Wykaz dokumentów
Numeracja poszczególnych akt odpowiada numerom w nawiasach kwadratowych w Wykazie osób i Wykazie miejscowości.


1. Świadectwo urodzenia i chrztu Jacka Tadeusza Drożdżeńskiego s. Andrzeja i Barbary z Bandrowskich wyd. przez parafię rzym.-kat. Katedralną w Kielcach 16 czerwca 1945 r. - w zbiorach własnych.
2. Świadectwo chrztu Jacka Tadeusza Drożdżeńskiego syna Andrzeja i Barbary z Bandrowskich wyd. przez rzymskokatolicką parafię katedralną w Kielcach 25.04.2004 r. - w zbiorach własnych.
3. Odpis zupełny aktu urodzenia Jacka Tadeusza Drożdżeńskiego syna Andrzeja i Barbary z Bandrowskich wyd. przez rzymskokatolicką parafię katedralną w Kielcach 28.05.2004 r. - w zbiorach własnych.
4. Odpis z odpisu świadectwa urodzenia Macieja Jerzego Drożdżeńskiego syna Stanisława i Jadwigi z Wojciechowskich wyd. przez Związek Straży Pożarnych R.P. na zasadzie ksiąg metrycznych parafii Nawiedzenia NMP w Warszawie 1.4.1948 r.; Odpis z odpisu świadectwa urodzenia Andrzeja Zbigniewa Drożdżeńskiego syna Stanisława i Jadwigi z Wojciechowskich wyd. przez Związek Straży Pożarnych na zasadzie ksiąg metrycznych parafii Nawiedzenia NMP w Warszawie 1.4.1948 r. - w zbiorach własnych.
5. Odpis postanowienia sądu w Bytomiu z dn. 20.IV.1951 o odtworzeniu dokumentu urodzenia Barbary Wandy Drożdżeńskiej; Odpis aktu znania jaki złożyli Stanisław i Jadwiga małż. Drożdżeńscy mieszkańcy Kielc w dniu 7 marca 1947 r. przed proboszczem parafii św. Wojciecha dla swego syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
6. Odpis aktu zupełnego urodzin i chrztu Barbary Wandy Bandrowskiej córki Ludwika i Łucji z Zielińskich - w zbiorach własnych.
7. Odpis skrócony aktu małżeństwa Andrzeja Zbigniewa Drożdżeńskiego z Barbarą Wandą Bandrowską - w zbiorach własnych.
8. Odpis skrócony aktu zgonu Barbary Wandy Drożdżeńskiej z d. Bandrowskiej - w zbiorach własnych.
9. Odpis skrócony aktu zgonu Andrzeja Zbigniewa Drożdżeńskiego syna Stanisława- w zbiorach własnych.
10. Odpis skrócony aktu urodzenia Wojciecha Władysława Macieja Drożdżeńskiego syna Andrzeja i Barbary z Bandrowskich - w zbiorach własnych.
11. Wyciąg aktu urodzenia Anny Marii Drożdżeńskiej córki Andrzeja i Barbary z Bandrowskich - w zbiorach własnych.
12. Odpis skrócony aktu małżeństwa Jana Krzysztofa Drożdżeńskiego z Jolantą Anną Mazurek - w zbiorach własnych.
13. Świadectwo urodzenia Jadwigi Cecylii Wojciechowskiej córki Franciszka i Izabeli z Koprowskich - w zbiorach własnych.
14. Odpis skrócony aktu urodzenia Stanisława Drożdżeńskiego syna Bronisława i Heleny z Kaweckich - w zbiorach własnych.
15. Odpis skrócony aktu urodzenia Stanisława Drożdżeńskiego syna Bronisława i Heleny z Kaweckich - w zbiorach własnych.
16. Dowód osobisty Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego z r. 1922 - w zbiorach własnych.
17. Dowód osobisty Jadwigi Wojciechowskiej (Drożdżeńskiej) - w zbiorach własnych.
18. Świadectwo ślubu Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego z Jadwigą Cecylią Wojciechowską - w zbiorach własnych.
19. Notatka Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
20. Notatka Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
21. Notatki Stanisława Zefiryna Drożdżeńskiego i Andrzeja Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
22. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
23. Odpis skrócony aktu zgonu Jadwigi Cecylii Drożdżeńskiej z d. Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
24. Wyciąg z ksiąg ludności stałej domu nr 26/222 przy ulicy Targowej okr. XV Policji Państwowej, Warszawa 16 sierpnia 1926 - w zbiorach własnych.
25. Kopia aktu urodzin i chrztu Bronisława Józefa Drożdżeńskiego syna Władysława i Pelagii z Lipińskich - w zbiorach własnych; oryginał w AD we Włocławku, parafia Kazimierz Biskupi, księga syg. 10 z lat 1863-1876 nr aktu 118 z roku 1869.
26. Kopia aktu urodzin i chrztu Stefanii Józefy Drożdżeńskiej córki Mariana i Julii z Krawickich - w zbiorach własnych; oryginał w AD we Włocławku, parafia Kazimierz Biskupi, księga syg. 10 z lat 1863-1876 nr aktu 119 z roku 1869.
27. Kennkarta Heleny Anny Drożdżeńskiej wyd. w Lublinie 20.XI.1942 - w zbiorach własnych.
28. Kennkarta Bronisława Drożdżeńskiego wyd. w Lublinie 25.III.1942 - w zbiorach własnych.
29. List Bronisława Drożdżeńskiego do Heleny Kaweckiej z 31.X.1896 r. pisany w Batumie - w zbiorach własnych.
30. List Bronisława Drożdżeńskiego do Heleny Kaweckiej z 20.XI.1896 r. pisany w Batumie - w zbiorach własnych.
31. Własnoręczny list A.Wenclowej do brata Bronisława Drożdżeńskiego z 13.I.1938 r. pisany we Włocławku - w zbiorach własnych.
32. Metryka zgonu Bronisława Drożdżeńskiego syna Władysława, wydana przez rz.-kat. parafię św. Michała w Lublinie 20 września 1942 r. - w zbiorach własnych.
33. Odpis tekstu funduszu księdza Dionizego Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
34. Świadectwo urodzenia i chrztu Mariana Sebalda Drożdżeńskiego syna Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych, oryginał w AD w Kielcach Księga Aktów Urodzenia od roku 1813 do 1835, rok 1827 poz. 28.
35. Świadectwo urodzenia i chrztu Władysława Mikołaja Drożdżeńskiego syna Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych, oryginał w AD w Kielcach Księga Aktów Urodzenia od roku 1813 do 1835 poz. 32.
36. Świadectwo chrztu Matyldy Wiktorii Drożdżeńskiej córki Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu Rok i numer księgi chrztów parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/5 s. 910/1789.
37. Świadectwo chrztu Maksymiliana Edwarda Drożdżeńskiego syna Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu, rok i numer księgi chrztów parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/5 s. 966/1792.
38. Świadectwo zgonu Dionizego Drożdżeńskiego syna Józefa wydane przez AA w Krakowie - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Krakowie Ordo Divini Officii ad usum universi Cleri Dioecesis Cracoviensis --- pro Anno Christi XDCCCXXVIII, str. 136.
39. Świadectwo zgonu Józefa Drożdżeńskiego syna Macieja, wydane przez AA w Poznaniu 7 września 1983 r. - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu, Rok i numer księgi zmarłych parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/4 s.145/1765/; Świadectwo zgonu Józefa Drożdżeńskiego wydane przez AA w Poznaniu 9 września 2005 r., metryka nr 381 - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu.
40. Świadectwo chrztu Jana Nepomucena Filipa Neriusza Drożdżeńskiego syna Józefa i Katarzyny, wydane przez AA w Poznaniu - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu, rok i numer księgi chrztów parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/5 s.541/1761/.
41. Świadectwo chrztu Wojciecha Drożdżeńskiego syna Józefa i Katarzyny, wydane przez AA w Poznaniu - w zbiorach własnych, oryginał w AA w Poznaniu, rok i numer księgi chrztów parafii św. Mikołaja w Krobi PM 140/5 s.502/1759/.
42. Zaświadczenie o uczestnictwie w powstaniu 1863 r. Władysława Walerego Kaweckiego wydane przez AAD w Warszawie z 19 grudnia 1930 r. - w zbiorach własnych; Zaświadczenie o uczestnictwie w powstaniu 1863 r. Władysława Walerego Kaweckiego wydane przez AAD w Warszawie z 5 sierpnia 1926 r. - w zbiorach własnych.
43. Ostatnia wola Heleny Drożdżeńskiej wdowy po Bronisławie, spisana własnoręcznie 6 lipca 1949 r. w Warszawie - w zbiorach własnych.
44. Własnoręczny list Emilii Furman z d. Bandrowskiej do brata Władysława pisany 22.XI.1922 r. w Piotrogrodzie - w zbiorach własnych.
45. Świadectwo ślubu Macieja Jerzego Drożdżeńskiego ze Stefanią Barbarą Maliszewską wydane przez proboszcza rz.-kat. parafii katedralnej w Kielcach 19.X.1946, nr aktu 153 z r. 1946 - w zbiorach własnych.
46. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Wojciecha Drożdżeńskiego syna Macieja i Barbary z Maliszewskich, wydanego przez USC Łódź-Śródmieście 7 marca 1951; Świadectwo chrztu Wojciecha Drożdżeńskiego wydane przez proboszcza rz.-kat. parafii św. Jadwigi w Milanówku nr aktu 131 z r. 1951 - w zbiorach własnych.
47. Odpis skrócony aktu urodzenia Natalii Karoliny Drożdżeńskiej córki Jana i Jolanty z Mazurków, wydane 12-12-1983 r. przez USC w Lublinie - w zbiorach własnych.
48. Świadectwo chrztu Marcina Piotra Drożdżeńskiego syna Wojciecha i Urszuli z Kowalczyków, wydane przez proboszcza parafii M.B.Różańcowej w Łodzi, nr aktu 58 z r. 1980 - w zbiorach własnych.
49. Świadectwo chrztu Stefanii Barbary Maliszewskiej córki Stefana i Anieli z Góreckich, wydane 28 września 1983 r. w Warszawie przez rzymsko-katolicką parafię św. Jakuba - w zbiorach własnych.
50. Świadectwo urodzenia Izabeli Walerii Koprowskiej córki Józefa i Izabeli z Gełtów, na zasadzie ksiąg metrycznych rz.-kat. parafi św. Andrzeja przy kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie, nr aktu 373 z r. 1870 - w zbiorach własnych.
51. Świadectwo ślubu Franciszka Wojciechowskiego z Izabellą Walerią Koprowską wydane na zasadzie ksiąg metrycznych przez proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie, nr aktu 96 z r. 1895 - w zbiorach własnych.
52. Świadectwo zgonu Franciszka Wojciechowskiego syna Aleksego, wydane na zasadzie ksiąg metrycznych przez proboszcza rzym.-kat. parafii Narodzenia N.M.P. w Warszawie, nr aktu 463 z r. 1941 - w zbiorach własnych.
53. Karta meldunkowa Izabeli Walerii Wojciechowskiej wydana przez sołtysa gromady Międzylesie 31.III.1951 - w zbiorach własnych.
54. Odpis skrócony aktu zejścia Izabelli Walerii Wojciechowskiej wdowy po Franciszku, wydane 4.XI.1955 r. przez USC w Warszawie Wawer - w zbiorach własnych.
55. Dowód osobisty Franciszka Wojciechowskiego wydany przez Komisariat Rządu m.st. Warszawy 21.VIII.1928 - w zbiorach własnych.
56. Dowód osobisty Izabeli Walerii Wojciechowskiej wydany przez Komisariat Rządu m.st. Warszawy 21.VIII.1928 - w zbiorach własnych.
57. Kopia aktu ślubu Daniela Wojciechowskiego z Karoliną Schumann - w zbiorach własnych, oryginał w parafii św. Stanisława Bp. w Cerekwi, Akta ślubne 1849-1873 akt nr 22 z r. 1857.
58. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Wojciechowskiej córki Aleksego i Anny z Schumannów - w zbiorach własnych, oryginał w parafii św. Stanisława Bp. w Cerekwi, Akta urodzonych 1857-1861 akt nr 3 z r. 1859.
59. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefy Zofii Wojciechowskiej córki Aleksego i Anny z Schumannów - w zbiorach własnych, oryginał w parafii św. Stanisława Bp. w Cerekwi, Akta urodzonych 1857-1861 akt nr 55 z r. 1860.
60. Kserokopia aktu urodzin i chrztu Pawła Wojciechowskiego syna Aleksego i Anny z Schumannów - w zbiorach własnych, oryginał w parafii św. Stanisława Bp. w Cerekwi, Unikat urodzonych 1862-1870 akt nr 18 z r. 1862.
61. Świadectwo urodzenia Heleny Wojciechowskiej córki Franciszka i Izabeli z Koprowskich, wydane 23 lutego 1946 r. przez rz.-kat. parafię św. Jana Chrzciciela w Warszawie - w zbiorach własnych.
62. Świadectwo zgonu Janiny Wojciechowskiej córki Franciszka, wydane 15 października 1945 r. przez rz.-kat. parafię św. Krzyża w Warszawie - w zbiorach własnych.
63. Dowód osobisty Janiny Wojciechowskiej wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy 27 lutego 1936 r. - w zbiorach własnych.
64. Dowód osobisty Jerzego Henryka Bandrowskiego wydany przez Urząd Miasta Nowogródka 1 lutego 1937 r. - w zbiorach własnych.
65. Kopia aktu urodzenia Piotra Kaweckiego syna Józefa i Rozalii z Szafrańskich, - w zbiorach własnych, oryginał w AD w Płocku, nr aktu 43.
66. Kopia aktu urodzenia Władysława Walerego Kaweckiego syna Piotra i Weroniki z Jagodzińskich - w zbiorach własnych, oryginał w AD w Płocku, nr aktu 262.
67. List - wspomnienie Tadeusza Michała Bijasiewicza do mnie pisany w San Diego 1.I.2003 r. - w zbiorach własnych.
68. Kopia aktu chrztu Tadeusza Szumińskiego - w zbiorach własnych.
69. Kopia aktu urodzin Stefanii Pstrokońskiej córki Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn 29 - AP w Jędrzejowie.
70. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Józefa Karyory'ego syna Michała i Julianny z Galczewskich - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Białaczów sygn. 27 - AP w Kielcach.
71. Kopia aktu zgonu Rozalii Pstrokońskiej wdowy po Józefie - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa sygn. 89 - AP w Kielcach.
72. Kopia aktu zaślubin Juliana Drożdżeńskiego ze Stanisławą Langner - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa sygn. 68 - AP w Kielcach.
73. Kopia aktu zgonu Mariana Drożdżeńskiego syna Józefa - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa sygn. 69 - AP w Kielcach.
74. Kopia aktu urodzin Józefa Michała Korneliusza Pstrokońskiego syna Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 17 - AP w Jędrzejowie.
75. Kopia aktu zaślubin Stanisława Englisza z Marią Józefą Pstrokońską - w zbiorach własnych; oryginał - Zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 39 - AP w Jędrzejowie.
76. Kopia aktu urodzenia Marianny Józefy Pstrokońskiej córki Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Księga Urodzeń parafii Lelów, rok 1828, akt nr 22 - AD w Kielcach.
77. Kopia aktu urodzenia Tekli Konstancji Dionizji Pstrokońskiej córki Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnuch; oryginał - Księga Urodzeń parafii Irządze, rok 1816, akt nr 111 - AD w Kielcach.
78. Odpis i kopia aktu urodzenia Aleksego Daniela Wojciechowskiego syna Franciszka i Heleny z Gajewskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga Urodzeń parafii Goryń, lata 1826-1830, akt 41.
79. Kopia aktu urodzenia Nepomuceny Emilii Pstrokońskiej córki Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga Urodzeń parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1818, akt 61.
80. Kopia aktu zaślubin Maksymiliana Edwarda Drożdżeńskiego z Zofią Pstrokońską - w zbiorach własnych, oryginał - Księga zaślubin parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1821, akt 23.
81. Kopia aktu urodzenia Aleksandra Józefa Macieja Pstrokońskiego syna Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga urodzeń parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1821, akt 148.
82. Kopia aktu urodzenia Edwarda Błażeja Macieja Pstrokońskiego syna Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga urodzeń parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1823, akt 16
83. Kopia aktu urodzenia Mariana Sebalda Drożdżeńskiego syna Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga urodzeń parafii Lelów w AD w Kielcach, rok 1827, akt 28.
84. Kopia aktu urodzenia Władysława Mikołaja Drożdżeńskiego syna Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga urodzeń parafii Lelów w AD w Kielcach, rok 1829, akt 32.
85. Kopia aktu zgonu Walerego Ożarowskiego wdowca po Katarzynie - w zbiorach własnych, oryginał - Księga zmarłych parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1809, akt 37.
86. Kopia aktu zgonu Katarzyny Ożarowskiej - w zbiorach własnych, oryginał - Księga zmarłych parafii Irządze w AD w Kielcach, rok 1809, akt 93.
87. Zaświadczenie o rejestracji cudzoziemca dla Władysława Ludwika Bandrowskiego z 13 kwietnia 1951- w zbiorach własnych.
88. Kopia aktu zgonu Reginy Drożdżak c. Macieja - w zbiorach własnych.
89. Kopia aktu małżeństwa Leona Piotra Zdzienickiego z Marianną Karoliną Drożdżeńską - w zbiorach własnych.
90. Kopia aktu małżeństwa Macieja Pstrokońskiego z Józefą Święcicką - w zbiorach własnych.
91. Kopia aktu urodzin i chrztu Stanisława Bandrowskiego, syna Józefa i Petroneli z Żółkiewskich. - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
92. Kopia aktu zgonu Marianny Drożyńskiej z d. Drożdżyńskiej w zbiorach własnych, oryginał - księga zgonów nr 140/04, (rok 1786) parafii w Krobi, AA Poznań.
93. Kopia aktu urodzin i chrztu Anny Karoliny Schumann córki Krzysztofa i Rozalii z Withinów - w zbiorach własnych, oryginały w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 i w księdze urodzeń par. rzym.-kat. w Końskowoli, rok 1829, akt 75.
94. Ród Poraitów-Pstrokońskich comesów z Bużenina, zebrał i opracował Aleksander Włodarski kustosz Archiwum Głównego, Warszawa 1928 - kopia w zbiorach własnych.
95. Kopia świadectwa urodzenia Wandy Jadwigi Jedyńskiej córki Józefa i Janiny z Chmieleckich - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
96. Kopia wyciągu z aktu zgonu Władysława Bandrowskiego syna Ludwika - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
97. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Jerzego Wiktora Bandrowskiego syna Władysława i Wandy z Jedyńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
98. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Krystyny Barbary Bandrowskiej córki Władysława i Wandy z Jedyńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
99. Kopia odpisu zupełnego aktu małżeństwa Władysława Bandrowskiego z Wandą Jadwigą Jedyńską - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
100. Kopia odpisu aktu zgonu Wandy Jadwigi Bandrowskiej wdowy po Władyslawie - w zbiorach własnych, oryginał - Krystyna Karpus, Tczew.
101. Kopia aktu zgonu Katarzyny 1 v. Drożdżeńskiej, 2 v. Wleklińskiej - w zbiorach własnych, oryginał - w księdze zgonów parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Krobi, nr 140/04, rok 1786, AA w Poznaniu.
102. Kopia aktu zgonu Zofii Kazimiery Gospodarczyk - w zbiorach własnych.
103. Kopia aktu chrztu Pelagii Kozankiewicz córki Konstantego i Urszuli z Rygockich - w zbiorach własnych, oryginał - akt nr 142 w księdze chrztów parafii rzymskokatolickiej w Pleszewie w AA Gnieżnie syg. AP 93/8.
104. Kopia drzewa genealogicznego rodziny Monighettich wykonanego przez Controllo Abitanti Biasca w Szwajcarii 27 lutego 1990 r. w zbiorach własnych.
105. Kopia świadectwa chrztu Natalii Karoliny Drożdżeńskiej córki Jana i Jolanty z Mazurków, wydanego przez parafię św. Józefa w Lublinie, rok 1983 nr 313 - w zbiorach własnych.
106. Kopia świadectwa chrztu Jacka Drożdżeńskiego syna Jana i Jolanty z Mazurków, wydanego przez parafię św. Józefa w Lublinie, rok 1986 nr 217 - w zbiorach własnych.
107. Zawiadomienie o zgonu Doktora Władysława Bandrowskiego wydane przez Polish Citizens' Committee for Refugees (Komitet Obywatelski Pomocy Uchodźcom Polskim) 33,Weymouth Street, London, W.I. z dnia 29 sierpnia 1961 - w zbiorach własnych.
108. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Stanisławy Drożdżeńskiej c. Józefa i Józefy z Langnerów. Oryginał w księdze urodzeń KM 7 z lat 1866-1871 AD we Włocławku, parafia Konin r. 1868, akt 22.
109. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Nikodema Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów. Oryginał w księdze urodzeń KM 7 z lat 1866-1871 AD we Włocławku, parafia Konin r. 1868, akt 217.
110. Lista Stanu Służby Maksymiliana Drożdżeńskiego - odpis we fragmentach w zbiorach własnych. Oryginał AP w Radomiu, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1222.
111. Kopia aktu małżeństwa Józefa Kaweckiego i Rozalii Szafrańskiej - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga zaślubionych 1760-1817.
112. Kopia aktu chrztu Floriana Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
113. Kopia aktu chrztu Marianny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
114. Kopia aktu chrztu Andrzeja Wojciecha Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
115. Kopia aktu urodzin i chrztu Petroneli Antoniny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
116. Kopia aktu urodzin i chrztu Piotra Pawła Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
117. Kopia aktu urodzin i chrztu Antoniny Joanny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
118. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
119. Kopia aktu urodzin i chrztu Julianny Katarzyny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
120. Kopia aktu urodzin i chrztu Joanny Magdaleny Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
121. Kopia aktu urodzin i chrztu Franciszki Kaweckiej c. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
122. Kopia aktu urodzin i chrztu Piotra Kaweckiego s. Józefa i Rozalii z Szafrańskich - w zbiorach własnych. Oryginał AD w Płocku, Księga urodzonych 1772-1817.
123. Kopia aktu urodzenia Anity Elżbiety Bandrowskiej, córki Jerzego i Elżbiety - w zbiorach własnych
124. Kopia we fragmencie Rocznika Wojskowego Królestwa Polskiego na rok 1830, str. 182 dot. Michała Karyory'ego podporucznika 3-ej Kompanii Batalionów Weteranów Czynnych.
125. Kopia Wykazu mieszkańców domu nr 222 w Radomiu z 21.X.1925 r. - rodziny Stefana Jana Karyory'ego - w zbiorach własnych. Oryginał - Akta miasta Radomia, AP w Radomiu. sygn. arch. 9821,9827.
126. Kopia Wykazu mieszkańców domu nr 222 w Radomiu - rodziny Jana Aleksandra Karyory'ego - w zbiorach własnych. Oryginał - Oryginał Akta miasta Radomia, AP w Radomiu. sygn. arch. 9821,9827.
127. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Nepomuceny Karyory c. Jana i Stefanii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych. Oryginał Księga Urodzeń Parafii Baćkowice, rok 1867, akt nr 39.
128. Kopia Wykazu mieszkańców domu nr 222 w Radomiu - rodziny Stefanii Karyory z d. Pstrokońskiej - w zbiorach własnych. Oryginał - Akta miasta Radomia, AP w Radomiu. sygn. arch. 9821,9827.
129. Kopia Wykazu mieszkańców domu nr 97 w Radomiu - rodziny Aleksandra Józefa Macieja Pstrokońskiego - w zbiorach własnych. Oryginał - Akta miasta Radomia, AP w Radomiu sygn. arch. 9821,9827.
130. Kopia Metryki urodzenia i chrztu Ireny Wieńczysławy Karyory c. Stefana i Marianny z Malczewskich z 7.VI.1932 r. - w zbiorach własnych. Oryginał - parafia w Białaczowie r. 1908.
131. Kopia Metryki chrztu Marianny Bolesławy Malczewskiej c. Jana i Teodory z Wrześniewskich z 17.I.1952 r.- w zbiorach własnych. Oryginał - parafia w Rzeczniowie r. 1884.
132. Kopia Wyciągu aktu małżeństwa Stefana Jana Karyory'ego i Marii Bolesławy Malczewskiej z 10.IV.1951 r.- w zbiorach własnych. Oryginał - USC w Kunowie nr 44/1904.
133. Kopia aktu zaślubin Jana Józefa Karyory'ego ze Stefanią Pstrokońską - w zbiorach własnych; oryginał - Księga Zaślubionych Parafii Skarżysko-Kościelne, rok 1866, akt nr 35 - AP w Kielcach.
134. Odpis we fragmentach Reskryptu Cara Mikołaja I-go z 20 lipca 1844 w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego....Maksymiliana Drożdżeńskiego.... w zbiorach własnych, oryginał - AP w Kielcach, RGR, Acta Specialia Kommissyi Województwa Krakowskiego t.s. Wójta Gminy Pieskowa Skała 1827-1866, sygn 727.
135. Robert Bielecki - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego t. II, wyd. I 1996, str. 253.
136. Kopia aktu urodzenia i chrztu Michaliny Hieronimy Muśnickiej c. Łukasza i Anny z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 26/1816, sygn. 721.
137. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Bolesława Szumińskiego s. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 14/1820, sygn. 721.
138. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ...[1816-1866], AA w Częstochowie, akt 16/1823, sygn. 721.
139. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Muśnickiego s. Łukasza i Anny z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ...[1816-1866], AA w Częstochowie, akt 20/1823, sygn. 721.
140. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Kalasantego Gutkowskiego s. Błażeja i Antoniny z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ....[1816-1866], AA w Częstochowie, akt 18/1824, sygn. 721.
141. Kopia aktu urodzenia i chrztu Joanny Florentyny Muśnickiej - w zbiorach własnych; oryginał - Liber baptisatorum ecclesiae Niedośpielinensis ...[1816-1866], AA w Częstochowie, akt 18/1825, sygn. 721.
142. Kopia aktu urodzenia i chrztu Julianny Marii Nepomuceny Anny Muśnickiej c. Jana i Doroty z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 13/1842, sygn. 721.
143. Kopia aktu zgonu Michaliny Muśnickiej c. Łukasza - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 17/1816, sygn. 721.
144. Kopia aktu zgonu Antoniego Muśnickiego s. Łukasza - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 40/1823, sygn. 721.
145. Kopia aktu zgonu Joanny Muśnickiej c. Łukasza - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 24/1826, sygn. 721.
146. Kopia aktu zgonu ks. Dionizego Drożdżeńskiego s. Jana - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 14/1827, sygn. 721.
147. Kopia aktu zgonu Antoniny Muśnickiej c. Łukasza - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 15/1834, sygn. 721.
148. Kopia aktu zgonu Łukasza Korwin Muśnickiego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 21/1840, sygn. 721.
149. Kopia aktu zgonu Leokadii Muśnickiej c. Jana i Doroty z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 3/1847, sygn. 721.
150. Kopia aktu zaślubin Mateusza Macieja Jasińskiego z Marianną Muśnicką - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 5/1839, sygn. 721.
151. Kopia aktu zaślubin Mateusza Jasińskiego z Honoratą Otocką - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 7/1849, sygn. 721.
152. Kopia aktu zaślubin Bonifacego Otockiego z Wincentyną Jasińską - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 4/1850, sygn. 721.
153. Kopia aktu urodzenia i chrztu Leokadii Marii Antoniny Muśnickiej c. Jana i Doroty z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 2/1845, sygn. 724.
154. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Henryka Ignacego Muśnickiego s. Jana i Doroty z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 4/1847, sygn. 724.
155. Kopia aktu urodzenia i chrztu Emilii Leokadii Kozłowskiej c. Michała i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 10/1847, sygn. 724.
156. Odpis aktu urodzenia i chrztu Melanii Eleonory Klamińskiej c. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 22/1849, sygn. 724.
157. Odpis aktu urodzenia i chrztu Alfonsa Aleksandra Alberta Klamińskiego s. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 20/1850, sygn. 724.
158. Odpis aktu urodzenia i chrztu Alicji Henryki Marii Klamińskiej c. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 13/1852, sygn. 724.
159. Odpis aktu urodzenia i chrztu Achillesa Eneasza Ryszarda Klamińskiego s. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 16/1853, sygn. 724.
160. Odpis aktu urodzenia i chrztu Aleksandry Agnieszki Marii Klamińskiej c. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 1/1855, sygn. 724.
161. Odpis aktu urodzenia i chrztu Aleksego Cezara Napoleona Alfonsa Klamińskiego s. Aleksego i Agnieszki z Rutkowskich - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 10/1856, sygn. 724.
162. Kopia aktu zgonu Alfonsa Aleksandra Alberta Klamińskiego s. Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 22/1850, sygn. 724.
163. Odpis aktu zgonu Alicji Henryki Marii Klamińskiej c. Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 21/1852, sygn. 724.
164. Kopia aktu zgonu Aleksego Klamińskiego s. Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 11/1857, sygn. 724.
165. Odpis aktu zgonu Agnieszki Klamińskiej żona Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 2/1859, sygn. 724.
166. Kopia aktu zgonu Honoraty Szumińskiej wdowy po Tadeuszu - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 15/1860, sygn. 724.
167. Odpis aktu zgonu Melanii Eleonory Klamińskiej c. Aleksego - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 21/1864, sygn. 724.
168. Kopia aktu zgonu Anny Muśnickiej wdowy po Łukaszu - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 1/1870, sygn. 724.
169. Kopia aktu zgonu Aleksego Klamińskiego s. Józefa - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 15/1871, sygn. 724.
170. Kopia aktu zgonu Wiktorii Kolańskiej wdowy po Grzegorzu - w zbiorach własnych; oryginał - Liber ecclesiae Niedośpielinensis ... [1816-1866], AA w Częstochowie, akt 61/1878, sygn. 724.
171. Kopia aktu urodzenia Marianny Musznickiej c. Łukasza i Anny z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Akta parafii Niedośpielin AA w Częstochowie, akt 12/1818, sygn. 2174.
172. Kopia aktu urodzenia Antoniego Musznickiego s. Łukasza i Anny z Drozdzińskich - w zbiorach własnych; oryginał - Akta parafii Niedośpielin AA w Częstochowie, akt 22/1823, sygn. 2181.
173. Kopia aktu zgonu Antoniego Musznickiego s. Łukasza i Anny z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Akta parafii Niedośpielin AA w Częstochowie, akt 43/1823, sygn. 2181.
174. Kopia aktu urodzin Marianny Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty i z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych; oryginał - Akta parafii Niedośpielin AA w Częstochowie, akt 16/1823, sygn. 2181.
175. Kopia aktu zgonu Marianny Świerczkowskiej c. Tomasza i Nepomuceny z Pstrokońskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 46 AP w Jędrzejowie.
176. Kopia aktu zgonu Nepomuceny Świerczkowskiej żony Tomasza - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 44 AP w Jędrzejowie.
177. Kopia aktu urodzin Ludwiki Marianny Świerczkowskiej c. Tomasza i Nepomuceny z Pstrokońskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 38 AP w Jędrzejowie.
178. Kopia aktu zaślubin Tomasza Świerczkowskiego z Nepomuceną Emilią Pstrokońską - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Dzierzgów, sygn. 30 AP w Jędrzejowie.
179. Odpis aktu chrztu Romualda Dionizego Juliana Drożdżeńskiego s. Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa, sygn. 68a AP w Kielcach.
180. Odpis aktu urodzin i chrztu Małgorzaty Stanisławy Langner c. Tomasza i Małgorzaty z Lipińskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Słupia Nowa, sygn. 68a AP w Kielcach.
181. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Rozalii Wandy Pstrokońskiej c. Aleksandra i Emmy z Ciechanowskich - w zbiorach własnych; oryginał - zespół akt st. cyw. parafii Skarżysko-Kościelna, sygn. 90 AP w Starachowicach.
182. Kopia skróconego odpisu aktu małżeństwa Piotra Krzysztofa Drożdżeńskiego z Moniką Kos - w zbiorach własnych.
183. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Maji Anny Drożdżeńskiej c. Piotra i Moniki z Kosów - w zbiorach własnych.
184. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Leny Anny Drożdżeńskiej c. Piotra i Moniki z Kosów - w zbiorach własnych.
185. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Aleksandry Weroniki Drożdżeńskiej c. Marcina i Marty z Biernackich wydanego przez USC Łódź-Górna 11. marca 2008 r.- w zbiorach własnych.
186. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Karoliny Magdaleny Drożdżeńskiej c. Wojciecha i Urszuli z Kowalczyków wydanego przez USC Łódź-Śródmieście 4.4.1984 r. - w zbiorach własnych.
187. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Marty Joanny Biernackiej c. Aleksandra i Wiesławy z Banaszków, wydanego przez USC Łódź-Bałuty 2. stycznia 1975 r.; kopia świadectwa chrztu Marty Joanny Biernackiej wydanego przez rzymskokatolicką parafię p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła 8 maja 2007 r. - w zbiorach własnych.
188. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia Urszuli Kowalczyk c. Stanisława i Marianny z Kubiaków, wydanego przez USC Łódź-Bałuty 27.10.1971 - w zbiorach własnych.
189. Kopia aktu małżeństwa Jana Gajewskiego i Marii Pstrokońskiej - w zbiorach własnych; oryginał AP w Kaliszu, akta małżeństw parafii św. Mikołaja z Kalisza, rok 1880.
190. Skrócony odpis aktu urodzin i chrztu Stanisława Kwiryna Pstrokońskiego s. Maksymiliana i Karoliny z Bogusławskich - w zbiorach własnych.
191. Kopia aktu urodzin i chrztu Franciszka Wojciechowskiego s. Aleksego i Karoliny z Schumanów - w zbiorach własnych.
192. Kopia aktu zgonu Karoliny Wojciechowskiej żony Aleksego - w zbiorach własnych.
193. Kopia aktu ślubu Wawrzyńca Gospodarczyka i Józefy Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
194. Kopia nekrologu Józefa Nikodema Drożdżeńskiego r. 1936 - w zbiorach własnych.
195. Kopia aktu ślubu Jana Nepomucena Musznickiego z Dorotą Konstancją Rutkowską - w zbiorach własnych.
196. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Drożdżeńskiej, c. Juliana i Stanisławy z Langnerów - w zbiorach własnych; oryginał w księdze urodzeń 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
197. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefy Drożdżeńskiej, c. Juliana i Stanisławy z Langnerów - w zbiorach własnych; oryginał w księdze urodzeń 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
198. Kopia aktu zgonu Józefy Drożdżeńskiej, c. Juliana - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zejść 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
199. Kopia aktu zgonu Marianny Drożdżeńskiej, c. Juliana - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zejść 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
200. Kopia aktu zgonu Stanisławy Małgorzaty Drożdżeńskiej, wdowy po Julianie - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zejść 1854-1858 parafii św. Aleksandra w Warszawie, AA Warszawa.
201. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Wojciechowskiego z Heleną Gajewską - w zbiorach własnych; oryginał w księdze małżeństw 1826-1831 parafii w Goryniu.
202. Herbarz polski. Uzupełnienie i sprostowanie do części I. Adam Boniecki, Warszawa 1901, str. 69-71 .
203. Uwierzytelniona przez USC w Żabiej Woli kopia aktu ślubu Michała Maleszewskiego z Marianną Biegańską - w zbiorach własnych.
204. Kopia aktu ślubu (Licence and Certyficate of Marriage) wydanego przez County of San Mateo, Redwood City, California Lance'a Dagana Parkera z Bandrowską Anitą - w zbiorach własnych.
205. Kopia aktu urodzenia Antoniny Józefy Marcjanny Muśnickiej c. Łukasza i Anny Drozdzińskiej - w zbiorach własnych; oryginał w księdze urodzeń parafii Lelów 1813-1825, rok 1821, akt 37 - AD Kielce.
206. Kopia aktu małżeństwa Krzysztofa Schumanna z Zofią Within - w zbiorach własnych; oryginał i dwie zapowiedzi w księdze małżeństw parafii Końskowola, rok 1823, akt 81.
207. Kopia aktu chrztu Anny Marianny Schumann c. Krzysztofa i Zofii Within - w zbiorach własnych; oryginał w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 parafii Końskowola, rok 1824, akt 19.
208. Kopia aktu zgonu Anny Marii Schumann c. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1824, akt 32.
209. Kopia aktu chrztu Andrzeja Schumanna s. Krzysztofa i Zofii Within - w zbiorach własnych; oryginał w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 parafii Końskowola, rok 1824, akt 214.
210. Kopia aktu zgonu Andrzeja Schumanna s. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1826, akt 40.
211. Kopia aktu urodzin i chrztu Anny Julianny Schumanna c. Krzysztofa i Zofii Within - w zbiorach własnych; oryginały w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 i w księdze urodzin parafii Końskowola, rok 1827, akt 17.
212. Kopia aktu chrztu Justyny Schumann c. Krzysztofa i Zofii Within - w zbiorach własnych; oryginał w Liber Metricis Baptisatorum 1822-1831 parafii Końskowola, rok 1831, akt 60.
213. Kopia aktu zgonu Jana Krzysztofa Schumanna s. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1830, akt 172.
214. Kopia aktu zgonu Justyny Schumanna c. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1832, akt 189.
215. Kopia akt zgonu Krzysztofa Schumanna s. Michała - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1838, akt 110.
216. Kopia aktu zgonu Michała Schumanna s. Krzysztofa - w zbiorach własnych; oryginał w księdze zgonów parafii Końskowola, rok 1840, akt 73.
217. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ignacego Kajetana Drożdżeńskiego s. Maksymiliana i Zofii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze urodzeń parafii Żarki 1826-1834, rok 1832, akt 78, AA w Częstochowie.
218. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zygmunta Felicjana Ławacza - w zbiorach własnych.
219. Kopia aktu urodzenia Wawrzyńca Gospodarczyka s. Tomasz i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1856, akt 44.
220. Kopia aktu urodzenia Kazimierza Gospodarczyka s. Tomasza i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1854, akt 12.
221. Kopia aktu urodzenia Karola Gospodarczyka s. Tomasza i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1852, akt 55.
222. Kopia aktu urodzenia Wiktorii Gospodarczyk s. Tomasza i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1850, akt 2.
223. Kopia aktu urodzenia Antoniego Idziego Gospodarczyka s. Tomasza i Antoniny z Bednarskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1846, akt 46.
224. Kopia aktu urodzenia Józefa Bednarskiego s. Jana i Barbary z Grabczyńskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1846, akt 78.
225. Kopia aktu urodzenia Szczepana Bednarskiego s. Jana i Barbary z Grabczyńskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1846, akt 78.
226. Kopia aktu urodzenia Józefa Bednarskiego s. Jana i Barbary z Grabczyńskich - w zbiorach własnych; oryginał w księdze chrztów parafii Wsola, rok 1849, akt 16.
227. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Gospodarczyka z Antoniną Bednarską - w zbiorach własnych; oryginał w księdze małżeństw parafii Wsola, rok 1845, akt 5.
228. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Gospodarczyka z Marianną Masłowską - w zbiorach własnych; oryginał w księdze małżeństw parafii Wsola, rok 1864, akt 15.
229. Kopia aktu małżeństwa Jana Strumiły z Teresą Szumińską - w zbiorach własnych; oryginał w księdze małżeństw parafii Niedośpielin 1858-1909, rok 1869, akt 5.
230. Nekrologi "Kuriara Warszawskiego" - Andrzej T. Tyszko
231. Teki Dworzaczka > Metrykalia
232. Teki Dworzaczka > Grodzkie i ziemskie
233. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Aleksandra Karyory'ego s. Jana i Stefanii z Pstrokońskich w zbiorach własnych - oryginał w parafii Mirzec.
234. Kopia aktu ślubu Lucjana Składzińsiego z Zofią Nepomuceną Karyory w zbiorach własnych - oryginał w parafii Mirzec
235. Kopia aktu urodzenia Tomasza Świerczkowskiego s. Antoniego i Mariany z Dobińskich w zbiorach własnych - oryginał w księdze urodzeń parafii Szczekociny w AD w Kielcach, rok 1815, nr 35
236. Odpis aktu małżeństwa Henryka Edwarda Leütemanna z Teklą Konstancją Dionizją Pstrokońską w zbiorach własnych.
237. Teki Dworzaczka > Zapiski Trybunału Piotrkowskiego
238. Teki Dworzaczka > Monografie
239. Kopia zawiadomienia o zgonie (klepsydra) Janiny Karjory w zbiorach własnych.
240. Kopia aktu urodzin i chrztu Walerii Karoliny Wojciechowskiej c. Daniela i Karoliny z Schumannów w zbiorach własnych.
241. Kopia aktu zgonu Władysława Gospodarczyka s. Wawrzyńca w zbiorach własnych.
242. Kopia aktu zgonu Marii Janiny Józefy Gospodarczyk c. Wawrzyńca w zbiorach własnych.
243. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Augustyny Gospodarczyk c. Wawrzyńca i Józefy z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
244. Kopia aktu małżeństwa Adama Chmielewskiego z Walerią Karoliną Wojciechowską w zbiorach własnych.
245. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Emilii Wandy Chmielewskiej c. Adama i Walerii z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
246. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Kostki Filipa Gospodarczyka s. Wawrzyńca i Józefy z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
247. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ireny Jadwigi Gospodarczyk c. Wawrzyńca i Józefy z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
248. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Gospodarczyk c. Wawrzyńca i Józefy z Wojciechowskich w zbiorach własnych.
249. Kopia aktu zgonu Marii Gospodarczyk c. Wawrzyńca w zbiorach własnych.
250. Kopia aktu zgonu Józefy Zofii Gospodarczyk żony Wawrzyńca w zbiorach własnych.
251. Kopia aktu urodzenia i chrztu Doroty Kontancji Rutkowskiej c. Jacka i Florentyny z Zalewskich - w zbiorach własnych.
252. Kopia aktu zgonu Florentyny Anieli Rutkowskiej żony Jacka - w zbiorach własnych.
253. Kopia aktu urodzin i chrztu Łucji Wiktorii Rutkowskiej c. Jacka i Florentyny z Zalewskich - w zbiorach własnych.
254. Kopia aktu urodzin i chrztu Karola Leonarda Hiacynta Rutkowskiego s. Jacka i Florentyny z Zalewskich - w zbiorach własnych.
255. Kopia aktu ślubu Józefa Koprowskiego z Izabelą Gełt - w zbiorach własnych.
256. Kopia aktu zgonu Józefa Koprowskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
257. Kopia aktu urodzin i chrztu Marcelli Koprowskiej c. Józefa i Izabeli z Gełdtów - w zbiorach własnych.
258. Kopia aktu urodzin i chrztu Izabelli Koprowskiej c. Józefa i Izabeli z Gełdtów - w zbiorach własnych.
259. Odpis kopii aktu urodzin i chrztu Franciszka Borgiasza Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów sporządzony przez proboszcza parafii łęczyckiej 24.V.1933 r. - w zbiorach własnych.
260. Kopia aktu urodzin i chrztu Aleksandra Ferdynanda Drożdżeńskiego s. Franciszka i Janiny z Waygandów - w zbiorach własnych.
261. Kopia aktu zgonu Aleksandra Ferdynanda Drożdżeńskiego s. Franciszka - w zbiorach własnych.
262. Kopia aktu urodzin i chrztu Augusty Heleny Zofii Drożdżeńskiej c. Józefa i Józefy z Langnerów - w zbiorach własnych.
263. Kopia aktu urodzin i chrztu Władysława Kornellego Drożdżeńskiego s. Władysława i Pelagii z Lipińskich - w zbiorach własnych.
264. Kopia aktu urodzin i chrztu Kazimiery Ludwiki Drożdżeńskiej c. Józefa i Józefy z Langnerów - w zbiorach własnych.
265. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Karoliny Drożdżeńskiej c. Józefa i Józefy z Langnerów - w zbiorach własnych.
266. Kopia zgłoszenia do aktu zgonu Czesławy Chmielnickiej - w zbiorach własnych.
267. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Koprowskiego syna Antoniego - w zbiorach własnych.
268. Kopia aktu urodzin i chrztu Ignacego Jakuba Świerczkowskiego syna Tomasza i Nepomuceny z Pstrokońskich - w zbiorach własnych.
269. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Franciszka Pstrokońskiego syna Ignacego i Franciszki z Kaduków - w zbiorach własnych.
270. Kopia aktu chrztu Marianny Pstrokońskiej córki Ignacego i Franciszki z Kaduków - w zbiorach własnych.
271. Kopia aktu chrztu Walentego Konstantego Józefa Świerczkowskiego s. Antoniego i Marianny - w zbiorach własnych.
272. Kopia aktu chrztu Nepomuceny Emilii Józefy Pstrokońskiej c. Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich w zbiorach własnych.
273. Kopia aktu chrztu Edwarda Błażeja Macieja Pstrokońskiego s. Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych, oryginał - Księga ochrzczonych parafii Irządze w AD w Kielcach, lata 1822-1846.
274. Kopia aktu chrztu Aleksandra Józefa Macieja Pstrokońskiego s. Józefa i Rozalii z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych.
275. Kopia aktu urodzin Józefa Drożdżeńskiego syna Mariana i Julii z Krawickich - w zbiorach własnych.
276. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Błażeja Józefa Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów - w zbiorach własnych.
277. Kopia aktu urodzenia i chrztu Maksymiliana Józefa Kazimierza Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów - w zbiorach własnych.
278. Kopia aktu małżeństwa Mariana Drożdżeńskiego z Julią Krawicką - w zbiorach własnych.
279. Kopia aktu małżeństwa Józefa Drożdżeńskiego z Józefą Langner - w zbiorach własnych.
280. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Budkiewicza z Kazimierą Drożdżeńską - w zbiorach własnych.
281. Kopia aktu zgonu Adama Drożdżeńskiego s. Józefa - w zbiorach własnych.
282. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Marii Drożdżeńskiej s. Mariana i Julii z Krawickich - w zbiorach własnych.
283. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Mariana Drożdżeńskiego s. Józefa i Józefy z Langnerów - w zbiorach własnych.
284. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Cezaryny Tekli Drożdżeńskiej c. Władysława i Pelagii z Lipińskich - w zbiorach własnych.
285. Kopia aktu zgonu Doroty Drożdżaczki wdowy po Macieju - w zbiorach własnych.
286. Kopia aktu zgonu Reginy Drożdżak żony Alberta - w zbiorach własnych.
287. Kopia aktu chrztu Adama Drożdżaczyka s. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
288. Kopia aktu chrztu Agnieszki Drożdżak c. Kazimierza i Anny - w zbiorach własnych.
289. Kopia aktu chrztu Jakuba Drożdżaczyka s. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
290. Kopia aktu ślubu Jakuba Drożdżaczyka z Jadwigą Kłyszczaną - w zbiorach własnych.
291. Kopia aktu zgonu Jakuba Drożdżaczyka męża Jadwigi - w zbiorach własnych.
292. Kopia aktu chrztu Jana Drożdżaczyka s. Jakuba i Jadwigi Kłysz - w zbiorach własnych.
293. Kopia aktu chrztu Macieja Drożdżaczyka s. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
294. Kopia aktu chrztu Wawrzyńca Drożdżaczyka s. Kazimierza i Katarzyny - w zbiorach własnych.
295. Kopia aktu zgonu Agnieszki Drożdżak c. Macieja - w zbiorach własnych.
296. Kopia aktu chrztu Alberta Drożdżaka s. Alberta i Agnieszki - w zbiorach własnych.
297. Kopia aktu chrztu Anny Drożdżak c. Kazimierza i Anny - w zbiorach własnych.
298. Kopia aktu chrztu Anny Drożdżak c. Alberta i Reginy - w zbiorach własnych.
299. Kopia aktu chrztu Antoniego Drożdżaka s. Kazimierza i Anny - w zbiorach własnych.
300. Kopia aktu chrztu Apolonii Drożdżak c. Alberta i Reginy - w zbiorach własnych.
301. Kopia aktu chrztu Franciszka Drożdżaka s. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
302. Kopia aktu chrztu Józefa Drożdżaka s. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
303. Kopia aktu chrztu Justyny Drożdżak c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
304. Kopia aktu chrztu Kazimierza Drożdżaka s. Alberta i Agnieszki - w zbiorach własnych.
305. Kopia aktu chrztu Wawrzyńca Drożdżaka s. Kazimierza i Anny - w zbiorach własnych.
306. Kopia aktu chrztu Macieja Drożdżaka s. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
307. Kopia aktu chrztu Marcina Drożdżaka s. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
308. Kopia aktu chrztu Reginy Drożdżak c. Kazimierza i Anny (1695) - w zbiorach własnych.
309. Kopia aktu urodzin i chrztu Reginy Drożdżak c. Kazimierza i Anny (1698) - w zbiorach własnych.
310. Kopia aktu zgonu Teresy Drożdżak c. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
311. Kopia aktu urodzin i chrztu Walentego Drożdżaka s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
312. Kopia aktu chrztu Zofii Drożdżak c. Kazimierza i Anny - w zbiorach własnych.
313. Kopia aktu chrztu Agnieszki Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
314. Kopia aktu chrztu Anny Marty Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
315. Kopia aktu i urodzenia i chrztu Antoniny Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
316. Kopia aktu chrztu Franciszki Drożdżyńskiej c. Jana i Katarzyny z Kłyszków - w zbiorach własnych.
317. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Julianny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
318. Kopia aktu zgonu Heleny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
319. Kopia aktu chrztu Honoraty Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
320. Kopia aktu chrztu Jadwigi Teresy Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
321. Kopia aktu urodzin i chrztu Katarzyny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
322. Kopia aktu chrztu Magdaleny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
323. Kopia aktu chrztu Marianny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
324. Kopia aktu chrztu Matyldy Wiktorii Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
325. Kopia aktu chrztu Rozalii Marianny Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
326. Kopia aktu chrztu Teresy Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
327. Kopia aktu zgonu Teresy Drożdżyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
328. Kopia aktu chrztu Wiktorii Matyldy Franciszki Drożdżyńskiej c. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
329. Kopia aktu zgonu Zofii Magdaleny Drożdżyńskiej c. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
330. Kopia aktu zgonu Zofii Drożdżyńskiej c. Jana - w zbiorach własnych.
331. Kopia aktu urodzin i chrztu Antoniego Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
332. Kopia aktu chrztu Franciszka Drożdżyńskiego s. Jana i Katarzyny z Kłyszków - w zbiorach własnych.
333. Kopia aktu chrztu Gracjana Tomasza Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
334. Kopia aktu chrztu Hieronima Emiliana Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
335. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Nepomucena Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
336. Kopia aktu chrztu Józefa Kalasantego Bonawentury Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
337. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Sebastiana Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
338. Kopia aktu zgonu Józefa Drożdżyńskiego s. Macieja - w zbiorach własnych.
339. Kopia aktu chrztu Maksymiliana Edwarda Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
340. Kopia aktu urodzenia i chrztu Michała Franciszka Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
341. Kopia aktu chrztu Mikołaja Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
342. Kopia aktu urodzin i chrztu Tomasza Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
343. Kopia aktu zgonu Tomasza Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
344. Kopia aktu chrztu Wawrzyńca Drożdżyńskiego s. Jana i Katarzyny z Kłyszków - w zbiorach własnych.
345. Kopia aktu chrztu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
346. Kopia aktu chrztu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Jana i Zofii z Ofierzyńskich - w zbiorach własnych.
347. Kopia aktu chrztu Grzegorza Kolańskiego s. Macieja i Apolonii z Rydzewskich - w zbiorach własnych.
348. Kopia aktu ślubu Grzegorza Kolańskiego z Wiktorią Drozdżyńską - w zbiorach własnych.
349. Kopia aktu ślubu Tadeusza Szumińskiego z Honoratą Drożdżyńską - w zbiorach własnych.
350. Kopia aktu zgonu Jana Drożdżyńskiego v. Kłyszka wdowca po Katarzynie - w zbiorach własnych.
351. Kopia aktu chrztu Agnieszki Drożdżak c. Macieja i Doroty z Grzegorczyków - w zbiorach własnych.
352. Kopia aktu zgonu Marcina Drożdżaka s. Macieja - w zbiorach własnych.
353. Kopia aktu zgonu Dominika Drożdżyńskiego s. Jana - w zbiorach własnych.
354. Kopia aktu chrztu Dominika Drożdżyńskiego s. Jana i Katarzyny z Kłyszków - w zbiorach własnych.
355. Kopia aktu urodzenia Wojciecha Drożyńskiego s. Józefa i Katarzyny - w zbiorach własnych.
356. Kopia aktu urodzenia i chrztu Remigiusza Ludwika Drożeńskiego s. Józefa i Marianny z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
357. Kopia aktu chrztu Felicji Małgorzaty Drożyńskiej c. Józefa i Marianny z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
358. Kopia aktu chrztu Alberta (Wojciecha) Drożdżyńskiego s. Jakuba i Jadwigi z Kłyszów - w zbiorach własnych.
359. Kopia aktu chrztu Kazimierza Drożdżyńskiego s. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
360. Kopia aktu chrztu Zofii Drożdżyńskiej c. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
361. Kopia aktu chrztu Bartłomieja Drożdżyńskiego s. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
362. Kopia aktu chrztu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
363. Kopia aktu chrztu Franciszka Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
364. Kopia aktu chrztu Katarzyny Drożdżyńskiej c. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
365. Kopia aktu chrztu Heleny Drożdżyńskiej. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
366. Kopia aktu chrztu Szymona Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
367. Kopia aktu chrztu Franciszka Salezego Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
368. Kopia aktu chrztu Franciszka Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
369. Kopia aktu chrztu Salomei Drożdżyńskiej c. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
370. Kopia aktu zgonu Kazimierza Drożdżyńskiego s. Wojciecha i Rozalii z Gorweckich - w zbiorach własnych.
371. Kopia aktu zgonu Ludwika Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca i Joanny z Kolańskich - w zbiorach własnych.
372. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwiki Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich. - w zbiorach własnych.
373. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich. - w zbiorach własnych.
374. Kopia aktu zgonu Reginy Drożdżyńskiej z d. Ryczkowskiej. - w zbiorach własnych.
375. Kopia aktu urodzenia i chrztu Macieja Drożdżyńskiego syna Franciszka i Reginy z Ryczkowskich. - w zbiorach własnych.
376. Kopia aktu urodzenia i chrztu Nepomuceny Szumińskiej córki Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich. - w zbiorach własnych.
377. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
378. Kopia aktu urodzenia i chrztu Amalii Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych.
379. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teresy Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych.
380. Kopia aktu urodzenia i chrztu Florentyny Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
381. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Szumińskiego s. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
382. Kopia aktu urodzenia i chrztu Cecylii Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
383. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
384. Kopia aktu zgonu Joanny Drożdżyńskiej z d. Kolańskiej - w zbiorach własnych.
385. Kopia aktu zgonu Łukasza Molińskiego s. Walentego i Franciszki z Kwaśniewskich - w zbiorach własnych.
386. Kopia aktu zgonu Wawrzyńca Drożdżyńskiego s. Jana i Katarzyny z Kłyszów - w zbiorach własnych.
387. Kopia aktu zgonu Ludwiki Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
388. Kopia aktu zgonu Rozalii Drożdżyńskiej c. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
389. Kopia aktu zgonu Macieja Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
390. Kopia aktu zgonu Jana Drożdżyńskiego męża Zofii - w zbiorach własnych.
391. Kopia aktu zgonu Nepomuceny Szumińskiej c. Tadeusza i Honoraty z Drożdżyńskich - w zbiorach własnych.
392. Kopia aktu zgonu Zofii Drożdżyńskiej z d. Ofierzyńskiej - w zbiorach własnych.
393. Kopia aktu zgonu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy z Ryczkowskich - w zbiorach własnych.
394. Kopia aktu zgonu Jadwigi Drożdżyńskiej z d. Kłysz - w zbiorach własnych.
395. Kopia aktu zgonu Macieja Drożdżaka s. Kazimierza - w zbiorach własnych.
396. Kopia aktu zgonu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Jakuba - w zbiorach własnych.
397. Kopia aktu zgonu Justyny Drożdżyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
398. Kopia aktu zgonu Agnieszki Drożdżyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
399. Kopia aktu zgonu Katarzyny Drożdżyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
400. Kopia aktu chrztu Zofii Kłysz c. Jana i Katarzyny - w zbiorach własnych.
401. Kopia aktu urodzenia, chrztu i zgonu dziecka płci żeńskiej bez imienia, córki Jana i Zofii z Ofierzyńskich- w zbiorach własnych.
402. Kopia aktu zgonu Szymona Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca- w zbiorach własnych.
403. Kopia aktu zgonu Franciszka Drożdżyńskiego s. Wawrzyńca- w zbiorach własnych.
404. Kopia aktu ślubu Franciszka Drożdżyńskiego z Reginą Ryczkowską- w zbiorach własnych.
405. Kopia aktu ślubu Łukasza Molińskiego z Salomeą Drożdżyńską- w zbiorach własnych.
406. Kopia aktu ślubu Wojciecha Drożdżyńskiego z Agnieszką Sikorską- w zbiorach własnych.
407. Kopia aktu śmierci Jadwigi Drożdżyńskiej c. Jana - w zbiorach własnych.
408. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszka Bandrowskiego, syna Józefa i Petroneli z Źółkiewskich - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
409. Kopia aktu zgonu Felicji Drożyńskiej c. Józefa - w zbiorach własnych.
410. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Bandrowskiej, córki Ignacego i Marii z Zamłyńskich - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
411. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wiktorii Marianny Drożyńskiej c. Józefa i Marianny - w zbiorach własnych.
412. Kopia aktu chrztu Doroty Drożyńskiej c. Józefa i Marianny z Hibnerów - w zbiorach własnych.
413. Kopia aktu zgonu Jana Drożdżyńskiego s. Franciszka i Reginy - w zbiorach własnych.
414. Kopia aktu urodzin i chrztu Wojciecha Bandrowskiego - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
415. Kopia paszportu Marii Aleksandry Barańskiej z d. Zielińskiej 2v. Bilińskiej - w zbiorach własnych.
416. Kopia aktu zgonu Wojciecha Pstrokońskiego syna Jana Stanisława. - w zbiorach własnych.
417. Kopia aktu chrztu Konstancji Salomei Pstrokońskiej córki Wojciecha i Marianny. - w zbiorach własnych.
418. Kopia aktu chrztu Józefa Antoniego Pstrokońskiego syna Wojciecha i Marianny. - w zbiorach własnych.
419. Kopia aktu chrztu Justyny Katarzyny Pstrokońskiej córki Wojciecha i Marianny. - w zbiorach własnych.
420. Kopia aktu urodzenia Maksymiliana Ignacego Pstrokońskiego syna Józefa i Forentyny Łączkowskiej. - w zbiorach własnych.
421. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Majorowicza z Petronelą Pstrokońską . - w zbiorach własnych.
422. Kopia aktu śmierci Antoniego Bandrowskiego, męża Brygidy - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
423. Kopia aktu małżeństwa Piotra Bandrowskiego z Rozalią Jerzykowską - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
424. Kopia aktu urodzin Ludwika Ihnatowskiego, syna Leona i Rozalii z Wolskich - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
425. Kopia aktu małżeństwa Ignacego Bandrowskiego z Marią Zamłyńską - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
426. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Bandrowskiego z Apolonią Dąbrowską - w zbiorach własnych. Akt pochodzi ze zbiorów Aleksandra Ilińskiego z Soczi.
427. Kopia aktu chrztu Juliusza Pstrokońskiego syna Wojciecha i Anny - w zbiorach własnych.
428. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Macieja Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
429. Kopia aktu małżeństwa Erazma Pstrokońskiego z Wiktorią Piątkowską - w zbiorach własnych.
430. Kopia aktu urodzenia Ludwiki Ksawery Aleksandry Katarzyny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
431. Kopia aktu małżeństwa Józefa Kuczkowskiego z Franciszką Dworzańską - w zbiorach własnych.
432. Kopia aktu urodzin i chrztu Franciszki Agnieszki Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
433. Kopia aktu urodzin i chrztu Wacławy Michaliny Drożdżeńskiej - w zbiorach własnych.
434. Kopia aktu zgonu Zofii Drożdżeńskiej - w zbiorach własnych.
435. Kopia aktu zgonu Józefa Mariana Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
436. Kopia aktu małżeństwa Erazma Wencla z Augustą Heleną Drożdżeńską - w zbiorach własnych.
437. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Stanisława Wencla - w zbiorach własnych.
438. Kopia aktu zgonu Zofii Budkiewicz - w zbiorach własnych.
439. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Kazimierza Budkiewicza z Pelagią Jasińską - w zbiorach własnych.
440. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edwarda Władysława Leütemanna - w zbiorach własnych.
441. Kopia aktu urodzenia i chrztu Henryka Józefa Leütemanna - w zbiorach własnych.
442. Kopia aktu zgonu Aleksandra Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
443. Kopia aktu małżeństwa Józefa Pstrokońskiego z Janiną Heleną Jadwigą Przewoską - w zbiorach własnych.
444. Kopia aktu zgonu Michała Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
445. Ogłoszenie prasowe o śmierci Andrzeja Witolda Wojciechowskiego - w zbiorach własnych.
446. Ogłoszenie prasowe o śmierci Hanki Dyszkiewicz - w zbiorach własnych.
447. Kopia aktu ślubu Macieja Aleksandra Pstrokońskiego z Katarzyną Jackowską - w zbiorach własnych.
448. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wojciecha Pstrokońskiego syna Erazma - w zbiorach własnych.
449. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Edwarda Krawickiego - w zbiorach własnych.
450. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Jana Krawickiego - w zbiorach własnych.
451. Kopia aktu zgonu Jana Krawickiego - w zbiorach własnych.
452. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bogdana Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
453. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
454. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandra Jerzego Budkiewicza - w zbiorach własnych.
455. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Józefy Budkiewicz - w zbiorach własnych.
456. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Budkiewicza - w zbiorach własnych.
457. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Natalii Budkiewicz - w zbiorach własnych.
458. Kopia aktu małżeństwa Jakuba Grzybowskiego z Anastazją Wojciechowską - w zbiorach własnych.
459. Kopia aktu zgonu Wacława Stanisława Wencla - w zbiorach własnych.
460. Wypis z aktu urodzin i chrztu Henryka Jerzego, Zofii Emilii i Władysława Ludwika Bandrowskich - w zbiorach własnych.
461. Kopia aktu urodzin i chrztu Janiny Woyciechowskiej - w zbiorach własnych.
462. Kopia aktu zgonu Małgorzaty Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
463. Kopia aktu urodzin i chrztu Tadeusza Romana Wojciechowskiego - w zbiorach własnych.
464. Kopia aktu zgonu Hanny Krystyny Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
465. Kopia aktu zgonu Janiny Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
466. Kopia aktu zgonu Wiktora Antoniego Wojciechowskiego - w zbiorach własnych.
467. Kopia aktu zgonu Julii Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
468. Kopia aktu małżeństwa Ergüna Buluta z Joanną Drożdżeńską - w zbiorach własnych.
469. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Adama Langnera z Małgorzatą Dorotą Lipińską - w zbiorach własnych.
470. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Mariana Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
471. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wojciecha Władysława Ignacego Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
472. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Pstrokońskiego z Anielą Czarnecką - w zbiorach własnych.
473. Kopia aktu małżeństwa Józefa Pstrokońskiego z Florentyną Łączkowską - w zbiorach własnych.
474. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefy Rozali Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
475. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Pstrokońskiego syna Franciszka i Anieli - w zbiorach własnych.
476. Kopia aktu urodzin i chrztu Aleksandra Adama Michała Pstrokońskiego syna Aleksandra i Emmy z Ciechanowskich - w zbiorach własnych.
477. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Dezyderiusza Pstrokońskiego z Joanną Jelnicką - w zbiorach własnych.
478. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Piotra Perzanowskiego z Marią Budkiewicz - w zbiorach własnych.
479. Kopia aktu urodzenia i chrztu Róży Zofii Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
480. Kopia aktu zgonu Ludmiły Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
481. Kopia aktu zgonu Piotra Langnera - w zbiorach własnych.
482. Kopia aktu zgonu Franciszka Langnera - w zbiorach własnych.
483. Kopia aktu zgonu Adama Langnera - w zbiorach własnych.
484. Kopia aktu zgonu Jana Langnera - w zbiorach własnych.
485. Kopia aktu zgonu Katarzyny Langner - w zbiorach własnych.
486. Kopia aktu zgonu Matyldy Langner - w zbiorach własnych.
487. Kopia aktu zgonu Tekli Langner - w zbiorach własnych.
488. Kopia aktu zgonu Tomasza Langnera syna Tomasza i Małgorzaty - w zbiorach własnych.
489. Kopia aktu zgonu Tomasza Langnera syna Tomasza i Tekli - w zbiorach własnych.
490. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Langnera z Teklą Trzaską - w zbiorach własnych.
491. Kopia aktu zgonu Małgorzaty Langner - w zbiorach własnych.
492. Kopia aktu małżeństwa Bonawentury Langnera z Marianną Katarzyną Pomorską - w zbiorach własnych.
493. Kopia aktu urodzin i chrztu Anieli Marii Muśnickiej - w zbiorach własnych.
494. Kopia aktu urodzin i chrztu Tekli Zofii Muśnickiej - w zbiorach własnych.
495. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Cykowskiego z Zofią Marią Muśnicką - w zbiorach własnych.
496. Kopia aktu małżeństwa Kazimierza Cykowskiego z Marią Weiss - w zbiorach własnych.
497. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Składzińskiego z Zofią Nepomuceną Karyory - w zbiorach własnych.
498. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Jerzego Ławacza - w zbiorach własnych.
499. Kopia aktu małżeństwa Józefa Chmurskiego z Zofią Składzińską - w zbiorach własnych.
500. Kopia aktu zgonu Janiny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
501. Kopia aktu urodzin i chrztu Janiny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
502. Kopia aktu urodzin i chrztu Franciszki Marianny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
503. Kopia aktu zgonu Franciszki Składzińskiej - w zbiorach własnych.
504. Kopia aktu urodzin i chrztu Julianny Heleny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
505. Kopia aktu zgonu Julii Heleny Kamińskiej z d. Składzińskiej - w zbiorach własnych.
506. Kopia aktu urodzin i chrztu Klementyny Józefy Składzińskiej - w zbiorach własnych.
507. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Anieli Składzińskiej - w zbiorach własnych.
508. Kopia aktu zgonu Marianny Anieli Składzińskiej - w zbiorach własnych.
509. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
510. Kopia aktu zgonu Marianny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
511. Kopia aktu urodzin i chrztu Teodozji Składzińskiej - w zbiorach własnych.
512. Kopia aktu zgonu Teodozji Składzińskiej - w zbiorach własnych.
513. Kopia aktu urodzin i chrztu Teofili Heleny Składzińskiej - w zbiorach własnych.
514. Kopia aktu zgonu Wiktorii Składzińskiej - w zbiorach własnych.
515. Kopia aktu urodzin i chrztu Zofii Składzińskiej - w zbiorach własnych.
516. Kopia aktu małżeństwa Piotra Ławacza z Heleną Składzińską - w zbiorach własnych.
517. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Nepomucena Składzińskiego - w zbiorach własnych.
518. Kopia aktu zgonu Jana Nepomucena Składzińskiego - w zbiorach własnych.
519. Kopia aktu urodzin i chrztu Jerzego Lucjana Składzińskiego - w zbiorach własnych.
520. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Antoniego Franciszka Składzińskiego - w zbiorach własnych.
521. Kopia aktu zgonu Józefa Franciszka Składzińskiego - w zbiorach własnych.
522. Kopia aktu urodzin i chrztu Juliana Składzińskiego - w zbiorach własnych.
523. Kopia aktu urodzin i chrztu Karola Teodora Składzińskiego - w zbiorach własnych.
524. Kopia aktu zgonu Karola Składzińskiego - w zbiorach własnych.
525. Kopia aktu urodzin i chrztu Lucjana Adama Składzińskiego - w zbiorach własnych.
526. Kopia aktu urodzin i chrztu Lucjana Składzińskiego - w zbiorach własnych.
527. Kopia aktu małżeństwa Józefa Nikodema Drożdżyńskiego z Marianną Augustą Czyniowską - w zbiorach własnych.
528. Kopia aktu małżeństwa Jana Piotrowskiego z Marianną Łączkowską - w zbiorach własnych.
529. Kopia aktu małżeństwa Hilarego Prackiego z Justyną Łączkowską - w zbiorach własnych.
530. Kopia aktu urodzin i chrztu Stefana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
531. Kopia aktu zgonu Petroneli Majorowicz - w zbiorach własnych.
532. Kopia aktu zgonu Józefa Pstrokońskiego syna Józefa i Florentyny - w zbiorach własnych.
533. Kopia aktu zgonu Józefa Pstrokońskiego syna Ksawerego Franciszka i Franciszki - w zbiorach własnych.
534. Kopia aktu zgonu Józefa Pstrokońskiego syna Macieja i Józefy - w zbiorach własnych.
535. Kopia aktu zgonu Wojciecha Pstrokońskiego syna Józefa i Florentyny - w zbiorach własnych.
536. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Pstrokońskiego z Bogusławą Pstrokońską - w zbiorach własnych.
537. Kopia aktu małżeństwa Ignacego Pstrokońskiego z Zuzanną Scholastyką Pełczyńską - w zbiorach własnych.
538. Kopia aktu urodzin i chrztu Marcellego Waleriana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
539. Kopia aktu małżeństwa Maksymiliana Franciszka Pstrokońskiego z Karoliną Bogusławską - w zbiorach własnych.
540. Kopia aktu małżeństwa Ludwika Filipowicza z Julią Składzińską - w zbiorach własnych.
541. Kopia aktu małżeństwa Michała Firkowskiego z Klementyną Składzińską - w zbiorach własnych.
542. Kopia aktu zgonu Jana Firkowskiego - w zbiorach własnych.
543. Kopia aktu urodzin i chrztu Bolesława Firkowskiego - w zbiorach własnych.
544. Kopia aktu zgonu Aleksandry Firkowskiej - w zbiorach własnych.
545. Kopia aktu zgonu Marianny Firkowskiej - w zbiorach własnych.
546. Kopia aktu zgonu Jana Firkowskiego - w zbiorach własnych.
547. Kopia aktu zgonu Jana Składzińskiego - w zbiorach własnych.
548. Kopia aktu urodzin i chrztu Antoniego Michała Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
549. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Łukasza Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
550. Kopia aktu urodzin i chrztu Leona Jana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
551. Kopia aktu urodzin i chrztu Adama Józefa Macieja Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
552. Kopia aktu zgonu Józefa Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
553. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Tymoteusza Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
554. Kopia aktu chrztu Józefa Benedykta Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
555. Kopia aktu chrztu Katarzyny Zofii Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
556. Kopia aktu zgonu Józefa Kobierzyckiego - w zbiorach własnych.
557. Kopia aktu zgonu Teodora Otto Trąmpczyńskiego - w zbiorach własnych.
558. Kopia aktu małżeństwa Józefa Stanisława Kostki Bogumiła Borzęckiego z Honoratą Ignacją Pstrokońską - w zbiorach własnych.
559. Kopia aktu małżeństwa Władysława Ziemowita Jastrzębskiego z Józefą Rozalią Pstrokońską - w zbiorach własnych.
560. Kopia aktu małżeństwa Jana Nepomucena Johra z Antoniną Ptaczkowską - w zbiorach własnych.
561. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Ligockiego z Marianną Teofilą Rozalią Pstrokońską - w zbiorach własnych.
562. Kopia aktu małżeństwa Adama Pstrokońskiego z Walerią Ciechanowską - w zbiorach własnych.
563. Kopia aktu małżeństwa Aleksandra Pstrokońskiego z Emmą Ciechanowską - w zbiorach własnych.
564. Kopia aktu zgonu Wandy Felicji Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
565. Kopia aktu małżeństwa Marcina Ciechanowskiego z Julianną Krystyną Petronelą Bartel - w zbiorach własnych.
566. Kopia aktu małżeństwa Marcina Ciechanowskiego z Agnieszką Chlebowską - w zbiorach własnych.
567. Kopia aktu małżeństwa Marcina Ciechanowskiego z Franciszką Anastazją Teofilą Krzeczkowską - w zbiorach własnych.
568. Kopia aktu rozwodu Marcina Ciechanowskiego z Franciszką Anastazją Teofilą Krzeczkowską - w zbiorach własnych.
569. Kopia aktu urodzin i chrztu Bolesława Budkiewicza - w zbiorach własnych.
570. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Budkiewicza z Bronisławą Zielińską - w zbiorach własnych.
571. Kopia aktu zgonu Bronisławy Budkiewicz - w zbiorach własnych.
572. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Nikodema Józefa Borzęckiego - w zbiorach własnych.
573. Kopia aktu zgonu Marcelego Święcickiego - w zbiorach własnych.
574. Kopia aktu chrztu Stanisława Sąpolińskiego - w zbiorach własnych.
575. Kopia aktu chrztu Macieja Pstrokońskiego syna Jakuba i Jadwigi - w zbiorach własnych.
576. Kopia aktu chrztu Heleny Magdaleny Krystyny Otwinowskiej - w zbiorach własnych.
577. Kopia aktu chrztu Marcina Andrzeja Wężyka - w zbiorach własnych.
578. Kopia aktu chrztu Gertrudy Franciszki Święcickiej - w zbiorach własnych.
579. Kopia aktu chrztu Botwiny Agnieszki Święcickiej - w zbiorach własnych.
580. Kopia aktu chrztu n. im. Święcickiej - w zbiorach własnych.
581. Kopia aktu chrztu Maksymiliana Mikołaja Święcickiego - w zbiorach własnych.
582. Kopia aktu chrztu Antoniego Pawła Sebastiana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
583. Kopia aktu zgonu Kazimierza Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
584. Kopia aktu chrztu Antoniny Justyny Święcickiej - w zbiorach własnych.
585. Kopia aktu chrztu Elżbiety Nieniewskiej - w zbiorach własnych.
586. Kopia aktu małżeństwa Walentego Nieniewskiego z Anną Wolicką - w zbiorach własnych.
587. Kopia aktu zgonu Franciszka Pstrokońskiego syna Feliksa i Rozalii - w zbiorach własnych.
588. Kopia aktu chrztu Anny Olszowskiej - w zbiorach własnych.
589. Kopia aktu chrztu Zygmunta Olszowskiego - w zbiorach własnych.
590. Kopia aktu chrztu Stanisława Olszowskiego - w zbiorach własnych.
591. Kopia aktu chrztu Aleksandra Olszowskiego - w zbiorach własnych.
592. Kopia aktu małżeństwa Gabriela Trzcińskiego z Zofią Olszowską - w zbiorach własnych.
593. Kopia aktu chrztu Franciszka Olszowskiego - w zbiorach własnych.
594. Kopia aktu małżeństwa Kazimierza Otwinowskiego z Antoniną Kraszkowską - w zbiorach własnych.
595. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Pstrokońskiego z Petronelą Gojską - w zbiorach własnych.
596. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mariany Teofili Rozalii Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
597. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Joanny Nepomuceny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
598. Kopia aktu chrztu Eufrozyny Rozalii Święcickiej - w zbiorach własnych.
599. Kopia aktu chrztu Marianny Święcickiej - w zbiorach własnych.
600. Kopia aktu chrztu Wiktorii Ewy Święcickiej - w zbiorach własnych.
601. Kopia aktu chrztu Damazego Aleksandra Jana Święcickiego - w zbiorach własnych.
602. Kopia aktu zgonu Franciszka Święcickiego - w zbiorach własnych.
603. Kopia aktu chrztu n. im. Święcickiego(ej) - w zbiorach własnych.
604. Kopia aktu małżeństwa Kazimierza Zabłockiego i Agnieszką Święcicką - w zbiorach własnych.
605. Kopia aktu chrztu Andrzeja Wojciecha Zabłockiego - w zbiorach własnych.
606. Kopia aktu chrztu Mateusza Michała Zabłockiego - w zbiorach własnych.
607. Kopia aktu zgonu Honoraty Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
608. Kopia aktu zgonu Teodozji Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
609. Kopia aktu urodzin i chrztu Izydora Wojciecha Wincentego Ferariusza Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
610. Kopia aktu urodzin i chrztu Gabriela Ignacego Antoniego Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
611. Kopia aktu urodzin i chrztu Placyda Brunona Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
612. Kopia aktu urodzin i chrztu Florentyny Pauliny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
613. Kopia aktu urodzin i chrztu Ignacego Franciszka Salezego Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
614. Kopia aktu zgonu Wojciecha Bogusławskiego - w zbiorach własnych.
615. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Langnera z Teklą Trzaską - w zbiorach własnych.
616. Kopia aktu zgonu Bronisławy Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
617. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisławy Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
618. Kopia aktu urodzin i chrztu Walentyny Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
619. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Mikołaja Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
620. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
621. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
622. Kopia aktu urodzin i chrztu Zenona Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
623. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bogdana Artura Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
624. Kopia aktu urodzin i chrztu Jadwigi Sabiny Emilii Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
625. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefana Innocentego Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
626. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Juliana Karola Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
627. Kopia aktu małżeństwa Kazimierza Elżanowskiego z Emilią Wendorff - w zbiorach własnych.
628. Kopia aktu urodzin i chrztu Zygmunta Teofila Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
629. Kopia aktu urodzin i chrztu Stanisława Józefa Kwiryna Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
630. Kopia aktu zgonu Kazimierza Stanisława Mariana Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
631. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Józefa Kwiryna Elżanowskiego z Jadwigą Niwińską - w zbiorach własnych.
632. Kopia aktu zgonu Władysława Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
633. Kopia aktu urodzin Eufrozyny Józefy Składzińskiej - w zbiorach własnych.
634. Kopia aktu zgonu Joanny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
635. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Konstantego Budkiewicza - w zbiorach własnych.
636. Kopia aktu małżeństwa Ignacego Łączkowskiego z Apolonią Krynkowską - w zbiorach własnych.
637. Kopia aktu urodzin i chrztu Józefa Dominika Zenona Łączkowskiego - w zbiorach własnych.
638. Kopia aktu urodzin i chrztu Tekli Róży Łączkowskiej - w zbiorach własnych.
639. Kopia aktu urodzin i chrztu Anny Julii Pudencjanny Łączkowskiej - w zbiorach własnych.
640. Kopia aktu urodzin i chrztu Leopolda Edmunda Łączkowskiego - w zbiorach własnych.
641. Kopia aktu urodzin i chrztu Ignacego Józefa Jana Nepomucena Łączkowskiego - w zbiorach własnych.
642. Kopia aktu małżeństwa Edmunda Augustowskiego z Teodorą Walerią Koprowską - w zbiorach własnych.
643. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Antoniego Koprowskiego z Cecylią Gajewską - w zbiorach własnych.
644. Kopia aktu małżeństwa Henryka Jana Pfeila z Zofią Koprowską - w zbiorach własnych.
645. Kopia aktu małżeństwa Karola Teodora Pfeila z Marianną Szybak - w zbiorach własnych.
646. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisławy Pfeil - w zbiorach własnych.
647. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ireny Pfeil - w zbiorach własnych.
648. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edmunda Pfeila - w zbiorach własnych.
649. Kopia aktu urodzenia i chrztu Janiny Pfeil - w zbiorach własnych.
650. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Pfeila - w zbiorach własnych.
651. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefanii Stanisławy Pfeil - w zbiorach własnych.
652. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Pfeila - w zbiorach własnych.
653. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edwarda Józefa Pfeila - w zbiorach własnych.
654. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksy Emilii Koprowskiej - w zbiorach własnych.
655. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Izabelli Koprowskiej - w zbiorach własnych.
656. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bazylego Władysława Langnera - w zbiorach własnych.
657. Kopia aktu małżeństwa Władysława Henryka Ignacego Muśnickiego z Leokadią Bibianną Jaroszyńską - w zbiorach własnych.
658. Kopia aktu zgonu Zdzisława Aleksandra Muśnickiego - w zbiorach własnych.
659. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Augusty Czyniowskiej - w zbiorach własnych.
660. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teresy Zenajdy Budkiewicz - w zbiorach własnych.
661. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Bronisławy Koprowskiej - w zbiorach własnych.
662. Kopia aktu zgonu Marii Koprowskiej - w zbiorach własnych.
663. Kopia aktu urodzenia i chrztu Leonarda Henryka Wernera - w zbiorach własnych.
664. Kopia aktu małżeństwa Józefa Wernera z Amelią Łepkowską - w zbiorach własnych.
665. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefanii Werner - w zbiorach własnych.
666. Kopia aktu urodzenia i chrztu Sabiny Józefy Werner - w zbiorach własnych.
667. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcelli Felicji Werner - w zbiorach własnych.
668. Kopia aktu urodzenia i chrztu Henryka Fabiana Wernera - w zbiorach własnych.
669. Kopia aktu małżeństwa Henryka Musiałkowskiego z Marcellą Felicją Werner - w zbiorach własnych.
670. Kopia aktu małżeństwa Wacława Hermanowskiego z Józefą Justyną Werner - w zbiorach własnych.
671. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Justyny Werner - w zbiorach własnych.
672. Kopia aktu zgonu Henryka Wernera - w zbiorach własnych.
673. Kopia aktu zgonu Stefanii Werner - w zbiorach własnych.
674. Kopia aktu urodzenia i chrztu Eufemii Anny Hermanowskiej - w zbiorach własnych.
675. Kopia aktu małżeństwa Józefa Ciesielskiego z Eufemią Anną Hermanowską - w zbiorach własnych.
676. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Hermanowskiego - w zbiorach własnych.
677. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Włodzimierza Hermanowskiego - w zbiorach własnych.
678. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefanii Radosławy Hermanowskiej - w zbiorach własnych.
679. Kopia aktu urodzenia i chrztu Amelii Weroniki Hermanowskiej - w zbiorach własnych.
680. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Sylwestra Hermanowskiego - w zbiorach własnych.
681. Kopia aktu urodzenia i chrztu Włodzimierza Marcellego Hermanowskiego - w zbiorach własnych.
682. Kopia aktu zgonu Józefy Koprowskiej - w zbiorach własnych.
683. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mariana Adriana Tomasza Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
684. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Nepomucena Kępczyńskiego - w zbiorach własnych.
685. Kopia aktu chrztu Katarzyny Szumińskiej - w zbiorach własnych.
686. Kopia aktu chrztu Antoniego Szumińskiego - w zbiorach własnych.
687. Kopia aktu chrztu Jana Napomucena Szumińskiego - w zbiorach własnych.
688. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jozafaty Katarzyny Drożyńskiej - w zbiorach własnych.
689. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Drożyńskiego - w zbiorach własnych.
690. Kopia aktu chrztu Jakuba Ignacego Wincentego Drożyńskiego - w zbiorach własnych.
691. Kopia aktu chrztu Anny Weroniki Hibner - w zbiorach własnych.
692. Kopia aktu chrztu Anny Zuzanny Hibner - w zbiorach własnych.
693. Kopia aktu chrztu Anny Barbary Hibner - w zbiorach własnych.
694. Kopia aktu chrztu Reginy Hibner (1770) - w zbiorach własnych.
695. Kopia aktu chrztu Reginy Hibner (1775) - w zbiorach własnych.
696. Kopia aktu chrztu Ignacego Hibnera - w zbiorach własnych.
697. Kopia aktu chrztu Rozalii Gorweckiej - w zbiorach własnych.
698. Kopia aktu małżeństwa Walentego Bątkiewicza z Rozalią Szumińską - w zbiorach własnych.
699. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Szumińskiego z Urszulą Sobierajską - w zbiorach własnych.
700. Kopia aktu małżeństwa Jana Szumińskiego z Rozalią Ciesielską - w zbiorach własnych.
701. Kopia aktu małżeństwa Józefa Reksińskiego z Franciszką Szumińską - w zbiorach własnych.
702. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Tefelskiego z Dorotą Drożeńską - w zbiorach własnych.
703. Kopia aktu chrztu Jana Kłysza v. Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
704. Kopia aktu zgonu Walentego Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
705. Kopia aktu zgonu Zofii Drożdżyńskiej - w zbiorach własnych.
706. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Ślęciechowicz- w zbiorach własnych.
707. Kopia aktu urodzenia i chrztu Konstancji Szumińskiej - w zbiorach własnych.
708. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Szumińskiego - w zbiorach własnych.
709. Kopia aktu urodzenia i chrztu Agnieszki Reginy Szumińskiej - w zbiorach własnych.
710. Kopia aktu chrztu Katarzyny Kunegundy Szumińskiej - w zbiorach własnych.
711. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jakuba Szumińskiego - w zbiorach własnych.
712. Kopia aktu chrztu Zofii Szumińskiej - w zbiorach własnych.
713. Kopia aktu chrztu Józefa Szumińskiego - w zbiorach własnych.
714. Kopia aktu zgonu Pawła Szumińskiego (1764) - w zbiorach własnych.
715. Kopia aktu zgonu Pawła Szumińskiego (1767) - w zbiorach własnych.
716. Kopia aktu chrztu Jadwigi Szumińskiej - w zbiorach własnych.
717. Kopia aktu zgonu Agnieszki Szumińskiej - w zbiorach własnych.
718. Kopia aktu zgonu Wawrzyńca Szumińskiego - w zbiorach własnych.
719. Kopia aktu zgonu Bartłomieja Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
720. Kopia aktu zgonu Jakuba Drożyńskiego - w zbiorach własnych.
721. Kopia aktu zgonu Katarzyny Drożdżyńskiej - w zbiorach własnych.
722. Kopia aktu zgonu Reginy Szumińskiej - w zbiorach własnych.
723. Kopia aktu zgonu Wojciecha Drożdżyńskiego s. Jana - w zbiorach własnych.
724. Kopia aktu zgonu Rozalii Drożdżyńskiej - w zbiorach własnych.
725. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Drożdżyńskiego, syna Wojciecha i Anny - w zbiorach własnych.
726. Kopia aktu chrztu Józefa Drożdżyńskiego, syna Wojciecha i Anny - w zbiorach własnych.
727. Kopia aktu chrztu Marcina Drozdżyńskiego, syna Wojciecha i Anny - w zbiorach własnych.
728. Kopia aktu chrztu Anny Drożdżyńskiej, córki Wojciecha i Anny - w zbiorach własnych.
729. Kopia aktu zgonu Anny Drożdżyńskiej z Kajerskich, żony Wojciecha- w zbiorach własnych.
730. Kopia aktu zgonu Anny Drożdżyńskiej z Leciejów, żony Wojciecha - w zbiorach własnych.
731. Kopia aktu chrztu Joanny Kolańskiej - w zbiorach własnych.
732. Kopia aktu chrztu Antoniego Kochańskiego - w zbiorach własnych.
733. Kopia aktu ślubu Antoniego Kochańskiego z Franciszką Reksińską - w zbiorach własnych.
734. Kopia aktu ślubu Antoniego Kochańskiego z Katarzyną Drożdżyńską- w zbiorach własnych.
735. Kopia aktu zgonu Franciszki Kochańskiej - w zbiorach własnych.
736. Kopia aktu małżeństwa Mateusza Rudzińskiego z Anną Ciechanowską - w zbiorach własnych.
737. Kopia aktu zgonu Antoniego Kochańskiego - w zbiorach własnych.
738. Kopia aktu chrztu Franciszka Szumińskiego - w zbiorach własnych.
739. Kopia aktu małżeństwa Józefa Drożyńskiego z Marianną Hibner - w zbiorach własnych.
740. Kopia aktu zgonu Beaty (Reginy) Hibner - w zbiorach własnych.
741. Kopia aktu małżeństwa Józefa Kazimierza Franciszka Truszkowskiego z Józefą Katarzyną Barbarą Rudzińską - w zbiorach własnych.
742. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Drożdżyńskiego z Marcjanną Goćwińską - w zbiorach własnych.
743. Kopia aktu chrztu Anny Konstancji Zaborskiej - w zbiorach własnych.
744. Kopia aktu chrztu Anny Marianny Wilkoszowskiej - w zbiorach własnych.
745. Kopia aktu chrztu małżeństwa Andrzeja Wilkoszowskiego z Anną z Białej - w zbiorach własnych.
746. Kopia aktu chrztu Felicjana Święcickiego - w zbiorach własnych.
747. Kopia aktu chrztu Andrzeja Antoniego Zaborskiego - w zbiorach własnych.
748. Kopia aktu chrztu Heleny Salomei Zaborskiej - w zbiorach własnych.
749. Kopia aktu chrztu Józefa Jakuba Zaborskiego - w zbiorach własnych.
750. Kopia aktu chrztu Karola Jakuba Zaborskiego - w zbiorach własnych.
751. Kopia aktu chrztu Marianny Joanny Zaborskiej - w zbiorach własnych.
752. Kopia aktu chrztu Kunegundy Bogumiły Zaborskiej - w zbiorach własnych.
753. Kopia aktu chrztu Hieronima Zaborskiego - w zbiorach własnych.
754. Kopia aktu chrztu małżeństwa Franciszka Zaborskiego z Katarzyną Święcicką - w zbiorach własnych.
755. Kopia aktu urodzin i chrztu Mikołaja Szumińskiego (1810) - w zbiorach własnych.
756. Kopia aktu zgonu Antoniego Szumińskiego - w zbiorach własnych.
757. Kopia aktu urodzin i chrztu Ludwika Szumińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
758. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Szumińskiej - w zbiorach własnych.
759. Kopia aktu urodzin i chrztu Anny Szumińskiej- w zbiorach własnych.
760. Kopia aktu zgonu Mikołaja Szumińskiego (1810) - w zbiorach własnych.
761. Kopia aktu zgonu Mikołaja Szumińskiego (1811) - w zbiorach własnych.
762. Kopia aktu urodzin i chrztu Jadwigi Marii Budkiewicz - w zbiorach własnych.
763. Kopia aktu zgonu Weroniki Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
764. Kopia aktu zgonu Stefana Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
765. Kopia aktu zgonu Edmundy Wyganowskiej - w zbiorach własnych.
766. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszka Borgiasza Jana Kantego Langnera - w zbiorach własnych.
767. Kopia aktu urodzenia i chrztu Małgorzaty Stanisławy Langner - w zbiorach własnych.
768. Kopia aktu urodzenia i chrztu Matyldy Izabeli Wiktorii Langner - w zbiorach własnych.
769. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Tomasza Langnera - w zbiorach własnych.
770. Akt zgonu Pelagii Kaweckiej - w zbiorach własnych
771. Kopia aktu zgonu Bonawentury Langnera - w zbiorach własnych.
772. Kopia aktu zgonu Zofii Bijasiewicz - w zbiorach własnych.
773. Kopia aktu małżeństwa Pawła Kubalewicza z Anną Drożdżyńską - w zbiorach własnych.
774. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Kubalewicz - w zbiorach własnych.
775. Kopia aktu chrztu Mikołaja Kubalewicza - w zbiorach własnych.
776. Kopia aktu zgonu Pawła Kubalewicza - w zbiorach własnych.
777. Kopia aktu zgonu Katarzyny Szumińskiej - w zbiorach własnych.
778. Kopia aktu małżeństwa Mateusza Szumińskiego z Agnieszką Konieczną - w zbiorach własnych.
779. Kopia aktu małżeństwa Wojciecha Drożdżeńskiego z Urszulą Kowalczyk - w zbiorach własnych.
780. Kopia aktu małżeństwa Ludwika Karola Strokowskiego z Zofią Natalią Wędrychowską - w zbiorach własnych.
781. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edmunda Andrzeja Czyniowskiego - w zbiorach własnych.
782. Kopia aktu urodzenia i chrztu Hanny Marii Czyniowskiej - w zbiorach własnych.
783. Kopia aktu zgonu Jana Szumińskiego - w zbiorach własnych.
784. Kopia aktu chrztu Cecylii Szumińskiej córki Jana - w zbiorach własnych.
785. Kopia aktu chrztu Katarzyny Szumińskiej córki Jana - w zbiorach własnych.
786. Kopia aktu chrztu Franciszka Antoniego Szumińskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
787. Kopia aktu chrztu Józefa Kalasantego Szumińskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
788. Kopia aktu chrztu Klary Szumińskiej córki Jana - w zbiorach własnych.
789. Kopia aktu małżeństwa Jakuba Szumińskiego z Brygidą Kępczyńską - w zbiorach własnych.
790. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Józefy Szumińskiej córki Jakuba - w zbiorach własnych.
791. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Szumińskiego syna Antoniego (1810) - w zbiorach własnych.
792. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Szumińskiego syna Antoniego (1811) - w zbiorach własnych.
793. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Szumińskiego syna Antoniego - w zbiorach własnych.
794. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Szumińskiej córki Antoniego - w zbiorach własnych.
795. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Szumińskiej córki Antoniego - w zbiorach własnych.
796. Kopia aktu zgonu Antoniego Szumińskiego syna Antoniego - w zbiorach własnych.
797. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Szumińskiego z Marianną Balcerek - w zbiorach własnych.
798. Kopia aktu małżeństwa Mateusza Łagodzkiego z Cecylią Szumińską - w zbiorach własnych.
799. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Załuskiewicza z Katarzyną Szumińską - w zbiorach własnych.
800. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Szumińskiego syna Franciszka Antoniego - w zbiorach własnych.
801. Kopia aktu urodzenia i chrztu Michała Łagodzkiego syna Mateusza - w zbiorach własnych.
802. Kopia aktu urodzenia i chrztu Honoraty Reksińskiej córki Józefa - w zbiorach własnych.
803. Kopia aktu urodzenia i chrztu Andrzeja Reksińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
804. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksa Reksińskiego syna Józefa- w zbiorach własnych.
805. Kopia aktu urodzenia i chrztu Elżbiety Reksińskiej córki Józefa - w zbiorach własnych.
806. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Reksińskiej córki Józefa - w zbiorach własnych.
807. Kopia aktu urodzenia i chrztu Agnieszki Reksińskiej córki Józefa - w zbiorach własnych.
808. Kopia aktu urodzenia i chrztu Łukasza Reksińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
809. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Reksińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
810. Kopia aktu urodzenia i chrztu Walentego Reksińskiego syna Józefa - w zbiorach własnych.
811. Kopia aktu urodzenia i chrztu Martyny Brygidy Plucińskiej córki Kazimierza - w zbiorach własnych.
812. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Justyny Plucińskiej córki Kazimierza - w zbiorach własnych.
813. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Plucińskiego syna Kazimierza - w zbiorach własnych.
814. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Nepomucena Plucińskiego syna Kazimierza - w zbiorach własnych.
815. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcjanny Plucińskiej córki Kazimierza - w zbiorach własnych.
816. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Józefy Załuskiewicz córki Stanisława - w zbiorach własnych.
817. Kopia aktu urodzenia i chrztu Barbary Załuskiewicz córki Stanisława - w zbiorach własnych.
818. Kopia aktu urodzenia i chrztu Andrzeja Załuskiewicza syna Stanisława - w zbiorach własnych.
819. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Załuskiewicza syna Stanisława - w zbiorach własnych.
820. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Załuskiewicz córki Stanisława - w zbiorach własnych.
821. Kopia aktu urodzenia i chrztu Agnieszki Załuskiewicz córki Stanisława - w zbiorach własnych.
822. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Wincentego Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
823. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
824. Kopia aktu urodzenia i chrztu Pawła Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
825. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tadeusza Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
826. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcina Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
827. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Bątkiewicza córki Walentego - w zbiorach własnych.
828. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kacpra Bątkiewicza syna Walentego - w zbiorach własnych.
829. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ignacego Zgorzewicza syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
830. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Drożdżyńsiego z Marcjanną Goćwińską - w zbiorach własnych.
831. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Drożdżyńskiego syna Antoniego i Marcjanny - w zbiorach własnych.
832. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mateusza Michała Drożdżyńskiego syna Antoniego i Marcjanny - w zbiorach własnych.
833. Kopia aktu małżeństwa Mateusza Drożdżyńskiego z Julianną Sobierajską - w zbiorach własnych.
834. Kopia aktu zgonu Jana Lipińskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
835. Kopia aktu małżeństwa Jana Andrzeja Lipińskiego z Bronisławą Marią Królikiewicz - w zbiorach własnych.
836. Kopia aktu małżeństwa Sławomira Lipińskiego z Ludwiką Jaźwińską - w zbiorach własnych.
837. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mikołaja Stanisława Lipińskiego - w zbiorach własnych.
838. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Izydora Lipińskiego - w zbiorach własnych.
839. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Izydora Lipińskiego z Józefą Strzyszko - w zbiorach własnych.
840. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Izydora Lipińskiego z Marcjanną Wypych - w zbiorach własnych.
841. Kopia aktu zgonu Feliksa Lipińskiego, syna Antoniego Izydora - w zbiorach własnych.
842. Kopia aktu zgonu Józefy Lipińskiej - w zbiorach własnych.
843. Kopia aktu urodzenia i chrztu Leonarda Antoniego Lipińskiego, syna Antoniego Izydora - w zbiorach własnych.
844. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Lipińskiego syna Antoniego Izydora - w zbiorach własnych.
845. Kopia aktu małżeństwa Tadeusza Józefa Muśnickiego z Marią Wandą Chróścielewską - w zbiorach własnych.
846. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksy Ludwiki Lipińskiej, córki Sławomira i Ludwiki - w zbiorach własnych.
847. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Joanny Lipińskiej córki Sławomira i Ludwiki - w zbiorach własnych.
848. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Karola Muśnickiego - w zbiorach własnych.
849. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zygmunta Wojciecha Muśnickiego - w zbiorach własnych.
850. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Cykowskiego - w zbiorach własnych.
851. Kopia aktu zgonu Wacława Karola Muśnickiego - w zbiorach własnych.
852. Kopia aktu zgonu Łukasza Korwin Muśnickiego - w zbiorach własnych.
853. Kopia aktu zgonu Agnieszki Wencel - w zbiorach własnych.
854. Kopia aktu urodzenia i chrztu Prota Ludwika Muśnickiego - w zbiorach własnych.
855. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Ciechanowskiego - w zbiorach własnych.
856. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Ciechanowskiego - w zbiorach własnych.
857. Kopia aktu małżeństwa Bronisława Ciechanowskiego z Anielą Pakulską - w zbiorach własnych.
858. Kopia notatki ks. Kajetana Ungiera o Komisji Duchownej z 17 listopada 1819 w sprawie "obrony Dobra Kościelnego z dziedzicami ks. Dionizym Drożdżyńskim i W. Stanisławem Kozłowskim". - w zbiorach własnych.
859. Kopia aktu urodzenia i chrztu Benigny Agnieszki Marcjanny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
860. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tekli Emilii Rutkowskiej - w zbiorach własnych.
861. Kopia aktu zgonu Wiktorii Rutkowskiej - w zbiorach własnych
862. Kopia aktu zgonu Henryka Leütemanna - w zbiorach własnych.
863. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Katarzyny Jasińskiej - w zbiorach własnych
864. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Zygmunta Antoniego Otockiego - w zbiorach własnych.
865. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Klary Otockiej - w zbiorach własnych
866. Kopia aktu zgonu Wincentyny Otockiej - w zbiorach własnych.
867. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Józefy Otockiej - w zbiorach własnych
868. Kopia aktu urodzenia i chrztu Lucjana Telesfora Jasińskiego - w zbiorach własnych.
869. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bolesława Kazimierza Karola Otockiego - w zbiorach własnych
870. Kopia aktu małżeństwa Aleksego Klamińskiego z Agnieszką Rutkowską - w zbiorach własnych.
871. Kopia aktu małżeństwa Nikodema Michała Świerczkowskiego z Karoliną Szymońską - w zbiorach własnych
872. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Świerczkowskiej - w zbiorach własnych.
873. Kopia aktu zgonu Anny Kozłowskiej - w zbiorach własnych
874. Kopia aktu zgonu Józefa Kozłowskiego - w zbiorach własnych.
875. Kopia aktu małżeństwa Michała Kozłowskiego z Agnieszką Franciszką Rutkowską - w zbiorach własnych
876. Kopia aktu zgonu Michała Kozłowskiego - w zbiorach własnych.
877. Kopia aktu zgonu Stanisława Kozłowskiego - w zbiorach własnych
878. Kopia aktu małżeństwa Mikołaja Drożyńskiego z Jadwigą Salomeą Jabłońską - w zbiorach własnych.
879. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandra Jacka Drożyńskiego - w zbiorach własnych
880. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Stanisława Franciszka Langnera syna Tomasza i Małgorzaty - w zbiorach własnych.
881. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tomasza Rudolfa Langnera syna Tomasza i Małgorzaty - w zbiorach własnych
882. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Kabata z Pelagią Justyną Pstrokońską - w zbiorach własnych.
883. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Tomasza Langnera syna Tomasza i Małgorzaty - w zbiorach własnych
884. Kopia aktu zgonu Tomasza Drożdżyńskiego - w zbiorach własnych.
885. Kopia aktu małżeństwa Jana Lipińskiego z Zuzanną Truszkowską - w zbiorach własnych
886. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Aleksandra Lipińskiego - w zbiorach własnych.
887. Kopia wyd. "Z historii parafii Samogoszcz" aut. Michał Kurach (frag.) - w zbiorach własnych
888. Kopia aktu zgonu Antoniego Drożdżyńskiego syna Franciszka i Reginy - w zbiorach własnych.
889. Kopia aktu zgonu Franciszka Tefelskiego - w zbiorach własnych
890. Kopia aktu zgonu Jana Drożdżyńskiego syna Antoniego i Marcjanny - w zbiorach własnych.
891. Kopia aktu małżeństwa Teodora Jędryczkowskiego z Jozafatą Drożyńską - w zbiorach własnych
892. Kopia aktu chrztu Karola Teodora Jędryczkowskiego - w zbiorach własnych.
893. Kopia aktu zgonu Doroty Tefelskiej - w zbiorach własnych
894. Kopia aktu zgonu Józefy Drożdżeńskiej z d. Langner - w zbiorach własnych.
895. Kopia aktu urodzin i chrztu Karola Michała Langnera - w zbiorach własnych
896. Kopia aktu urodzin i chrztu Krystyny Langner - w zbiorach własnych.
897. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Nepomucena Antoniego Langnera - w zbiorach własnych
898. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Katarzyny Langner - w zbiorach własnych.
899. Kopia aktu urodzin i chrztu Tomasza Adama Langnera - w zbiorach własnych
900. Kopia aktu urodzin i chrztu Piotra Ignacego Langnera - w zbiorach własnych
901. Kopia fragmentu skorowidza księgi urodzin parafii Chełmno (1772) - w zbiorach własnych.
902. Kopia aktu małżeństwa Marcina Szafrańskiego z Anną Szczypińską - w zbiorach własnych
903. Kopia aktu małżeństwa Jakuba Brugera z Anną Szafrańską - w zbiorach własnych.
904. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ignacego Szafrańskiego - w zbiorach własnych
905. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Szafrańskiego - w zbiorach własnych.
906. Kopia aktu zgonu Marcina Szafrańskiego - w zbiorach własnych
907. Kopia aktu zgonu Zofii Olszowskiej - w zbiorach własnych.
908. Kopia aktu małżeństwa Felicjana Tomickiego z Zofią Trepko - w zbiorach własnych
909. Kopia aktu zgonu Anny Drożdżyńskiej córki Kazimierza i Anny - w zbiorach własnych.
910. Kopia aktu zgonu Pawła Kubalewicza - w zbiorach własnych
911. Kopia aktu zgonu Anny Drożdżyńskiej (Kubalewicz) - w zbiorach własnych.
912. Kopia aktu chrztu Mikołaja Kubalewicza - w zbiorach własnych
913. Kopia aktu urodzin i chrztu Marianny Kubalewicz - w zbiorach własnych.
914. Kopia aktu chrztu Joanny Kolańskiej - w zbiorach własnych
915. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Kolańskiego z Katarzyną Goćwińską - w zbiorach własnych.
916. Kopia aktu urodzenia i chrztu Felicjanny Lipińskiej - w zbiorach własnych
917. Kopia aktu urodzenia i chrztu Włodzimierzy Marianny Rutkowskiej - w zbiorach własnych.
918. Kopia aktu zgonu Franciszka Ksawerego Pstrokońskiego - w zbiorach własnych
919. Kopia aktu zgonu Franciszki z Mlickich Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
920. Kopia aktu zgonu Katarzyny z Pstrokońskich Hulewicz - w zbiorach własnych
921. Kopia aktu urodzin i chrztu Jana Maksymiliana Gajewskiego - w zbiorach własnych.
922. Kopia aktu urodzin i chrztu Mariana Tadeusza Gajewskiego - w zbiorach własnych
923. Kopia aktu urodzin i chrztu Anieli Marii Emmy Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
924. Kopia aktu urodzin i chrztu Aleksandra Marcina Józefa Pstrokońskiego - w zbiorach własnych
925. Kopia aktu zgonu Emmy Joanny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
926. Kopia aktu małżeństwa Janusza Wacława Pstrokońskiego z Zofią Anną Jabłonowską - w zbiorach własnych
927. Kopia aktu zgonu Józefy Pstrokońskiej - w zbiorach własnych
928. Kopia aktu małżeństwa Macieja Pstrokońskiego z Józefą Święcicką - w zbiorach własnych.
929. Kopia aktu małżeństwa Onufrego Ożarowskiego z Emilią Komorowską - w zbiorach własnych
930. Kopia aktu zgonu Felicji Ożarowskiej - w zbiorach własnych.
931. Kopia aktu małżeństwa Marcina Olejniczaka z Elżbietą Teodorą Branicką - w zbiorach własnych
932. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Łączkowskiego z Józefą Topolską - w zbiorach własnych.
933. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Jana Mizgiera z Felicją Stanisławą Nassalską - w zbiorach własnych
934. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Wojciechowskiego z Izabellą Walerią Koprowską - w zbiorach własnych.
935. Kopia aktu małżeństwa Jana Lipińskiego z Ewą Głuską - w zbiorach własnych
936. Kopia aktu urodzin Józefa Jana Lipińskiego - w zbiorach własnych.
937. Kopia aktu chrztu Małgorzaty Doroty Lipińskiej - w zbiorach własnych
938. Kopia aktu chrztu Jana Antoniego Lipińskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
939. Kopia aktu chrztu Jadwigi Teresy Lipińskiej - w zbiorach własnych
940. Kopia aktu chrztu Marianny Felicjanny Lipińskiej - w zbiorach własnych.
941. Kopia aktu urodzenia Teodory Walerii Koprowskiej - w zbiorach własnych
942. Kopia Świadectwa przejścia do Kościoła Ewangelicko Reformowanego Artura Juliana Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
943. Kopia aktu urodzenia Aleksandry Grzybowskiej - w zbiorach własnych
944. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teofili Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
945. Kopia aktu urodzenia Jakuba Grzybowskiego - w zbiorach własnych
946. Kopia aktu urodzenia Adama Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
947. Kopia aktu urodzenia Andrzeja Grzybowskiego - w zbiorach własnych
948. Kopia aktu urodzenia Walentego Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
949. Kopia aktu urodzenia Jana Wincentego Grzybowskiego - w zbiorach własnych
950. Kopia aktu urodzenia Kornelii Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
951. Kopia aktu urodzenia Joanny Grzybowskiej - w zbiorach własnych
952. Kopia aktu urodzenia Anny Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
953. Kopia aktu urodzenia i chrztu Agaty Grzybowskiej - w zbiorach własnych
954. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mateusza Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
955. Kopia aktu małżeństwa Andrzeja Grzybowskiego z Jadwigą Brzozowską - w zbiorach własnych
956. Kopia aktu małżeństwa Walentego Grzybowskiego z Franciszką Markiewicz - w zbiorach własnych.
957. Kopia aktu małżeństwa Jana Grzybowskiego z Marianną Kwapisiewicz - w zbiorach własnych
958. Kopia aktu małżeństwa Teofila Dobrzyckiego z Anną Grzybowską - w zbiorach własnych.
959. Kopia aktu małżeństwa Jakuba Kowalczyka z Agatą Grzybowską - w zbiorach własnych
960. Kopia aktu małżeństwa Mateusza Grzybowskiego z Marianną Musielewicz - w zbiorach własnych.
961. Kopia aktu zgonu Adama Grzybowskiego - w zbiorach własnych
962. Kopia aktu zgonu Kornelii Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
963. Kopia aktu zgonu Joanny Grzybowskiej - w zbiorach własnych
964. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tomasza Grzybowskiego syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
965. Kopia aktu urodzenia i chrztu Michała Grzybowskiego - w zbiorach własnych
966. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszka Grzybowskiego syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
967. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Grzybowskiej - w zbiorach własnych
968. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Grzybowskiego córki Andrzeja - w zbiorach własnych.
969. Kopia aktu urodzenia i chrztu Hipolita Grzybowskiego - w zbiorach własnych
970. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Grzybowskiego syna Andrzeja - w zbiorach własnych.
971. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Grzybowskiego syna Walentego - w zbiorach własnych
972. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jacentego Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
973. Kopia aktu urodzenia i chrztu Katarzyny Grzybowskiej córki Walentego - w zbiorach własnych
974. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Grzybowskiej córki Walentego - w zbiorach własnych.
975. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Grzybowskiego syna Walentego - w zbiorach własnych
976. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wiktorii Grzybowskiej córki Walentego - w zbiorach własnych.
977. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Grzybowskiej córki Walentego - w zbiorach własnych
978. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Grzybowskiego syna Walentego - w zbiorach własnych.
979. Kopia aktu urodzenia i chrztu Klementyny Grzybowskiej - w zbiorach własnych
980. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
981. Kopia aktu urodzenia i chrztu Walentego Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych
982. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych.
983. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tomasza Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych
984. Kopia aktu urodzenia i chrztu Pawła Stanisława Grzybowskiego - w zbiorach własnych.
985. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszka Grzybowskiego syna Jana - w zbiorach własnych
986. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcjanny Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
987. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Andrzeja Dobrzyckiego - w zbiorach własnych
988. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Dobrzyckiej - w zbiorach własnych.
989. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Dobrzyckiego - w zbiorach własnych
990. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Grzybowskiej córki Mateusza - w zbiorach własnych.
991. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych
992. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych.
993. Kopia aktu urodzenia i chrztu Katarzyny Grzybowskiej córki Mateusza - w zbiorach własnych
994. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych.
995. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jakuba Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych
996. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bronisławy Grzybowskiej - w zbiorach własnych.
997. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Grzybowskiego z Marcjanną Mordzińską - w zbiorach własnych
998. Kopia aktu chrztu Katarzyny Grzybowskiej córki Tomasza (1786) - w zbiorach własnych.
999. Kopia aktu chrztu Katarzyny Grzybowskiej córki Tomasza (1797) - w zbiorach własnych
1000. Kopia aktu małżeństwa Mikołaja Papiskiego z Katarzyną Grzybowską - w zbiorach własnych.
1001. Kopia aktu zgonu Jakuba Grzybowskiego syna Mateusza - w zbiorach własnych
1002. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Michała Andrzeja Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1003. Kopia aktu małżeństwa Klemensa Elżanowskiego z Teodozją Skupińską - w zbiorach własnych
1004. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Chmielewskiego z Emilią Skupińską - w zbiorach własnych.
1005. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Eustachego Elżanowskiego - w zbiorach własnych
1006. Kopia aktu małżeństwa Wojciecha Lucjana Cyryla Antoszewskiego z Marią Martą Felicją Elżanowską - w zbiorach własnych.
1007. Kopia zaświadczenia Kolegium Wileńskiego Ewangielicko Reformowanego po zatwierdzeniu Kolegium Większego zamiast Synodu o uznaniu rozwodu Artura Juliana Drewnowskiego z Jadwigą Sabiną Emilią Elżanowską - w zbiorach własnych
1008. Kopia aktu małżeństwa Artura Juliana Drewnowskiego z Jadwigą Sabiną Emilią Elżanowską - w zbiorach własnych.
1009. Kopia aktu zgonu Stanisława Elżanowskiego syna Pawła i Kunegundy - w zbiorach własnych
1010. Kopia aktu zgonu Konstancji Elżanowskiej córki Stanisława i Honoraty - w zbiorach własnych.
1011. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Elżanowskiego z Honoratą Juchniewicz - w zbiorach własnych
1012. Kopia aktu małżeństwa Bonifacego Romualda Daszewskiego z Aleksandrą Kunegundą Elżanowską - w zbiorach własnych.
1013. Kopia aktu małżeństwa Edwarda Kostrzembskiego z Heleną Elżanowską - w zbiorach własnych
1014. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wiktorii Dembowskiej, córki Wiktora - w zbiorach własnych.
1015. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Stefana Elżanowskiego z Emilią Julią Heltman - w zbiorach własnych
1016. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Zaparta z Elżbietą Elżanowską - w zbiorach własnych.
1017. Kopia aktu zgonu Józefy Elżanowskiej z Bukowskich - w zbiorach własnych
1018. Kopia aktu małżeństwa Władysława Elżanowskiego z Eugenią Salomeą Tymińską - w zbiorach własnych.
1019. Kopia aktu zgonu Anny Bukowskiej - w zbiorach własnych
1020. Kopia aktu małżeństwa Michała Konstantego Jana Nowodworskiego z Karoliną Emilią Bukowską - w zbiorach własnych.
1021. Kopia aktu urodzenia i chrztu Karoliny Emilii Bukowskiej - w zbiorach własnych
1022. Kopia aktu zgonu Karoliny Emilii Lucyny Nowodworskiej - w zbiorach własnych.
1023. Kopia aktu urodzenia i chrztu Szarlotty Joanny Weissflog - w zbiorach własnych
1024. Kopia aktu małżeństwa Karola Ludwika Weissfloga z Józefiną Dąbrowską - w zbiorach własnych.
1025. Kopia aktu zgonu Aleksandry Nowodworskiej - w zbiorach własnych
1026. Kopia aktu zgonu Karoliny Nowodworskiej - w zbiorach własnych.
1027. Kopia aktu zgonu Antoniny Aleksandry Karoliny Nowodworskiej - w zbiorach własnych
1028. Kopia aktu zgonu Franciszki Karoliny Aleksandry Nowodworskiej - w zbiorach własnych.
1029. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwiki Eleonory Karoliny Nowodworskiej - w zbiorach własnych
1030. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandry i Karoliny Nowodworskich - w zbiorach własnych.
1031. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Karoliny Aleksandry Nowodworskiej - w zbiorach własnych
1032. Kopia aktu urodzenia i chrztu Walerii Aleksandry Karoliny Nowodworskiej - w zbiorach własnych.
1033. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teresy Zofii Nowodworskiej - w zbiorach własnych
1034. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Fortunata Nowodworskiego - w zbiorach własnych.
1035. Kopia aktu zgonu Ryszarda Drewnowskiego - w zbiorach własnych
1036. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Stanisława Mariana Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1037. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Tomasza Edwarda Elżanowskiego - w zbiorach własnych
1038. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Augustyna Elżanowskiego z Anną Barbarą Ludwiką Załuską - w zbiorach własnych.
1039. Kopia aktu urodzenia Franciszka Joachima Załuskiego - w zbiorach własnych
1040. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandry Kunegundy Anny Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
1041. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ksawery Anny Leokadii Elżanowskiej - w zbiorach własnych
1042. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimiery Marii Pauliny Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
1043. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Elżanowskiego - w zbiorach własnych
1044. Kopia aktu zgonu Władysława Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1045. Kopia aktu małżeństwa Józefa Nowodworskiego z Marianną Błaszkowską - w zbiorach własnych
1046. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tomasza Stefana Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1047. Kopia aktu zgonu Pauliny Wendorff - w zbiorach własnych
1048. Kopia aktu urodzenia i chrztu Julii Katarzyny Anieli Higersberger - w zbiorach własnych.
1049. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Wandy Stefanii Higersberger - w zbiorach własnych
1050. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisławy Seweryny Muśnickiej - w zbiorach własnych.
1051. Kopia aktu małżeństwa Henryka Jana Pfeila z Natalią Moniką Maltzahn - w zbiorach własnych
1052. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anieli Natalii Pfeil - w zbiorach własnych.
1053. Kopia aktu małżeństwa Jana Mariana Hempela z Józefą Kuczkowską z Weissflogów - w zbiorach własnych
1054. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Anny Karoliny Bukowskiej - w zbiorach własnych.
1055. Kopia aktu urodzenia Władysława Piotra Pawła Krawickiego - w zbiorach własnych
1056. Kopia aktu małżeństwa Jana Krawickiego z Katarzyną Jędrzejewską - w zbiorach własnych.
1057. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Zdzienickiej córki Józefa - w zbiorach własnych
1058. Kopia aktu małżeństwa Leonarda Rudzkiego z Franciszką Nowodworską - w zbiorach własnych.
1059. Kopia aktu urodzenia i chrztu Edmundy Tekli Anny Wyganowskiej - w zbiorach własnych
1060. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Wyganowskiego z Anastazją Podkulińską - w zbiorach własnych.
1061. Kopia aktu małżeństwa Ludwika Re z Anielą Natalią Pfeil - w zbiorach własnych.
1062. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Tadeusza Reja - w zbiorach własnych
1063. Kopia aktu zgonu Bronisława Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych.
1064. Kopia aktu urodzin Wandy Joanny Ciechanowskiej - w zbiorach własnych.
1065. Kopia aktu małżeństwa Jana Jakuba Ciechanowskiego z Pauliną Marianną Klarą Jasińską - w zbiorach własnych.
1066. Kopia aktu urodzenia Stanisława Jana Ciechanowskiego - w zbiorach własnych.
1067. Kopia aktu urodzenia Pauliny Marii Ciechanowskiej - w zbiorach własnych.
1068. Kopia aktu małżeństwa Waleriana Ożarowskiego z Katarzyną Jezierską - w zbiorach własnych.
1069. Kopia aktu małżeństwa Ludwika Mariana Wencla z Kazimierą Kurpińską - w zbiorach własnych.
1070. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wiesławy Marii Wencel - w zbiorach własnych.
1071. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimiery Kurpińskiej - w zbiorach własnych.
1072. Kopia aktu urodzenia i chrztu Eugenii Wacławy Kurpińskiej - w zbiorach własnych.
1073. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Erazma Kurpińskiego - w zbiorach własnych.
1074. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tadeusza Antoniego Kurpińskiego - w zbiorach własnych.
1075. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Maksymiliana Kurpińskiego - w zbiorach własnych.
1076. Kopia aktu zgonu Wacława Kurpińskiego - w zbiorach własnych.
1077. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Leona Kurpińskiego z Franciszką Wiórkiewicz - w zbiorach własnych.
1078. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Łąckiego z Katarzyną Stokowską - w zbiorach własnych.
1079. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wandy Konstancji Jerzykowicz - w zbiorach własnych.
1080. Kopia aktu małżeństwa Bronisława Jerzykowicza z Julianną Anielą Pietruszyńską - w zbiorach własnych.
1081. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bronisława Jerzykowicza - w zbiorach własnych.
1082. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bronisławy Jadwigi Jerzykowicz - w zbiorach własnych.
1083. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tadeusza Franciszka Wojciechowskiego - w zbiorach własnych.
1084. Kopia aktu zgonu Józefa Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
1085. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Elżanowskiego z Józefą Bukowską - w zbiorach własnych.
1086. Kopia aktu zgonu Jana Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1087. Kopia aktu zgonu Marianny Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
1088. Kopia aktu zgonu Katarzyny Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
1089. Kopia aktu zgonu Mikołaja Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1090. Kopia aktu zgonu Feliksa Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1091. Kopia aktu zgonu Romana Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1092. Kopia aktu zgonu Melanii Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
1093. Kopia aktu urodzenia Izabeli Marianny Elżanowskiej - w zbiorach własnych.
1094. Kopia aktu małżeństwa Józefa Mateusza Elżanowskiego z Kamilą Izabelą Teresą Nieniewską - w zbiorach własnych.
1095. Kopia aktu małżeństwa Józefa Mateusza Elżanowskiego z Eufrozyną Apolonią Eleonorą Nieniewską - w zbiorach własnych.
1096. Kopia aktu małżeństwa Aleksego Tymienieckiego z Izabelą Marianną Elżanowską - w zbiorach własnych.
1097. Kopia aktu małżeństwa Ignacego Nieniewskiego z Petronelą Taczanowską - w zbiorach własnych.
1098. Kopia aktu zgonu Izabeli Elżanowskiej, córki Mikołaja i Katarzyny Domaradzkiej - w zbiorach własnych.
1099. Kopia aktu zgonu Marii Wandy Muśnickiej - w zbiorach własnych.
1100. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Józefa Maliszewskiego z Felicją Schabowską - w zbiorach własnych.
1101. Kopia aktu małżeństwa Stanislawa bąkiewicz z Michaliną Schabowską - w zbiorach własnych.
1102. Kpia aktu małżeństwa Stanisława Schabowicza z Franciszką Wielgurską - w zbiorach własnych.
1103. Kopia aktu urodzin Marianny Biegańskiej - w zbiorach własnych.
1104. Kopia aktu zgonu Marianny Biegańskiej - w zbiorach własnych.
1105. Kopia aktu zgonu Antoniny Biegańskiej - w zbiorach własnych.
1106. Kopia aktu małżeństwa Michała Maliszewskiego z Marianną Biegańską - w zbiorach własnych.
1107. Kopia aktu zgonu Franciszka Langnera - w zbiorach własnych.
1108. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Tymienieckiego z Franciszką Stokowską - w zbiorach własnych.
1109. Kopia aktu zgonu Izabeli Tymienieckiej - w zbiorach własnych.
1110. Kopia aktu zgonu Józefa Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1111. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Aleksandra Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1112. Kopia aktu urodzenia i chrztu Emilii Marianny Tymienieckiej - w zbiorach własnych.
1113. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Józefa Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1114. Kopia aktu zgonu Wandy Karnickiej - w zbiorach własnych.
1115. Kopia aktu zgonu Ludwika Wędrychowskiego - w zbiorach własnych.
1116. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Wędrychowskego - w zbiorach własnych.
1117. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefana Wojciechowskiego - w zbiorach własnych.
1118. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
1119. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jadwigi Cecylii Wojciechowskiej - w zbiorach własnych.
1120. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Wojciechowskiego - w zbiorach własnych.
1121. Kopia aktu małżeństwa Stefana Alkiewicza z Aleksandrą Mierzejewską - w zbiorach własnych.
1122. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefanii Walerii Olejniczak - w zbiorach własnych.
1123. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Mikołaja Kabata - w zbiorach własnych.
1124. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefana Ławacza - w zbiorach własnych.
1125. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Ławacza - w zbiorach własnych.
1126. Kopia aktu chrztu Joanny Eleonory Hibner - w zbiorach własnych.
1127. Kopia aktu zgonu Adama Składzińskiego - w zbiorach własnych.
1128. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anieli Pstrokońskiej córki Antoniego i Joanny - w zbiorach własnych.
1129. Kopia aktu urodzenia i chrztu Joanny Franciszki Pstrokońskiej córki Antoniego i Tekli - w zbiorach własnych.
1130. Kopia aktu zgonu Heleny Wojciechowskiej, żony Franciszka - w zbiorach własnych.
1131. Kopia aktu zgonu Józefa Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
1132. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wiktora Adama Elżanowskiego - w zbiorach własnych.
1133. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Wędrychowskiego z Emilią Grabkowską - w zbiorach własnych.
1134. Kopia aktu zgonu Anny Świerczkowskiej - w zbiorach własnych.
1135. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Julii Ławacz - w zbiorach własnych.
1136. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Aleksandra Kariory'ego - w zbiorach własnych.
1137. Kopia aktu urodzenia i chrztu Artura Piotra Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
1138. Kopia aktu urodzenia i chrztu Lucjana Euzebiusza Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
1139. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ryszarda Franciszka Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
1140. Kopia aktu urodzenia i chrztu Juliusza Alfreda Gustawa Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
1141. Kopia aktu urodzenia i chrztu Symforiana Ksawerego Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
1142. Kopia aktu urodzenia i chrztu Lucjana Onufrego Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
1143. Kopia aktu małżeństwa Ryszarda Franciszka Drewnowskiego z Alicją Bęczkowską - w zbiorach własnych.
1144. Kopia aktu urodzenia i chrztu Artura Juliana Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
1145. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Ksawerego Drewnowskiego z Teklą Hryniewicz - w zbiorach własnych.
1146. Kopia aktu zgonu Zofii Drewnowskiej córki Konstantego i Marii - w zbiorach własnych.
1147. Kopia aktu małżeństwa Lucjana Onufrego Drewnowskiego z Florentyną Piotrowską - w zbiorach własnych.
1148. Kopia aktu zgonu Symforiana Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
1149. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jerzego Piotra Drewnowskiego - w zbiorach własnych.
1150. Kopia aktu urodzenia i chrztu Pelagii Marii Eufemii Lipińskiej - w zbiorach własnych.
1151. Kopia aktu urodzenia i chrztu Sławomira Onufrego Jakuba Antoniego Lipińskiego - w zbiorach własnych.
1152. Kopia aktu małżeństwa Floriana Józefa Drewnowskiego z Matyldą Chojnacką - w zbiorach własnych.
1153. Kopia aktu urodzenia i chrztu Weroniki Julianny Chlebowskiej - w zbiorach własnych.
1154. Kopia aktu urodzenia i chrztu Leokadii Bibianny Jaroszyńskiej - w zbiorach własnych.
1155. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Katarzyny Jaroszyńskiej - w zbiorach własnych.
1156. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Walentyny Jaroszyńskiej - w zbiorach własnych.
1157. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tadeusza Ewarysta Jaroszyńskiego - w zbiorach własnych.
1158. Kopia aktu małżeństwa Władysława Jaroszyńskiego z Marią Karoliną Tomaszkiewicz - w zbiorach własnych.
1159. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Karoliny Tomaszkiewicz - w zbiorach własnych.
1160. Kopia aktu zgonu Feliksy Ludwiki Lipińskiej - w zbiorach własnych.
1161. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Lipińskiej córki Antoniego - w zbiorach własnych.
1162. Kopia aktu zgonu Stanisława Lipińskiego syna Sławomira - w zbiorach własnych.
1163. Kopia aktu zgonu Sabiny Werner - w zbiorach własnych.
1164. Kopia aktu zgonu Michaliny Ewy Lipińskiej - w zbiorach własnych.
1165. Kopia aktu małżeństwa Wiktora Rudolfa Pfeila z Julią Juszkalis - w zbiorach własnych.
1166. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Julii Pfeil - w zbiorach własnych.
1167. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Janiny Pfeil - w zbiorach własnych.
1168. Kopia aktu małżeństwa Henryka Jana Pfeila z Pauliną Marianną Przetakowską - w zbiorach własnych.
1169. Kopia aktu małżeństwa Władysława Józefa Borzęckiego z Marią Julią Pfeil - w zbiorach własnych.
1170. Kopia aktu małżeństwa Hermana Juliana Köcka z Marią Heleną Pfeil - w zbiorach własnych.
1171. Kopia aktu urodzenia i chrztu Maryli Ludwiki Reh - w zbiorach własnych.
1172. Kopia aktu urodzenia i chrztu Janusza Antoniego Pfeila - w zbiorach własnych.
1173. Kopia aktu małżeństwa Henryka Potrzebowskiego z Ireną Pfeil - w zbiorach własnych.
1174. Kopia aktu małżeństwa Dionizego Krawcowa ze Stefanią Stanisławą Pfeil - w zbiorach własnych.
1175. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Dębskiego z Marianną Felicjanną Lipińską - w zbiorach własnych.
1176. Kopia aktu urodzenia i chrztu Elżbiety Marianny Dębskiej - w zbiorach własnych.
1177. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wincentego Augusta Dębskiego - w zbiorach własnych.
1178. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszka Andrzeja Dębskiego - w zbiorach własnych.
1179. Kopia aktu zgonu Marcjanny Lipińskiej - w zbiorach własnych.
1180. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Wypych - w zbiorach własnych.
1181. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Dębskiego z Zuzanną Marianną Bańkowską - w zbiorach własnych.
1182. Kopia aktu zgonu Elżbiety Dębskiej - w zbiorach własnych.
1183. Kopia aktu urodzenia i chrztu Henrietty Fryderyki Schumann - w zbiorach własnych.
1184. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Elżbiety Schumann - w zbiorach własnych.
1185. Kopia aktu zgonu Anny Rozyny Schumann - w zbiorach własnych.
1186. Kopia aktu zgonu Anny Schumann - w zbiorach własnych.
1187. Kopia aktu małżeństwa Augusta Rychtera Anną Rozyną Schumann - w zbiorach własnych.
1188. Kopia aktu zgonu Augusta Rychtera syna Augusta - w zbiorach własnych.
1189. Kopia aktu zgonu Wincentego Dębskiego - w zbiorach własnych.
1190. Kopia aktu zgonu Teresy Strumiło - w zbiorach własnych.
1191. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Marcelego Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
1192. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Donaty Zdzienickiej - w zbiorach własnych.
1193. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Zbigniewa Zdzienickiego - w zbiorach własnych.
1194. Kopia aktu zgonu Wawrzyńca Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
1195. Kopia aktu zgonu Marianny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
1196. Kopia aktu małżeństwa Wawrzyńca Pstrokońskiego z Marianną Życińską - w zbiorach własnych.
1197. Kopia aktu urodzenia i chrztu Brygidy Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
1198. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jadwigi Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
1199. Kopia aktu małżeństwa Rocha Nawrockiego z Brygidą Pstrokońską - w zbiorach własnych.
1200. Kopia aktu małżeństwa Józefa Turkuła z Magdaleną Kobierzycką z Pstrokońskich - w zbiorach własnych.
1201. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Pstrokońskiego z Teklą Tymieniecką - w zbiorach własnych.
1202. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Antoniego Turkuła - w zbiorach własnych.
1203. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Anny Joanny Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
1204. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tomasza Teofila Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
1205. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Małgorzaty Tymienieckiej - w zbiorach własnych.
1206. Kopia aktu urodzenia i chrztu Katarzyny Joanny Tymienieckiej - w zbiorach własnych.
1207. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksego Erazma Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1208. Kopia aktu urodzenia i chrztu Izydora Antoniego Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1209. Kopia aktu zgonu Wincentego Kobierzyckiego - w zbiorach własnych.
1210. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mateusza Pstrokońskiego syna Brygidy - w zbiorach własnych.
1211. Kopia aktu zgonu Magdaleny Turkułł z Pstrokońskich 1v. Kobierzyckiej - w zbiorach własnych.
1212. Kopia aktu zgonu Pawła Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1213. Kopia aktu zgonu Franciszki Zabłockiej z Łykowskich 1v. Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
1214. Kopia aktu zgonu Michała Kobierzyckiego - w zbiorach własnych.
1215. Kopia aktu urodzenia i chrztu Leona Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1216. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Róży Kobierzyckiej - w zbiorach własnych.
1217. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefana Antoniego Seweryna Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1218. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Nawrockiej - w zbiorach własnych.
1219. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kamili Julii Kobierzyckiej - w zbiorach własnych.
1220. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludmiły Julianny Tymienieckiej - w zbiorach własnych.
1221. Kopia aktu urodzenia i chrztu Dionizego Aleksandra Kobierzyckiego - w zbiorach własnych.
1222. Kopia aktu urodzenia i chrztu Amilkara Kamila Karola Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1223. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksa Władysława Kobierzyckiego - w zbiorach własnych.
1224. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Pawła Łączkowskiego - w zbiorach własnych.
1225. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wita Antoniego Michała Kobierzyckiego - w zbiorach własnych.
1226. Kopia aktu urodzenia i chrztu Natalii Joanny Nepomuceny Siemianowskiej - w zbiorach własnych.
1227. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ksawery Michaliny Joanny Kobierzyckiej - w zbiorach własnych.
1228. Kopia aktu ślubu Wincentego Komornickiego z Kamilą Kobierzycką - w zbiorach własnych.
1229. Kopia aktu ślubu Ignacego Lucjana Kossobudzkiego z Józefą Emmą Tymieniecką - w zbiorach własnych.
1230. Kopia aktu ślubu Bogumiła Ludwika Lenartowicza z Marianną Różą Kobierzycką - w zbiorach własnych.
1231. Kopia aktu ślubu Seweryna Tymienieckiego z Teodozją Łączkowską - w zbiorach własnych.
1232. Kopia aktu zgonu Feliksa Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1233. Kopia aktu zgonu Franciszki Nawrockiej - w zbiorach własnych.
1234. Kopia aktu zgonu b. im. Nawrockiego - w zbiorach własnych.
1235. Kopia aktu zgonu Dionizego Aleksandra Kobierzyckiego - w zbiorach własnych.
1236. Kopia aktu zgonu Amilkara Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1237. Kopia aktu zgonu Marianny z Życińskich Pstrokońskiej - w zbiorach własnych.
1238. Kopia aktu zgonu Wincentego Tymienieckiego - w zbiorach własnych.
1239. Kopia aktu zgonu Lucjany Kobierzyckiej - w zbiorach własnych.
1240. Kopia aktu zgonu Tomasza Langnera syna Bonawentury - w zbiorach własnych.
1241. Kopia aktu małżeństwa Wacława Elżanowskiego z Jadwigą Elżbietą Rakowską - w zbiorach własnych.
1242. Kopia aktu małżeństwa Jana Śmietanki z Aleksandrą Grzybowską - w zbiorach własnych.
1243. Kopia aktu małżeństwa Wawrzyńca Śmietanki z Teofilą Grzybowską - w zbiorach własnych.
1244. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Śmietanki - w zbiorach własnych.
1245. Kopia aktu małżeństwa Władysława Kucharskiego z Władysławą ze Śmietanków Dąbrowską - w zbiorach własnych.
1246. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bronisławy Dąbrowskiej - w zbiorach własnych.
1247. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Dąbrowskiego - w zbiorach własnych.
1248. Kopia aktu urodzenia i chrztu Janiny Marceliny Dąbrowskiej - w zbiorach własnych.
1249. Kopia aktu zgonu Bronisławy Dąbrowskiej - w zbiorach własnych.
1250. Kopia aktu zgonu Władysława Kucharskiego - w zbiorach własnych.
1251. Kopia aktu zgonu Ignacego Kozłowskiego - w zbiorach własnych.
1252. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ignacego Juliana Jana Kozłowskiego - w zbiorach własnych.
1253. Kopia aktu małżeństwa Ignacego Juliana Jana Kozłowskiego z Katarzyną Bibianną Anną Szusterską - w zbiorach własnych.
1254. Kopia aktu małżeństwa Alberta Szusterskiego z Teklą Emilią Rutkowską - w zbiorach własnych.
1255. Kopia aktu zgonu Antoniego (Wawrzyńca) Pstrokońskiego - w zbiorach własnych.
1256. Kopia aktu zgonu Marianny Jasińskiej - w zbiorach własnych.
1257. Kopia aktu zgonu Marianny Ożarowskiej - w zbiorach własnych.
1258. Kopia aktu małżeństwa Włodzimierza Józefa Guranowskiego z Łucją Wiórkiewicz - w zbiorach własnych.
1259. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefana Guranowskiego - w zbiorach własnych.
1260. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wincentyny Aleksandry Guranowskiej - w zbiorach własnych.
1261. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Guranowskiego z Marią Pawliszak - w zbiorach własnych.
1262. Kopia aktu małżeństwa Władysława Leonarda Guranowskiego z Heleną Mertens - w zbiorach własnych.
1263. Kopia aktu zgonu Klementyny Guranowskiej - w zbiorach własnych.
1264. Kopia aktu urodzenia i chrztu Julii Barbary Wencel - w zbiorach własnych.
1265. Kopia aktu urodzenia i chrztu Janiny Barbary Wencel - w zbiorach własnych.
1266. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Wacława Wencla - w zbiorach własnych.
1267. Kopia aktu małżeństwa Pawła Kubiaka z Marianną Maliszewską - w zbiorach własnych.
1268. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Maliszewskiej córki Wawrzyńca - w zbiorach własnych.
1269. Kopia aktu urodzenia i chrztu Florentyny Maliszewskiej - w zbiorach własnych.
1270. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Maliszewskiej - w zbiorach własnych.
1271. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Maliszewskiego - w zbiorach własnych.
1272. Kopia aktu małżeństwa Józefa Maliszewskiego z Anielą Krzęczko - w zbiorach własnych.
1273. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Maliszewskiej - w zbiorach własnych.
1274. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Maliszewskiego z Leokadią Sujak v. Suj - w zbiorach własnych.
1275. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefana Maliszewskiego - w zbiorach własnych.
1276. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysława Maliszewskiego - w zbiorach własnych.
1277. Kopia aktu małżeństwa Huberta Franciszka Antoniego Chróścielewskiego z Marianną Apolonią Antoniną Biernacką - w zbiorach własnych.
1278. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Grzybowskiego z Marianną Kwapisiewicz - w zbiorach własnych.
1279. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Obuchiewicza z Franciszką Grzybowską - w zbiorach własnych.
1280. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Kwapisiewicza z Marianną Grzybowską - w zbiorach własnych.
1281. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Grzybowskiego z Józefą Pindakiewicz - w zbiorach własnych.
1282. Kopia aktu małżeństwa Adama Potockiego z Wiktorią Grzybowską - w zbiorach własnych.
1283. Kopia aktu małżeństwa Pawła Grzybowskiego z Marianną Kutyłą - w zbiorach własnych.
1284. Kopia aktu małżeństwa Jana Grzybowskiego z Wiktorią Laskowską - w zbiorach własnych.
1285. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Grzybowskiego z Eleonorą Sołtyk - w zbiorach własnych.
1286. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Pindakiewicza z Klementyną Grzybowską - w zbiorach własnych.
1287. Kopia aktu małżeństwa Jana Stępnia z Wiktorią Bronisławą Grzybowską - w zbiorach własnych.
1288. Kopia aktu małżeństwa Adam Grzybowskiego z Felicją Stec - w zbiorach własnych.
1289. Kopia aktu małżeństwa Ludwika Grzybowskiego z Antoniną Stępień - w zbiorach własnych.
1290. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Grzybowskiego syna Antoniego - w zbiorach własnych.
1291. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Grzybowskiej córki Antoniego - w zbiorach własnych.
1292. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Grzybowskiego syna Antoniego - w zbiorach własnych.
1293. Kopia aktu urodzenia i chrztu Florentyny Grzybowskiej córki Jana - w zbiorach własnych.
1294. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Grzybowskiej córki Jana - w zbiorach własnych.
1295. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Grzybowskiej córki Jana - w zbiorach własnych.
1296. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Grzybowskiego syna Tomasza - w zbiorach własnych.
1297. Kopia aktu urodzenia i chrztu Albiny Grzybowskiej córki Tomasza - w zbiorach własnych.
1298. Kopia aktu urodzenia i chrztu Julianny Grzybowskiej córki Tomasza - w zbiorach własnych.
1299. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Grzybowskiego syna Tomasza - w zbiorach własnych.
1300. Kopia aktu urodzenia i chrztu Natalii Grzybowskiej córki Jakuba - w zbiorach własnych.
1301. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Grzybowskiej córki Jakuba - w zbiorach własnych.
1302. Kopia aktu urodzenia i chrztu Andrzeja Grzybowskiego syna Pawła - w zbiorach własnych.
1303. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwika Grzybowskiego syna Pawła - w zbiorach własnych.
1304. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teofili Grzybowskiej córki Pawła - w zbiorach własnych.
1305. Kopia aktu urodzenia i chrztu Eleonory Grzybowskiej córki Pawła - w zbiorach własnych.
1306. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcelego Grzybowskiego syna Pawła - w zbiorach własnych.
1307. Kopia aktu urodzenia i chrztu Reginy Grzybowskiej córki Pawła - w zbiorach własnych.
1308. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Grzybowskiej córki Pawła - w zbiorach własnych.
1309. Kopia aktu urodzenia i chrztu Albina Grzybowskiego syna Pawła - w zbiorach własnych.
1310. Kopia aktu urodzenia i chrztu Heleny Grzybowskiej córki Franciszka - w zbiorach własnych.
1311. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stefanii Grzybowskiej córki Franciszka - w zbiorach własnych.
1312. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Grzybowskiej córki Adama - w zbiorach własnych.
1313. Kopia aktu urodzenia i chrztu Janiny Grzybowskiej córki Adama - w zbiorach własnych.
1314. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Grzybowskiej córki Adama - w zbiorach własnych.
1315. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Grzybowskiego syna Adama - w zbiorach własnych.
1316. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Seweryna Grzybowskiego syna Adama - w zbiorach własnych.
1317. Kopia aktu urodzenia i chrztu Hipolita Grzybowskiego syna Adama - w zbiorach własnych.
1318. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Grzybowskiego syna Pawła - w zbiorach własnych.
1319. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Grzybowskiego syna Ludwika - w zbiorach własnych.
1320. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisławy Grzybowskiej córki Adama - w zbiorach własnych.
1321. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Stefana Grzybowskiego syna Adama - w zbiorach własnych.
1322. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Tomasza Grzybowskiego syna Adama - w zbiorach własnych.
1323. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Grzybowskiego syna Adama - w zbiorach własnych.
1324. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Grzybowskiego syna Ludwika - w zbiorach własnych.
1325. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mateusza Zaremby - w zbiorach własnych.
1326. Kopia aktu małżeństwa Mateusza Zaremby z Natalią Grzybowską - w zbiorach własnych.
1327. Kopia aktu małżeństwa Pawła Molendy z Antoniną Grzybowską - w zbiorach własnych.
1328. Kopia aktu urodzenia i chrztu Pawła Molendy - w zbiorach własnych.
1329. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandra Zaremby - w zbiorach własnych.
1330. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Zaremby - w zbiorach własnych.
1331. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anieli Zaremby - w zbiorach własnych.
1332. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Zaremby - w zbiorach własnych.
1333. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Porczyńskiego z Nepomuceną Paradowską - w zbiorach własnych.
1334. Kopia aktu małżeństwa Adama Porczyńskiego z Gabrielą Wandą Kadzidłowską - w zbiorach własnych.
1335. Relacja rodzinna Heleny Bryknerowej - w zbiorach własnych.
1336. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Marii Schumann - w zbiorach własnych.
1337. Kopia aktu urodzenia i chrztu Michała Schumanna - w zbiorach własnych.
1338. Kopia aktu zgonu Anny Rozyny Schumann - w zbiorach własnych.
1339. Kopia aktu małżeństwa Stefana Sadurskiego z Dorotą With - w zbiorach własnych.
1340. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Karoliny Rychter - w zbiorach własnych.
1341. Kopia aktu urodzenia i chrztu Karola Wilhelma Rychtera - w zbiorach własnych.
1342. Kopia aktu zgonu Ernestyny Rychter - w zbiorach własnych.
1343. Kopia aktu zgonu Karoliny Rychter - w zbiorach własnych.
1344. Kopia aktu chrztu Agnieszki Pomorskiej - w zbiorach własnych.
1345. Kopia aktu urodzenia Alojzego Norberta Pomorskiego - w zbiorach własnych.
1346. Kopia aktu urodzenia i chrztu Pauliny Małgorzaty Pomorskiej - w zbiorach własnych.
1347. Kopia aktu zgonu Alojzego Pomorskiego - w zbiorach własnych.
1348. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Dymkowskiego z Agnieszką Pomorską - w zbiorach własnych.
1349. Kopia aktu zgonu Agnieszki Dymkowskiej - w zbiorach własnych.
1350. Kopia aktu zgonu Franciszka Drożdżeńskiego syna Józefa- w zbiorach własnych.
1351. Kopia aktu małżeństwa Mikołaja Drożeńskiego z Cecylią Wolską - w zbiorach własnych.
1352. Kopia aktu urodzenia i chrztu Andrzeja Drożeńskiego - w zbiorach własnych.
1353. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Rzymianki Drożeńskiej - w zbiorach własnych.
1354. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wincentego Drożyńskiego - w zbiorach własnych.
1355. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksy Drożeńskiej - w zbiorach własnych.
1356. Kopia aktu urodzenia i chrztu Aleksandra Drożeńskiego - w zbiorach własnych.
1357. Kopia aktu małżeństwa Andrzeja Głębowskiego z Franciszką Drożeńską - w zbiorach własnych.
1358. Kopia aktu zgonu Jadwigi Drożeńskiej- w zbiorach własnych.
1359. Kopia aktu zgonu Andrzeja Drożeńskiego - w zbiorach własnych.
1360. Kopia aktu zgonu Cecylii Drożeńskiej - w zbiorach własnych.
1361. Kopia aktu zgonu Marianny Drożeńskiej córki Mikołaja- w zbiorach własnych.
1362. Kopia aktu zgonu Mikołaja Drożeńskiego - w zbiorach własnych.
1363. Kopia aktu chrztu Apolonii Scholastyki Drożeńskiej - w zbiorach własnych.
1364. Kopia aktu chrztu Małgorzaty Drożdżyńskiej - w zbiorach własnych.
1365. Kopia aktu chrztu Brygidy Sobockiej - w zbiorach własnych.
1366. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Myślińskiego - w zbiorach własnych.
1367. Kopia aktu zgonu Kazimierza Myślińskiego - w zbiorach własnych.
1368. Kopia aktu zgonu Jakuba Urbańskiego - w zbiorach własnych.
1369. Kopia aktu zgonu Kacpra Myślińskiego - w zbiorach własnych.
1370. Kopia aktu zgonu Brygidy Niewiteckiej - w zbiorach własnych.
1371. Kopia aktu chrztu Apolinarego Jakuba Tefelskiego - w zbiorach własnych.
1372. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Niewiteckiego z Brygidą Urbańską z Sobockich - w zbiorach własnych.
1373. Kopia aktu urodzenia i chrztu Karola Jana Bańkowskiego - w zbiorach własnych.
1374. Kopia aktu urodzenia i chrztu Florentyna Bańkowskiego - w zbiorach własnych.
1375. Kopia aktu urodzenia Leonardy Wiktorii Bańkowskiej - w zbiorach własnych.
1376. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Żarskiego z Leonardą Wiktorią Bańkowską - w zbiorach własnych.
1377. Kopia aktu małżeństwa Karola Roberta Symona z Michaliną Koprowską - w zbiorach własnych.
1378. Kopia aktu urodzenia Matyldy Symon - w zbiorach własnych.
1379. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Jana Symona z Justyną Kowalewską - w zbiorach własnych.
1380. Kopia aktu małżeństwa Władysława Juliana Józefa Symona z Antoniną Jarosińską - w zbiorach własnych.
1381. Kopia aktu zgonu Matyldy Symon - w zbiorach własnych.
1382. Kopia aktu zgonu Karola Symona syna Karola - w zbiorach własnych.
1383. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Karola Symona - w zbiorach własnych.
1384. Kopia aktu małżeństwa Józefa Karola Symona z Walerią Jankowską - w zbiorach własnych.
1385. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Jana Symona z Emilią Wdzięczkowską - w zbiorach własnych.
1386. Kopia aktu małżeństwa Jana Wacława Jeżewskiego z Teodorą Symon - w zbiorach własnych.
1387. Kopia aktu małżeństwa Józefa Symona z Michaliną Pietraszek - w zbiorach własnych.
1388. Kopia aktu urodzenia i chrztu Gabrieli Wandy Kadzidłowskiej - w zbiorach własnych.
1389. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacława Trzebińskiego - w zbiorach własnych.
1390. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Tadeusza Trzebińskiego - w zbiorach własnych.
1391. Kopia aktu zgonu Wacława Trzebińskiego - w zbiorach własnych.
1392. Kopia aktu zgonu Ewarysta Wędrychowskiego - w zbiorach własnych.
1393. Kopia aktu zgonu Antoniego Wędrychowskiego - w zbiorach własnych.
1394. Kopia aktu małżeństwa Adama Wędrychowskiego z Ireną Stolcman - w zbiorach własnych.
1395. Kopia aktu zgonu Olimpii Wędrychowskiej - w zbiorach własnych.
1396. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wincentego Świerczkowskiego - w zbiorach własnych.
1397. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Świerczkowskiego z Józefą Gułowską - w zbiorach własnych.
1398. Kopia aktu zgonu Ludwika Świerczkowskiego - w zbiorach własnych.
1399. Kopia aktu małżeństwa Szymona Aleksandra Świerczkowskiego z Paulą Ludwiką Kochowską - w zbiorach własnych.
1400. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Sudowskiej - w zbiorach własnych.
1401. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teresy Jadwigi Sudowskiej - w zbiorach własnych.
1402. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Sudowskiej - w zbiorach własnych.
1403. Kopia aktu urodzenia i chrztu Nikodema Michała Świerczkowskiego - w zbiorach własnych.
1404. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Agnieszki Świerczkowskiej - w zbiorach własnych.
1405. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ignacego Wawrzyńca Świerczkowskiego - w zbiorach własnych.
1406. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anieli Symon - w zbiorach własnych.
1407. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Symona - w zbiorach własnych.
1408. Kopia aktu zgonu Bartłomieja Gospodarczyka - w zbiorach własnych.
1409. Kopia aktu małżeństwa Bartłomieja Gospodarczyka z Antoniną Kaczmarską - w zbiorach własnych.
1410. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Gospodarczyka syna Bartłomieja - w zbiorach własnych.
1411. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisławy Gospodarczyka córki Bartłomieja - w zbiorach własnych.
1412. Kopia aktu małżeństwa Aleksandra Mortki ze Stanisławą Gopodarczyk - w zbiorach własnych.
1413. Kopia aktu zgonu Jana Gospodarczyka syna Bartłomieja - w zbiorach własnych.
1414. Kopia aktu zgonu Władysławy Gospodarczyk córki Bartłomieja- w zbiorach własnych.
1415. Kopia aktu zgonu Janiny Gospodarczyk córki Bartłomieja- w zbiorach własnych.
1416. Kopia aktu urodzenia i chrztu Sabiny Kozłowskiej - w zbiorach własnych.
1417. Kopia aktu małżeństwa Ignacego Tchórzewskiego z Emilią Kozłowską - w zbiorach własnych.
1418. Kopia aktu małżeństwa Aleksego Klamińskiego z Agnieszką Kozłowską - w zbiorach własnych.
1419. Kopia aktu zgonu Janiny Ludwiki Sudowskiej - w zbiorach własnych.
1420. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Sudowskiego z Ludwiką Świerczkowską - w zbiorach własnych.
1421. Kopia aktu urodzenia i chrztu Sabiny Józefy Rutkowskiej - w zbiorach własnych.
1422. Kopia aktu zgonu Sabiny Głuchowskiej - w zbiorach własnych.
1423. Kopia aktu małżeństwa Tomasza Kuczkowskiego z` Józefą Scholastyką Weissflog - w zbiorach własnych.
1424. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Kozankiewicza z Teodozją Parnowską - zbiorach własnych.
1425. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Józefy Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1426. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wacławy Michaliny Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1427. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcelego Władysława Kozankiewicza - w zbiorach własnych.
1428. Kopia aktu urodzenia i chrztu Katarzyny Teodozji Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1429. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jadwigi Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1430. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Antoniego Kozankiewicza - w zbiorach własnych.
1431. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teodozji Zofii Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1432. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Mieczysława Kozankiewicza - w zbiorach własnych.
1433. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Kozankiewicza syna Antoniego - w zbiorach własnych.
1434. Kopia aktu urodzenia i chrztu Władysławy Janiny Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1435. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Tekli Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1436. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mieczysława Aleksandra Kozankiewicza - w zbiorach własnych.
1437. Kopia aktu urodzenia i chrztu Romana Kazimierza Kozankiewicza - w zbiorach własnych.
1438. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefy Emilii Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1439. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bronisława Eulogiusza Kozankiewicza - w zbiorach własnych.
1440. Kopia aktu zgonu Agnieszki Glapińskiej - w zbiorach własnych.
1441. Kopia aktu zgonu Pelagii Glapińskiej - w zbiorach własnych.
1442. Kopia aktu zgonu Józefy Emilii Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1443. Kopia aktu zgonu Wacławy Michaliny Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1444. Kopia aktu zgonu Katarzyny Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1445. Kopia aktu zgonu Teodozji Zofii Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1446. Kopia aktu zgonu Zofii Tekli Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1447. Kopia aktu urodzenia i chrztu Konstantego Kozankiewicza - w zbiorach własnych
1448. Kopia aktu urodzenia i chrztu Urszuli Rygockiej - w zbiorach własnych
1449. Kopia aktu małżeństwa Konstantego Kozankiewicza z Urszulą Rygocką - w zbiorach własnych własnych.
1450. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Kozankiewicza syna Konstantego - w zbiorach własnych
1451. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wawrzyńca Kozankiewicza - w zbiorach własnych
1452. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wiktorii Rygockiej - w zbiorach własnych
1453. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Kozankiewicza - w zbiorach własnych
1454. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniego Kozankiewicza - w zbiorach własnych
1455. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1456. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1457. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1458. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1459. Kopia aktu urodzenia i chrztu Praksedy Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1460. Kopia aktu zgonu Brygidy Rygockiej - w zbiorach własnych.
1461. Kopia aktu zgonu Agnieszki Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1462. Kopia aktu zgonu Franciszka Kozankiewicza - w zbiorach własnych.
1463. Kopia aktu zgonu Anny Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1464. Kopia aktu zgonu Rozalii Kozankiewicz - w zbiorach własnych.
1465. Kopia aktu małżeństwa Wawrzyńca Kozankiewicza z Henryką Albertyną Wolter - w zbiorach własnych.
1466. Kopia aktu urodzenia i chrztu Teofili Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1467. Kopia aktu zgonu Teofili Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1468. Kopia aktu urodzenia i chrztu Romana Kozankiewicza syna Wawrzyńca - w zbiorach własnych
1469. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Kozankiewicza córki Wawrzyńca - w zbiorach własnych
1470. Kopia aktu urodzenia i chrztu Maksymiliana Kozankiewicza syna Wawrzyńca- w zbiorach własnych
1471. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Kozankiewicza syna Wawrzyńca- w zbiorach własnych
1472. Kopia aktu urodzenia i chrztu Katarzyny Kozankiewicz córki Wawrzyńca- w zbiorach własnych
1473. Kopia zgonu Romana Kozankiewicza syna Wawrzyńca- w zbiorach własnych
1474. Kopia zgonu Maksymiliana Kozankiewicza syna Wawrzyńca- w zbiorach własnych
1475. Kopia aktu małżeństwa Józefa Kozankiewicza z Katarzyną Chojnacką - w zbiorach własnych.
1476. Kopia aktu urodzenia i chrztu Pawła Kozankiewicza - w zbiorach własnych
1477. Kopia aktu urodzenia i chrztu Karola Kozankiewicza syna Józefa - w zbiorach własnych
1478. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wojciecha Kozankiewicza syna Józefa - w zbiorach własnych
1479. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksa Kozankiewicza syna Józefa - w zbiorach własnych
1480. Kopia aktu zgonu Feliksa Kozankiewicza syna Józefa - w zbiorach własnych
1481. Kopia aktu chrztu Katarzyny Kozankiewicz córki Józefa i Agnieszki - w zbiorach własnych
1482. Kopia aktu urodzenia i chrztu Mateusza Kozankiewicza syna Józefa i Agnieszki - w zbiorach własnych
1483. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcjanny Kozankiewicz córki Józefa i Agnieszki - w zbiorach własnych
1484. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zofii Kozankiewicz córki Józefa i Agnieszki - w zbiorach własnych
1485. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Kozankiewicz córki Józefa i Agnieszki - w zbiorach własnych
1486. Kopia aktu chrztu Józefa Kozankiewicza syna Józefa i Agnieszki - w zbiorach własnych
1487. Kopia aktu urodzenia i chrztu Piotra Kozankiewicza syna Józefa i Agnieszki - w zbiorach własnych
1488. Kopia aktu urodzenia i chrztu Agnieszki Rygockiej - w zbiorach własnych
1489. Kopia aktu małżeństwa Józefa Kozankiewicza z Agnieszką Konecką - w zbiorach własnych
1490. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Rygockiego z Teresą Bogusławską - w zbiorach własnych
1491. Kopia aktu chrztu Agnieszki Koneckiej - w zbiorach własnych
1492. Kopia aktu chrztu Józefa Kozankiewicza syna Izydora - w zbiorach własnych
1493. Kopia aktu małżeństwa Izydora Kozankiewicza z Katarzyną Jakubowską - w zbiorach własnych
1494. Kopia aktu chrztu Izydora Kozankiewicza - w zbiorach własnych
1495. Kopia aktu chrztu Marcina Kozankiewicza syna Macieja - w zbiorach własnych
1496. Kopia aktu chrztu Juliana Kozankiewicza syna Macieja - w zbiorach własnych
1497. Kopia aktu chrztu Feliksa Kozankiewicza syna Macieja - w zbiorach własnych
1498. Kopia aktu chrztu Róży Kozankiewicz córki Macieja - w zbiorach własnych
1499. Kopia aktu chrztu Marianny Kozankiewicz córki Macieja - w zbiorach własnych
1500. Kopia aktu chrztu Jakuba Kozankiewicza syna Izydora - w zbiorach własnych
1501. Kopia aktu chrztu Jana Kozankiewicza syna Izydora - w zbiorach własnych
1502. Kopia aktu zgonu Agnieszki Kozankiewicz z Osuchów - w zbiorach własnych
1503. Kopia aktu małżeństwa Marcina Kozankiewicza z Agnieszką Osuch - w zbiorach własnych
1504. Kopia aktu małżeństwa Marcina Kozankiewicza z Marianną Wyrosek - w zbiorach własnych
1505. Kopia aktu urodzenia i chrztu Salomei Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1506. Kopia aktu urodzenia i chrztu Karola Kozankiewicza syna Marcina - w zbiorach własnych
1507. Kopia aktu urodzenia i chrztu Eleonory Kozankiewicz córki Marcina - w zbiorach własnych
1508. Kopia aktu urodzenia i chrztu Tadeusza Kozankiewicza syna Marcina - w zbiorach własnych
1509. Kopia aktu chrztu Jana Kozankiewicza syna Marcina - w zbiorach własnych
1510. Kopia aktu małżeństwa Jana Ciupińskiego z Eleonorą Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1511. Kopia aktu małżeństwa Tadeusza Kozankiewicza z Katarzyną Wojtyńską - w zbiorach własnych
1512. Kopia aktu małżeństwa Jana Kozankiewicza z Rozalią Wyszocińską - w zbiorach własnych
1513. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Kozankiewicza syna Tadeusza - w zbiorach własnych
1514. Kopia aktu urodzenia i chrztu Józefa Kozankiewicza syna Tadeusza - w zbiorach własnych
1515. Kopia aktu chrztu Katarzyny Kozankiewicz córki Tadeusza - w zbiorach własnych
1516. Kopia aktu urodzenia i chrztu Konstantego Kozankiewicza syna Tadeusza - w zbiorach własnych
1517. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wojciecha Kozankiewicza syna Tadeusza - w zbiorach własnych
1518. Kopia aktu małżeństwa Piotra Kaweckiego z Weroniką Agatą Dorotą Jagodzińską - w zbiorach własnych
1519. Kopia aktu urodzenia i chrztu Eugeniusza Kaweckiego - w zbiorach własnych
1520. Kopia aktu zgonu Marcina Kozankiewicza - w zbiorach własnych
1521. Kopia aktu pochówku Marianny Kozankiewicz córki Macieja - w zbiorach własnych
1522. Kopia aktu pochówku Feliksa Kozankiewicza syna Macieja - w zbiorach własnych
1523. Kopia aktu pochówku Floriana Kozankiewicza syna Macieja - w zbiorach własnych
1524. Kopia aktu zgonu Urszuli Kozankiewicz córki Izydora - w zbiorach własnych
1525. Kopia aktu zgonu Łucji Kozankiewicz córki Marcina - w zbiorach własnych
1526. Kopia aktu zgonu Salomei Kozankiewicz córki Marcina - w zbiorach własnych
1527. Kopia aktu zgonu Floriana Kaweckiego - w zbiorach własnych
1528. Kopia aktu zgonu Petroneli Kaweckiej - w zbiorach własnych
1529. Kopia aktu zgonu Julianny Kaweckiej - w zbiorach własnych
1530. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Kaweckiego z Zuzanną Wysocką - w zbiorach własnych
1531. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Wojciecha Kaweckiego z Rozalią Ludwiką Przeździecką - w zbiorach własnych
1532. Kopia aktu małżeństwa Wincentego Tomasza Ostrowskiego z Antoniną Kawecką - w zbiorach własnych
1533. Kopia aktu zgonu Rozalii Kaweckiej wdowy po Antonim - w zbiorach własnych
1534. Kopia aktu małżeństwa Macieja Laskowskiego z Rozalią Kawecką - w zbiorach własnych
1535. Kopia aktu zgonu Eugeniusza Kaweckiego - w zbiorach własnych
1536. Kopia aktu zgonu Piotra Kaweckiego syna Józefa - w zbiorach własnych
1537. Kopia aktu zgonu Franciszki Kaweckiej córki Józefa - w zbiorach własnych
1538. Kopia aktu zgonu Antoniego Kaweckiego - w zbiorach własnych
1539. Kopia aktu zgonu Konstancji Zuzanny Kaweckiej z Wysockich, żony Antoniego - w zbiorach własnych
1540. Kopia aktu urodzenia i chrztu Juliana Augustyna Kaweckiego - w zbiorach własnych
1541. Kopia aktu zgonu Juliana Kaweckiego - w zbiorach własnych
1542. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marcelego Kaweckiego - w zbiorach własnych
1543. Kopia aktu zgonu Domiceli Kaweckiej - w zbiorach własnych
1544. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Barbary Kaweckiej córki Antoniego - w zbiorach własnych
1545. Kopia aktu zgonu Marcelego Kaweckiego - w zbiorach własnych
1546. Kopia aktu zgonu Franciszki Kaweckiej córki Antoniego - w zbiorach własnych
1547. Kopia aktu zgonu Joanny Kaweckiej córki Józefa - w zbiorach własnych
1548. Kopia aktu zgonu Marianny Kaweckiej córki Antoniego - w zbiorach własnych
1549. Kopia aktu zgonu Józefa Kaweckiego syna Michała - w zbiorach własnych
1550. Kopia aktu małżeństwa Jakuba Jagodzińskiego z Marianną Slawińską - w zbiorach własnych
1551. Kopia aktu zgonu Marianny Jagodzińskiej - w zbiorach własnych
1552. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksa Jana Nepomucena Ostrowskiego - w zbiorach własnych
1553. Kopia aktu zgonu Feliksa Jana Nepomucena Ostrowskiego - w zbiorach własnych
1554. Kopia aktu zgonu Antoniny Ostrowskiej żony Wincentego - w zbiorach własnych
1555. Kopia aktu zgonu Róży Kaweckiej - w zbiorach własnych
1556. Kopia aktu urodzenia i chrztu Adama Romualda Ostrowskiego - w zbiorach własnych
1557. Kopia aktu urodzenia i chrztu Palemona Jana Ostrowskiego - w zbiorach własnych
1558. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zenony Józefy Ostrowskiej - w zbiorach własnych
1559. Kopia aktu urodzenia i chrztu Ludwiki Kassyldy Ostrowskiej - w zbiorach własnych
1560. Kopia aktu zgonu Wincentego Ostrowskiego - w zbiorach własnych
1561. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Slawińskiego z Marianną Topolską - w zbiorach własnych
1562. Kopia aktu chrztu Marianny Topolskiej - w zbiorach własnych
1563. Kopia aktu małżeństwa Mikołaja Topolskiego z Marianną Pachulską - w zbiorach własnych
1564. Kopia aktu małżeństwa Karola Kowalskiego z Konstancją Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1565. Kopia aktu małżeństwa Piotra Karkowskiego z Marianną Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1566. Kopia aktu małżeństwa Adam Glapińskiego z Marianną Łozińską - w zbiorach własnych
1567. Kopia aktu małżeństwa Jana Bazela z Marianną Glapińską - w zbiorach własnych
1568. Kopia aktu małżeństwa Witolda Modzelewskiego z Cecylią Glapińską - w zbiorach własnych
1569. Kopia aktu zgonu Karola Langnera - w zbiorach własnych
1570. Kopia aktu zgonu Jana Langnera syna Bonawentury - w zbiorach własnych
1571. Kopia aktu zgonu Marianny Langner - w zbiorach własnych
1572. Kopia aktu zgonu Piotra Ignacego Langnera - w zbiorach własnych
1573. Kopia aktu urodzenia i chrztu Juliana Teofila Bojanowskiego - w zbiorach własnych
1574. Kopia aktu małżeństwa Juliana Bojanowskiego z Marianną Pawłowską - w zbiorach własnych
1575. Kopia aktu zgonu Piotra Kaweckiego męża Weroniki - w zbiorach własnych
1576. Kopia aktu zgonu Jana Świerczkowskiego syna Antoniego - w zbiorach własnych
1577. Kopia aktu zgonu Antoniego Sudowskiego - w zbiorach własnych
1578. Kopia aktu zgonu Marii Wandy Zubielewicz - w zbiorach własnych
1579. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Zdzienickiego z Antoniną Holtzwig - w zbiorach własnych
1580. Kopia aktu zgonu Marcjanny Grębowskiej - w zbiorach własnych
1581. Kopia aktu zgonu Karola Ludwika Symona - w zbiorach własnych
1582. Kopia aktu zgonu Wandy Michaliny Symon - w zbiorach własnych
1583. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Sylwina Antoniego Podziemskiego z Jadwigą Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1584. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Stankowskiego z Marią Józefą Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1585. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Lipińskiego z Leokadią Grodzicką - w zbiorach własnych
1586. Kopia aktu urodzenia i chrztu Leokadii Godzickiej - w zbiorach własnych
1587. Kopia aktu zgonu Janusza Sergiusza Drożdżeńskiego - w zbiorach własnych
1588. Kopia aktu zgonu Józefa Drożdżeńskiego syna Mariana - w zbiorach własnych
1589. Kopia aktu małżeństwa Wacława Kozankiewicza z Wandą Gertrudą Wielobycką - w zbiorach własnych
1590. Kopia aktu małżeństwa Antoniego Mieczysława Kozankiewicza z Janiną Zofią Starostecką - w zbiorach własnych
1591. Kopia aktu urodzenia i chrztu Zbigniewa Jana Kozankiewicza - w zbiorach własnych
1592. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Gabrieli Józefy Strokowskiej - w zbiorach własnych
1593. Kopia aktu małżeństwa Edmunda Benedyktowicza Bandrowskiego z Emilią Jegorowną Strokowską - w zbiorach własnych
1594. Kopia aktu małżeństwa Jerzego Strokowskiego z Aleksandrą Fominą - w zbiorach własnych
1595. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jerzego Jana Strokowskiego, syna Jerzego i Emilii Piper - w zbiorach własnych
1596. Kopia listu Wandy Bruner z d. Strokowskiej do Stanisława Strokowskiego z 14 II 1957 pisany w Warszawie. - w zbiorach własnych
1597. Kopia aktu urodzenia i chrztu Eugenii Salomei Tymińskiej, córki Zygmunta i Rozalii z Belkowskich - w zbiorach własnych
1598. Kopia aktu urodzenia Coopera Woodsa Lenza, syna Charlesa Josepha i Natalii Karoliny Drożdżeńskiej - w zbiorach własnych
1599. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Mikołaja Młodeckiego z Joanną Langner - w zbiorach własnych
1600. Kopia aktu urodzenia i chrztu Stanisława Mikołaja Młodeckiego, syna Józefa i Marii z Gatskich - w zbiorach własnych
1601. Kopia aktu małżeństwa Marcelego Waleriana Pstrokońskiego z Aleksandrą Władysławą Jastrzębską - w zbiorach własnych
1602. Kopia aktu małżeństwa Feliksa Pstrokońskiego z Cecylią Lisowską z d. Jastrzębską - w zbiorach własnych
1603. Kopia aktu małżeństwa Józefa Wacława Cieleckiego z Zenobią Emilią Jastrzębską - w zbiorach własnych
1604. Kopia aktu małżeństwa Józefa Beźnica z Józefą Heleną Sudowską - w zbiorach własnych
1605. Kopia aktu małżeństwa Jerzego Zbigniewa Wojciechowskiego z Aliną Makowską - w zbiorach własnych
1606. Kopia aktu zgonu Marianny Wojciechowskiej - w zbiorach własnych
1607. Kopia aktu urodzenia i chrztu Wiktora Antoniego Wojciechowskiego, syna Daniela i Karoliny z Schumannów - w zbiorach własnych
1608. Kopia aktu zgonu Tomasza Świerczkowskiego - w zbiorach własnych
1609. Kopia aktu małżeństwa Bolesława Świerczkowskiego z Antoniną Pariowską - w zbiorach własnych
1610. Kopia aktu małżeństwa Bolesława Świerczkowskiego z Eugenią Józefą Szczecińską - w zbiorach własnych
1611. Kopia aktu zgonu Karoliny Świerczkowskiej - w zbiorach własnych
1612. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marianny Aleksandry Świerczkowskiej, córki Tomasza i Józefy z Gułowskich - w zbiorach własnych
1613. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Wojciechowskiego, syna Franciszka i Izabelli Walerii z Koprowskich - w zbiorach własnych
1614. Kopia aktu zgonu Jana Wojciechowskiego, syna Franciszka i Izabelli Walerii z Koprowskich - w zbiorach własnych
1615. Kopia aktu zgonu Marcellego Grzybowskiego, syna Jakuba i Anastazji z Wojciechowskich - w zbiorach własnych
1616. Kopia aktu zgonu Antoniny Molendy z d. Grzybowskiej - w zbiorach własnych
1617. Kopia aktu zgonu Pawła Molendy - w zbiorach własnych
1618. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anieli Śmietanki, córki Wawrzyńca i Teofili z Grzybowskich - w zbiorach własnych
1619. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Śmietanki, córki Wawrzyńca i Teofili z Grzybowskich - w zbiorach własnych
1620. Kopia aktu małżeństwa Władysława Gospodarczyka z Julianną Bordo - w zbiorach własnych
1621. Kopia aktu urodzenia i chrztu Rozalii Marianny Karyory, córki Michała i Julianny Golczewskiej - w zbiorach własnych
1622. Kopia aktu urodzenia i chrztu Emilii Karyory, córki Michała i Julianny Golczewskiej - w zbiorach własnych
1623. Kopia aktu małżeństwa Konstantego Stankiewicz z Teofilą Karyory - w zbiorach własnych
1624. Kopia aktu małżeństwa Włodzimierza Kamińskiego z Julią Składzinską - w zbiorach własnych
1625. Kopia aktu urodzenia i chrztu Emilii Cecylii Stankiewicz, córki Konstantego i Teofili Karyory - w zbiorach własnych
1626. Kopia aktu urodzenia i chrztu Feliksa Zalewskiego, syna Konstantego i Franciszki Karyory - w zbiorach własnych
1627. Kopia aktu urodzenia i chrztu Joanny Rozalii Karyory, córki Jana i Stefanii z Pstrokońskich - w zbiorach własnych
1628. Kopia aktu zgonu Emilii Stankiewicz - w zbiorach własnych
1629. Kopia aktu zgonu Jana Aleksandra Karyory'ego - w zbiorach własnych
1630. Kopia aktu małżeństwa Ludwika Barańskiego z Wiktorią Karyory - w zbiorach własnych
1631. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Magdaleny Barańskiej, córki Ludwika i Wiktorii z Karyorych - w zbiorach własnych
1632. Kopia aktu zgonu Józefy Barańskiej - w zbiorach własnych
1633. Kopia aktu zgonu Justyny Leony Karyory - w zbiorach własnych
1634. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Prospera Młodeckiego, syna Józefa Stanisława i Felicjanny Karoliny z Gackich - w zbiorach własnych
1635. Kopia aktu zgonu Jana Prospera Młodeckiego - w zbiorach własnych
1636. Kopia aktu małżeństwa Józefa Stanisława Młodeckiego z Felicjanną Karoliną Gacką - w zbiorach własnych
1637. Kopia aktu małżeństwa Karola Józefa Lenza z Natalią Karoliną Drożdżeńską - w zbiorach własnych
1638. Kopia aktu urodzenia i chrztu Marii Stankowskiej, córki Antoniego i Marii Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1639. Kopia aktu małżeństwa Józefa Antoniego Kozankiewicza z Aleksandrą Emilią Barthel - w zbiorach własnych
1640. Kopia aktu małżeństwa Bronisława Fryde z Władysławą Janiną Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1641. Kopia aktu urodzenia i chrztu Felicji Stankowskiej, córki Antoniego i Marii Kozankiewicz - w zbiorach własnych
1642. Kopia aktu urodzenia i chrztu Janiny Beźnic, córki Józefa i Józefy Sudowskiej - w zbiorach własnych
1643. Kopia aktu urodzenia i chrztu Bronisława Muśnickiego, syna Tadeusza i Wandy Chróścielewskiej - w zbiorach własnych
1644. Kopia aktu urodzenia i chrztu Justyna Muśnieckiego, syna Zygmunta i Lucyny Rewkiewicz - w zbiorach własnych
1645. Kopia aktu małżeństwa Andrzeja Niemirycza z Marianną Popiel - w zbiorach własnych
1646. Kopia aktu małżeństwa Klemensa Niemirycza z Józefą Popiel - w zbiorach własnych
1647. Kopia aktu małżeństwa Jan Józefa Symona z Marianną Wójcik - w zbiorach własnych
1648. Kopia aktu urodzenia i chrztu Antoniny Honoraty Hawełki, córki Karola i Emilii Ostrowskiej - w zbiorach własnych
1649. Kopia aktu małżeństwa Karola Władysława Hawełki z Emilią Józefą Ostrowską - w zbiorach własnych
1650. Kopia aktu małżeństwa Franciszka Maliszewskiego z Karoliną Jadwigą Hawełką - w zbiorach własnych
1651. Kopia aktu zgonu Emilii Hawełki - w zbiorach własnych
1652. Kopia aktu zgonu Romualda Władysława Hawełki - w zbiorach własnych
1653. Kopia aktu małżeństwa Romualda Władysława Hawełki z Anastazją Walin - w zbiorach własnych
1654. Kopia aktu małżeństwa Karola Hawełki z Janiną Julianną Wąsowską - w zbiorach własnych
1655. Kopia aktu urodzenia i chrztu Kazimierza Mariana Hawełki, syna Romualda i Anastazji Walin - w zbiorach własnych
1656. Kopia aktu urodzenia i chrztu Franciszki Karyory, córki Michała i Julianny Golczewskiej - w zbiorach własnych
1657. Kopia aktu zgonu Jana Zdzienickiego syna Józefa i Rozalii Zwolskiej - w zbiorach własnych
1658. Kopia aktu małżeństwa Stanisława Skrzyszewskiego z Zofią Emilią Bandrowską - w zbiorach własnych
1659. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jerzego Henryka Bandrowskiego, syna Władysława i Łucji z Zielińskiech - w zbiorach własnych
1660. Kopia aktu zgonu Felicji Lipińskiej, córki Jana i T. Kowalskiej - w zbiorach własnych
1661. Kopia aktu urodzenia i chrztu Anny Budkiewicz, córki Lucjana i Kazimiery z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych
1662. Kopia aktu urodzenia i chrztu Jana Władysława Budkiewicza, syna Lucjusza i Kazimiery Ludwiki z Drożdżeńskich - w zbiorach własnych
1663. Kopia aktu urodzenia i chrztu Janusza Sergiusza Drożdżeńskiego, syna Józefa Nikodema i Marianny Augusty z Czyniowskich - w zbiorach własnych