar Chwalbiński kanonik Grobu Świętego, zarządca 13.XI.1815 25.XI.1816
210 January Stawiarski franciszkanin konwentualny, wikary rokitniański, kapelan 10.XII.1815 10.VII.1818
211 Melchior Oprzędkiewicz zarządca irządzki 13.IX.1816 28.XII.1816
212 Eryk Puchalski franciszkanin reformat 19.I.1817 31.V.1817
213 Benedykt Szwagierkiewicz franciszkanin konwentualny z Lelowa 7.II.1817
214 Czesław Fedorowicz franciszkanin reformat konwentu pilskiego 28.I.1817 11.IV.1817
215 Jan Gółkowski paulin zakonu Pierwszego Eremity 12.III.1817 5.IV.1817
216 Cyryl Krasucki kanonik Grobu Świętego 10.IX.1817
217 Wojciech Salański wikary, mansjonarz 23.XI.1817 18.V.1819
218 Józef Bijak wikary rokitniański 6.II.1819 31.V.1819
219 Marcin Kulawik mansjonarz 19.VII.1819
220 Marcin Bulewicz mansjonarz, wikary irządzki, administrator w Przyłęku 19.VII.1819 9.VIII.1825
221 Adam Zmarzlikiewicz wikary rokitniański 16.XII.1819 14.III.1820
222 Walerian Rayniewicz wikary kidowski 12.IV.1820
223 Józef Pytlarski wikary rokitniański 9.III.1821 5.IV.1825
224 Józef Pawołowski prebendarz z Koniecpola 16.VI.1822
225 Edward Kadrowski wikary nakleński 21.II.1823
226 Ksawery Orłowski reformat z Pilicy 6.II.1825
227 Paweł Kopczyński (Kopciński) zarządca 25.II.1825 29.VI.1825
228 Andrzej Majorowicz bernardyn z zakonu św. Franciszka 23.III.1825 27.V.1825
229 Józef Moszczyński kapłan pomocniczy w Irządzach 3.VI.1825 7.X.1826
230 Marcin Wenitty? proboszcz Rokitna 6.XI.1825
231 Wincenty Stan? wikary irządzki 1.I.1835 6.I.1835
232 Anzelm Załęcki 2.I.1836 24.VI.1838
233 Jakub Kalatowicz wikary 3.I.1841 31.XII.1841
234 Mikołaj Ziębiński wikary 9.XII.1841 12.XII.1842
235 Franciszek Masło wikary 13.XII.1842 20.I.1843
236 Andrzej Gajderski 20.I.1843 31.V.1843
237 Felicjan Słomczyński wikary 4.VI.1843 27.IX.1843
238 Józef Królikiewicz proboszcz irządzki, kanonik 1.X.1843 27.III.1845
239 Antoni Jasiński wikary irządzki 29.III.1845 3.IX.1846
Brak wpisów o duchownych w okresach: 5.IV.1826-29.IX.1826, 15.X.1826-30.XII.1827, 1.I.1834-31.XII.1835, 5.VII.1838-26.XII.1840.
Brak akt z okresu 1.I.1828-31.XII.1833