Dlategom ja umarłych, którzy już zeszli, więcej chwalił,
niżeli żywych, którzy jeszcze aż dotąd żyją.

Koh. 4:2

Witryna ta nie powstała po to, by zaprezentować gotowe „drzewo genealogiczne”, ale po to, by pomóc sobie i innym w stworzeniu takiego drzewa. Pierwsze jej zręby powstawały w 2004 roku, jednak w dalszym ciągu trzeba ją uznać za in statu nascendi, ponieważ jest ciągle uaktualniana. Myślę i mam nadzieję, że proces ten nie ma końca. Podstawową motywacją mojej pracy nad genealogią jest ciekawość i szacunek. Ciekawość przodków, jacy byli, co robili i co ich spotkało w życiu. A szacunek dla nich jest oczywisty dla każdego, kto docenia rolę kolejnych pokoleń w przekazywaniu tradycji i nie zapomina tak do końca tych, których już nie ma. Mam nadzieję, że kiedyś nasi następcy nie zapomną o nas. Być może też kiedyś, ktoś zechce kontynuować to zadanie, będzie mu trudniej niż mnie, ponieważ czym dalej w głąb czasów, tym więcej trudności a mniej źródeł. Życzę mu szczęścia i wytrwałości.

STRONA GŁÓWNA
Jacek T. Drożdżeński